Focus-นิคมอุตสาหกรรมระยอง(ไทย-จีน)ที่พึ่งพิงธุรกิจจีนในไทย

นิคมอุตสาหกรรมระยอง(ไทย-จีน)ที่พึ่งพิงธุรกิจจีนในไทย    

                                                                          

          ตั้งแต่สีจิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน เสนอแนวคิดที่จะร่วมสร้าง “แนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหม และเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21” ในปี 2556 เป็นต้นมา “One Belt, One Road” ก็กลายเป็นการฟื้นฟูใหม่ครั้งใหญ่ของชนชาติจีน ส่งเสริมยุทธศาสตร์สำคัญด้านการเอื้อประโยชน์ร่วมกัน การได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายของประเทศและประชาชนตามแนวเส้นทางสายไหม

          นิคมอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) ที่ก้าวออกจากประเทศจีนตั้งแต่ปี 2546 ถูกจัดให้เป็นเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าในต่างประเทศของจีน (Overseas Economic and Trade Cooperation Zone) และจากการบุกเบิกและการสร้างนิคมอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) ปัจจุบันสามารถดึงดูดธุรกิจจีนจำนวนกว่า 80 ราย ยอดลงทุนรวม 2 พันล้านดอลลาร์ ปี 2558 สร้างยอดขายได้ 2.4 พันล้านดอลลาร์ มียอดขายรวม 6.5 พันล้านดอลลาร์ อัตราการว่าจ้างคนงานสัญชาติไทยเกินกว่า 20,000 คน ส่วนคนงานชาวจีน 2,000 กว่าคน ไม่เพียงเสนอตำแหน่งงานให้แรงงานท้องถิ่น แต่ยังผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย

          นายสวี เกินหลัว ผู้จัดการใหญ่นิคมอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) กล่าวกับนิตยสาร TAP ว่า นิคมอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) เป็นนิคมอุตสาหกรรมทันสมัย ที่ร่วมบุกเบิกและสร้างโดย Holley Group และบริษัท อมตะกรุ๊ป เพื่อดึงดูดนักลงทุนจีนโดยเฉพาะ เป็น“เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าในต่างประเทศ” ระดับประเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2548 เขตนิคมอุตสาหกรรมฯ ได้ลงนามภายใต้ประจักษ์พยานของผู้นำสองประเทศ โดยปี 2549 เป็นช่วงบุกเบิก ก่อนจะชักชวนธุรกิจเข้ามาลงทุนอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม ปี 2550  

          เขตนิคมอุตสาหกรรมฯ ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ 120 กิโลเมตร ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 100 กิโลเมตร ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง ที่เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 27 กิโลเมตร ขณะเดียวกัน ห่างจากเมืองพัทยา ที่เป็นสวรรค์แห่งการท่องเที่ยว 36 กิโลเมตร เขตนิคมอุตสาหกรรม มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ตารางกิโลเมตร โดยบุกเบิกทั้งหมด 3 ช่วง ช่วงแรก 1.5 ตารางกิโลเมตร ช่วงที่สอง 2.5 ตารางกิโลเมตร และช่วงที่สาม 8 ตารางกิโลเมตร ซึ่งได้เข้าสู่การบุกเบิกช่วงที่สามในปีนี้แล้ว

          ทั้งนี้ อุตสาหกรรมในเขตนิคมฯ จะเน้นความร่วมมือด้านกำลังการผลิตระหว่างประเทศ วัสดุใหม่ แหล่งพลังงานใหม่ เทคโนโลยีใหม่ อะไหล่รถ เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุก่อสร้าง จนถึงปัจจุบัน สามารถดึงดูดธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของจีนกว่า 80 ราย ซึ่งมีธุรกิจชื่อดัง กว่า 10 รายที่ติด 500 อันดับแรกของจีน เช่น Zhongce Rubber Group Co.,Ltd. , CIMC Vehicles Group Co., Ltd. , Trina Solar Science & Technology (Thailand) Co.Ltd., Zhongli Talesun Solar Co., Ltd. ,Futong Group Communication Technology (Thailand) Co.,Ltd., Hebei Lizhong Wheel Group, TAK LOON STEEL COMPANY LIMITED, Lifan Group Motorcycle Co.,Ltd., Zongshen Motorcycle, Zhejiang DunAn Holding Group Co., Ltd.เป็นต้น

          “ธุรกิจจีนได้รับนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ดีเลิศในเขตนิคมอุตสาหกรรม เงินทุนต่างประเทศสามารถถือหุ้น 100% ที่ดินที่ซื้อสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ถาวร อย่างมากสุด คือการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี เช่น ได้รับการยกเว้นภาษี เป็นเวลา 8 ปี จากนั้นได้รับการลดหย่อนภาษีกึ่งหนึ่งเป็นเวลา 5ปี”

          การลงทุนของธุรกิจเกือบ 50% ในเขตนิคมอุตสาหกรรม คือ ความหลากหลายของแหล่งผลิต อย่างก่อนที่ Hangzhou Zhongce Rubber Group Co.,Ltd.จะเข้ามาลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่ส่งออกไปยังตลาดยูโรปและอเมริกา มักได้รับผลกระทบจากการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) อยู่บ่อยครั้ง จนแทบจะถอนตัวออก แต่หลังจากลงทุนตั้งโรงงานผลิตล้อรถยนต์ 6 ล้านเส้น ทั้งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรยางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น และอาศัยหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าของประเทศไทย ส่งออกไปยังตลาดยุโรปและอเมริกา ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

          ขณะเดียวกัน ยังได้รับส่วนแบ่งการตลาดของอาเซียน และสามารถแย่งชิงตลาดที่เสียไปแล้ว หรือกำลังจะเสียไปได้เพราะความหลากหลายของแหล่งผลิต ยกตัวอย่างเช่น Jiangsu Trina Solar Science & Technology Co.Ltd. ใช้ประโยชน์จากหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าของประเทศไทย เข้าสู่ตลาดยุโรปและอเมริกาได้อีกครั้ง อะไหล่ 80% ของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ราย ล้วนนำเข้าจากประเทศจีน

          ไทย-จีน แม้จะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็มีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต่างกัน เช่น ระบบการเมือง ระบบการบริหารเศรษฐกิจ ธุรกิจ พิธีการ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ภาษา แต่ธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในไทย ต้องมีความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับสภาพของประเทศให้ได้ เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม คิดเสียว่า ตนเองเป็นคนไทยคนหนึ่งก่อน และใช้รูปแบบความคิดของคนไทยมาบริหารธุรกิจ บางสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ก็จำเป็นต้องยอมรับไปก่อน จากนั้นค่อยมองหาโอกาสเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ธุรกิจไทยเน้นความสามัคคีปรองดองในหมู่พนักงาน ผู้บริหารและพนักงานชาวจีน ต้องอยู่ร่วมกับพนักงานชาวไทย การสื่อสารแลกเปลี่ยนด้วยความอ่อนโยนและเสมอภาค เปิดโอกาสให้พนักงานออกความคิดเห็น จะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ผ่อนคลาย  

          ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ทางหน่วยงานได้กำหนดแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน 50 ปี ปัจจุบันเข้าสู่การบุกเบิกช่วงที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจจีน ยังวางแผนและเตรียมงานสำหรับการลงทุนสร้าง “นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน” แห่งที่ 2 อีกด้วย โดยมีเป้าหมายดึงดูดธุรกิจจีน จำนวน 500 ราย ให้เข้ามาลงทุนในไทย