Vision-7 Keyword พาคุณไปรู้จักมณฑลกวางสี

7 Keyword พาคุณไปรู้จักมณฑลกวางสี            

            เมื่อพูดถึงมณฑลกวางสี หลายคนอาจจะนึกถึงทัศนียภาพของกุ้ยหลินในหนังสือแบบเรียนสมัยประถมศึกษา หรือไม่ก็เพลงพื้นบ้านชาวจ้วง”หลิวซานเจี่ย” และตำนานความรักของ อาหนิวเกอ สิ่งเหล่านี้คือ ภาพลักษณ์ของกวางสีในสายตาชาวโลก แต่จากกระแสการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอก มณฑลกวางสีในปัจจุบัน กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว  

    

             มณฑลกวางสี ยึด ”บทบาท 3 ประการ” เป็นหลัก และยึด”การเปิดกว้าง” เป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่ เปิดสู่ภายนอกแบบรอบด้าน และใช้ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้และทางใต้ตอนกลาง “ขับเคลื่อน 2 ศูนย์กลาง บูรณาการ 3 เขตร่วมกัน” คือ เขตเศรษฐกิจอ่าวตังเกี๋ย และแถบเศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียง ผลักดันเขตปฎิวัติเก่าแม่น้ำจั่วเจียง-โย่ว เจียงให้เจริญอย่างรวดเร็ว ยกระดับเมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับสากล ให้ก่อตัวเป็นรูปแบบใหม่ ที่พัฒนา 3 พื้นที่แบบบูรณาการคือ ตามแนวชายฝั่งทะเล แม่น้ำ และชายแดน ดำเนินการพร้อมกันทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ มุ่งมั่นผลักดันการสร้างความเชื่อมโยง พร้อมแสดงบทบาทของงานไชน่า-อาเซียนเอ็กซ์โปอย่างเต็มที่ เพื่อคว้าโอกาสการยกระดับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน และเข้าร่วมการสร้างยุทธศาสตร์ “One Belt, One Road”  

             หลังงานไชน่า-อาเซียนเอ็กซ์โป ครั้งที่ 13 สิ้นสุดลง เราหันไปโฟกัสที่มณฑลกวางสี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานถาวร และทำความเข้าใจต่อมณฑลกวางสีในยุคปัจจุบัน  จากความสำเร็จในการจัดงานมาแล้ว 13 ครั้ง

 

            เขตเศรษฐกิจอ่าวตังเกี๋ย

                เขตเศรษฐกิจอ่าวตังเกี๋ย จัดตั้งอย่างเป็นทางการ ในเดือนมกราคม  ปี 2551 ประกอบไปด้วย เขตปกครองที่อยู่ในสังกัดของ 4 เมือง ได้แก่ หนานหนิง เป๋ยไห่ ชินโจว และฝ่างเฉิงก่าง จากนั้นนำการคมนาคมและโลจิสติกส์ของเมืองฉงจั่วและยวี่หลิน เข้าสู่เขตเศรษฐกิจและพิจารณาสภาพความเป็นจริง ก่อตัวเป็นรูปแบบ ”4+2” และวางแผนสร้าง 5 Functional Zone คือ  หนานหนิง ชินโจว ฝ่างเฉิงก่าง เป๋ยไห่ เถี่ยซานก่าง(หลงถาน)ตงซิง(ผิงเสียง)ตามการจัดวางพื้นที่ และการกระจายตัวของแนวชายฝั่งทะเล   

            เขตเศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียง            

                เดือนกรกฎาคม ปี 2557 สำนักนายกรัฐมนตรีจีน อนุมัติแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจแม่น้ำจูเจียง-แม่น้ำซีเจียงอย่างเป็นทางการ  โดยใช้แม่น้ำจูเจียง-แม่น้ำซีเจียงเป็นพื้นที่หลัก รวมถึง 7 เมือง ได้แก่ กวางโจว ฝอซาน จ้าวชิ่ง หยินฝู อู๋โจว กุ้ยก่าง และหนานหนิง ส่งเสริมให้กวางโจวและหนานหนิงกลายเป็น 2 ศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจ เน้นการสร้าง “1 แถบ 2 ศูนย์กลาง 4 กลุ่ม”4 กลุ่มข้างต้น ได้แก่ 1.กวางโจว-ฝอซาน, 2.จ้าวชิ่ง-หยินฝู-อู๋โจว-กุ้ยก่าง, 3.หลิ่วโจว- ไหลปิน,4.หนานหนิง-ฉงจั่ว-ไป่เซ่อ  

            ศูนย์กลางการเชื่อมโยง

                มณฑลกวางสีมีข้อได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม เมื่อออกเดินทางจากกวางสี ไม่ว่าจะใช้ทางทะเล ทางบก การขนส่งทางอากาศ หรือแม้แต่ ”เครือข่าย” ก็สามารถมุ่งสู่อาเซียน และทั่วโลกได้

                ทางทะเล ท่าเรืออ่าวตังเกี๋ย เปิดสายการเดินเรือกับ 100 ประเทศและ 200 ท่าเรือ และมีเส้นทางเดินเรือสำหรับเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์   40 สาย สามารถมุ่งตรงสู่ 15 ท่าเรือ ใน 8 ประเทศสมาชิกอาเซียน

                ทางอากาศ เดือนสิงหาคม ปี 2559 เปิดให้บริการเส้นทางหนานหนิง - บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน บรรลุเป้าหมาย ”เชื่อมต่อประเทศสมาชิกอาเซียน” ทำให้เส้นทางบินจากกวางสีไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มเป็น 25 สาย

                ทางบก มณฑลกวางสีเป็นเขตการปกครองพิเศษแห่งแรกที่เปิดให้บริการเส้นทางรถไฟความเร็วสูง จนถึงปลายปี 2558 เครือข่ายมุ่งตรงไปยัง 11 เมืองในกวางสี และ 13 มณฑล ระยะทางมากกว่า 1,700 กิโลเมตร ระดับแถวหน้าของประเทศ  

                ทางหลวง รถไฟความเร็วสูงเส้นทางหนานหนิง-ด่านโหย่วอี้กวน และฝ่างเฉิง-ตงซิง เปิดให้ใช้สัญจรแล้ว ขณะเดียวกัน วันที่ 28 มิถุนายน ปี 2559 รถไฟใต้ดินนครหนานหนิง กวางสี หมายเลข 1 ก็เปิดให้บริการแล้วเช่นกัน เข้าสู่ยุคสมัยของรถไฟใต้ดินในกวางสี

                การเชื่อมโยงข้อมูล ริเริ่มและการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน และเร่งสร้างฐานหนานหนิง จะทำให้มณฑลกวางสี กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญ ที่สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน      

การพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกตามแนวชายแดน

               เส้นพรมแดนทางบกของมณฑลกวางสี ที่มีความยาว 1,020 กิโลเมตร เป็น” เส้นพรมแดนทองคำ” ในเส้นพรมแดนทางบกของจีน ที่มีความยาว 22,800 กิโลเมตร เป็นแนวหน้าของความร่วมมือเปิดสู่ภายนอกกวางสี-อาเซียน และจีน-อาเซียน ทั้งยังมีตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในด้านการสร้างจุดรองรับยุทธศาสตร์ใหม่

                เขตนำร่องการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกเมืองตงซิง: เดือนสิงหาคม ปี 2555 เขตนำร่องฯ เริ่มต้นสร้างอย่างเป็นทางการ กลายเป็น 1 ใน 3 เขตนำร่องการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกตามแนวชายแดนชุดแรกของจีน มี 4 ท่าเรือระดับประเทศ และ 1 เขตการค้าชายแดน

                 เขตนำร่องการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกผิงเสียง : มณฑลกวางสี ได้เพิ่มเขตนำร่องการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกที่สำคัญของประเทศอีกแห่งหนึ่ง ต่อจากเขตนำร่องการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกเมืองตงซิง และกลายเป็นเขตนำร่องการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกที่สำคัญลำดับที่ 7 ของประเทศจีน

เขาเขียว น้ำใส” ทัศนียภาพอันยอดเยี่ยม

             ทัศนียภาพทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมของมณฑลกวางสี เป็นข้อได้เปรียบทางธรรมชาติสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทัศนียภาพที่มีทั้งภูเขาและสายน้ำ ทัศนียภาพริมชายฝั่งทะเล ทัศนียภาพชายแดน ประเพณีนิยมของชนเผ่า และ“การท่องเที่ยวแดง” (Red Tourism) ได้ก่อตัวเป็นแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีลักษณะพิเศษของมณฑลกวางสี

              ภูมิลักษณ์แบบคาสต์ (Karst landform) เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุด ก่อตัวเป็นทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ “เขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินงาม" กุ้ยหลินที่ได้รับการขนานนามว่า" ธาราและภูผาของกุ้ยหลินนั้นเป็นหนึ่งในใต้หล้า" กุ้ยหลิน มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ  ถ้ำอีหลิ่งในเมืองหนานหนิง  และถ้ำตูเล่อในเมืองหลิ่วโจว ก็สวยงามทัดเทียมกับถ้ำเจ็ดดาว และถ้ำขลุ่ยอ้อในเมืองกุ้ยหลิน

              เดือนกรกฎาคม ปี 2559 “ภูมิลักษณ์วัฒนธรรมภาพเขียนสีเขาฮวาซานแห่งลุ่มแม่น้ำจั่วเจียง” ที่ตั้งอยู่ในเมืองฉงจั่ว ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เป็นการเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้แก่การท่องเที่ยวในกวางสี สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะพิเศษของชนเผ่าต้ง เช่น สะพานเฟิงอวี่และหอกลองหมาพ่างในเมืองหลิ่วโจว สามารถดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชม

ประเพณีนิยมของชนกลุ่มน้อย

         

            กวางสี เป็นเขตปกครองพิเศษที่มีความหลากหลายทางชนเผ่า เช่น ชนเผ่าจ้วง ฮั่น เย้า ม้ง ต้ง มู่หล่าว เหมาหนาน หุย จิง อี๋ สุ่ย เกอเหล่า เป็นต้น ซึ่งชนกลุ่มน้อยในมณฑลกวางสี มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง โดยปี 2557 เทศกาล "วันที่ 3 เดือน 3 ชนเผ่าจ้วง" ประสบความสำเร็จในการยื่นขอเป็นมรดกโลก