Focus-ชวนยลความงาม มรดกโลกแห่งใหม่ ภาพเขียนสีเขาฮวาซาน เมืองฉงจั่ว

ชวนยลความงาม มรดกโลกแห่งใหม่

ภาพเขียนสีเขาฮวาซาน เมืองฉงจั่ว

        13 ปีที่รอคอย ขึ้นทะเบียนมรดกโลกภาพเขียนสีฮวาซาน ช่วยยกระดับท่องเที่ยวเมืองฉงจั่ว

        เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมภาพเขียนสีเขาฮวาซานแห่งลุ่มแม่น้ำจั่วเจียง” ในมณฑลกวางสี ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก องค์การยูเนสโก ครั้งที่ 40  ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือเป็นครั้งแรกที่มณฑลกวางสีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม การได้เป็นมรดกโลกของภาพเขียนสีเขาฮวาซาน จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตเศรษฐกิจอ่าวตังเกี๋ยในมณฑลกวางสี   

 *ถ้ำหินสลักม่อเกาเมืองตุนหวงบนหน้าผา*   

        ภาพเขียนสีเขาฮวาซานแห่งลุ่มแม่น้ำจั่วเจียง มีความยาว 200  กม.กระจายตัวอยู่บนหน้าผาบริเวณสองฝั่งของลุ่มแม่น้ำจั่วเจียง และแม่น้ำหมิงเจียง ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำจั่วเจียง ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ และ 1 เขตของเมืองฉงจั่ว มณฑลกวางสี ประเทศจีน ได้แก่ อำเภอหนิงหมิง หลงโจว ฝูสุ่ย และเขตเจียงโจว

       ภาพเขียนสีเขาฮวาซานมีทั้งหมด 89 จุด โดยตามแนวชายฝั่งแม่น้ำจั่วเจียง มีจำนวน 65 จุด จิตรกรรมนี้สร้างสรรค์โดยชาวลั่วเยว่ บรรพบุรุษของชนเผ่าจ้วง เกิดขึ้นในช่วง 200-500 ปีก่อนคริสตกาล ในยุคจ้านกว๋อถึงราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ระยะเวลา 700 ปี  ซึ่งรวมๆ แล้วภาพเขียนสีนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับ 2,000 ปี ด้วยที่ตั้งที่ห้อมล้อมภูเขา แม่น้ำ และที่ราบสูง ดูมีความโอ่อ่า สง่างามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ห้องจัดแสดงทางธรรมชาติของภาพเขียนสีบนหน้าผา” และ “ถ้ำหินสลักม่อเกาเมืองตุนหวงบนหน้าผา”      

      หลานยื่อหย่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานมรดกโลกประจำมณฑลกวางสี และอดีตรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์กวางสี กล่าวว่า การเสนอชื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในครั้งนี้ ได้คัดเลือก 38 จุด จาก 3 เขต ที่มีภาพเขียนสีกระจายตัวอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจั่วเจียงมากที่สุด

      ลักษณะพิเศษที่โดดเด่นของภาพเขียนสีเขาฮวาซาน คือ มีภาพวาดจำนวนมาก รูปร่างเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร และเต็มไปด้วยเนื้อหา เมื่อยืนอยู่บริเวณเชิงเขาฮวาซานและมองขึ้นไป จะเห็นภาพคน ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป กว่า 1,000 รูป จากหน้าผาริมแม่น้ำที่เว้าแหว่ง บางภาพมีลวดลายสวมเครื่องประดับศีรษะ และคาดดาบไว้ที่เอว อีกทั้งมีภาพหน้าตรงที่มีรูปร่างสูงใหญ่  ส่วนภาพหน้าด้านข้างก็มีขนาดไม่เท่ากัน นอกจากภาพคนแล้ว ยังมีภาพสัตว์ อย่างสุนัขและสัตว์ปีก และภาพวัตถุ เช่น ลวดลายกลองทองแดง และแตรที่ทำจากเขาแพะ เป็นต้น

      ภาพทั้งหมดถูกเขียนด้วยสีแดงชาด เมื่อปรากฏอยู่บนผนังหน้าผาสีเหลืองอมเทา จึงดูสะดุดตาเป็นพิเศษ รวมไปถึงตำแหน่งของภาพ ที่ผู้วาดได้เลือกจุดที่เหมาะสมบนหน้าผาหันหน้าเข้าหาบริเวณจุดโค้งของแม่น้ำ เพื่อนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติ ทำให้ภาพโดยส่วนใหญ่อยู่ห่างจากผิวน้ำ 15-100 เมตร เมื่อประกอบเข้ากับหน้าผา แม่น้ำและที่ราบสูงที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ก่อตัวเป็นทัศนียภาพที่โดดเด่น

     ภาพเขียนสีเขาฮวาซาน เป็นภาพเขียนสีบนเขาที่มีจำนวนมากที่สุด เต็มไปด้วยเนื้อหาที่พรรณนาถึงพิธีบวงสรวงโบราณ ที่เคยรุ่งเรืองเป็นระยะเวลากว่า 700 ปี และยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบ

     กล่าวได้ว่า เป็นมรดกล้ำค่าที่มีคุณสมบัติพิเศษจำเพาะในบรรดาสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ที่มีคุณค่าทางศิลปะด้านภาพเขียนสีบนเขาของโลก

    ส่วนจุดประสงค์ของการวาดภาพ เทคนิค และรูปแบบ จนถึงปัจจุบันยังคงเป็นปริศนา

*กวางสีกับมรดกโลกทางวัฒนธรรมของตัวเอง*        

       ภาพเขียนสีเขาฮวาซาน เริ่มยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งแต่ปี 2546 ใช้เวลายาวนานกว่า 13 ปี ที่ผ่านมาเคยผ่านการคัดเลือกรอบแรกแล้วก็ตกรอบไป ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ปี 2547 ภาพเขียนนี้ ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง-ชนบท  (Ministry of housing and urban-rural development) ให้ขึ้นบัญชีสำรอง เพื่อเตรียมการคัดเลือกรอบต่อไป พร้อมกับรายการอื่นๆ อีกนับร้อยรายการ และเริ่มเข้าสู่ ”ทีมชาติ” ในปี 2549

       

      จากนั้นในปี 2555 ภาพเขียนสีเขาฮวาซาน ผ่านการคัดกรองบัญชีสำรอง ถึง 2 ครั้ง จากสำนักงานมรดกวัฒนธรรม (State Administration of Cultural Heritage) และตัวแทนอื่นๆ อีกกว่า 20 รายการได้เข้ารอบ จนได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการร่างเอกสารยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการ

       ปี 2558 หลังจากผ่านการประเมินด้วยการลงพื้นที่สำรวจโดยผู้เชี่ยวชาญระดับสากล และคณะกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมภาพเขียนสีเขาฮวาซานแห่งลุ่มแม่น้ำจั่วเจียง” ได้รับการยืนยันว่า เป็นรายการเดียวที่ประเทศจีนยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 2559 และประสบผลสำเร็จไปเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา               

      ประเภทของมรดกโลก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มรดกโลกทางวัฒนธรรม มรดกโลกทางธรรมชาติ มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งภาพเขียนสีเขาฮวาซาน สอดคล้องกับมาตรฐานการยื่นขอประเภทมรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งหายาก ยังไม่สามารถทดแทนได้ในปัจจุบัน เป็นโบราณสถาน ภูมิทัศน์ธรรมชาติที่มีคุณค่าโดดเด่น และค่านิยมเป็นสากล ทำให้ได้รับการยอมรับจากชาวโลก จากองค์การยูเนสโก และคณะกรรมการมรดกโลก

      ดร.เหลียงถิงว่าง อดีตรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยชนชาติกลาง ระบุในการวิจัยว่า องค์ประกอบสำคัญของภาพเขียนสีเขาฮวาซาน คือ บันทึกในรูปแบบศิลปะ ที่ระบุรหัสสำคัญของเขาฮวาซาน เครื่องหมายทางเกษตรกรรม รูปสลักบนเสาหรือโทเทมที่ชนเผ่าจ้วงนับถือ และเทคโนโลยีการเพาะปลูกข้าวที่ชนเผ่าจ้วงคิดค้นขึ้นมา

      หวังเจี้ยนผิง  ประธานชมรมภาพเขียนสีเขาฮวาซาน แห่งประเทศจีน กล่าวถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของภาพเขียนสีว่า นอกจากเครื่องหมายทางวัฒนธรรมแล้ว เสน่ห์ยังอยู่ที่การให้ความเชื่อมั่นในวัฒนธรรม และช่องทางการศึกษาวัฒนธรรม

      การใช้ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมภาพเขียนสีเขาฮวาซานแห่งลุ่มแม่น้ำจั่วเจียง” ยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการยอมรับคุณค่าทางวัฒนธรรมของภาพเขียนสีของจีน และภาพเขียนสีเขาฮวาซาน แต่ยังเป็นการเปิดรูปแบบใหม่ของการส่งเสริมการพัฒนาภาพเขียนสีเขาฮวาซาน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมืองฉงจั่ว      

      องค์ประกอบที่ทำให้ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นเพราะคุณค่าพิเศษที่มีอยู่     มีแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว จนทำให้ที่แห่งนั้นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และช่วยบุกเบิกการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และการสืบทอดอารยธรรมของมนุษยชาติ เป็นหนึ่งในรูปแบบการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้ผลที่สุดในปัจจุบัน เพราะเป็นการพึ่งพาและส่งเสริมซึ่งกันและกัน  

     จากสถิติครึ่งปีแรกของปี 2559 เมืองฉงจั่วมียอดนักท่องเที่ยว 9.85 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 25% สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 39% คิดเป็นมูลค่ากว่า 8.55 ล้านหยวนหรือ 44.92 ล้านบาท

    การที่ภาพเขียนสีเขาฮวาซาน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ไม่เพียงแต่ยกระดับอิทธิพลของ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมภาพเขียนสีเขาฮวาซานแห่งลุ่มแม่น้ำจั่วเจียง” เท่านั้น แต่ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วมุมโลกให้เข้ามาเที่ยวชม และผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมืองฉงจั่ว ไปพร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมสีเขียว ที่จะช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ภาพเขียนสีเขาฮวาซานด้วย

    ซุนต้ากวง ผู้ว่าราชการเมืองฉงจั่ว กล่าวว่า การได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของภาพเขียนสีเขาฮวาซาน เป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองฉงจั่ว และเจาะลึกวัฒนธรรมชนเผ่าจ้วง โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมที่มีลักษณะพิเศษของชนเผ่าจ้วงทางตอนใต้ของจีนออกมา ทำให้ต้องเตรียมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบรรพบุรุษลั่วเยว่ รวมถึงการบุกเบิกการท่องเที่ยวเมืองฉงจั่วด้วย  

*การพัฒนาควบคู่การอนุรักษ์*

   มรดกโลกทางวัฒนธรรม คือประจักษ์พยานแห่งอารยธรรมของมนุษยชาติ สมบัติทางจิตวิญญาณของชนเผ่า เป็นทรัพยากรล้ำค่าที่ไม่สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ การอนุรักษ์และการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม เป็นหน้าที่ของสังคม และเป็นภารกิจร่วมกันของมนุษยชาติ เพราะมรดกโลกจำนวนมาก อยู่ในพื้นที่ของคนท้องถิ่น ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ไม่เพียงพิจารณาคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของมรดกโลก แต่ยังประเมินถึงการสนับสนุนการยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก รวมถึงระดับความเข้าใจต่อมรดกดังกล่าวของคนท้องถิ่น และควบคุมดูแลการอนุรักษ์มรดกโลกที่ผ่านการพิจารณาอีกด้วย

   หลังจากยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนภาพเขียนสีเขาฮวาซาน มณฑลกวางสีก็เน้นการประสานและผลักดัน พยายามหาช่องทางใหม่ในการอนุรักษ์ภาพเขียนสีและดูแลในระยะยาว

   หลิวโหย่วหมิง เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองฉงจั่ว กล่าวว่า สำหรับเขตทัศนียภาพฮวาซาน ต้องวางแผนตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำจั่วเจียง เร่งดำเนินแผนงานการท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้ำจั่วเจียง ยกระดับการพัฒนาเขตทัศนียภาพฮวาซาน ให้เป็นระดับเมือง นำร่องผลักดันการพัฒนาและการก่อสร้างสำหรับการท่องเที่ยวในหนิงหมิง และเจียงโจวแบบบูรณาการ      

    นอกจากนี้จะยกระดับการอนุรักษ์“ภูมิทัศน์วัฒนธรรมภาพเขียนสีเขาฮวาแห่งลุ่มแม่น้ำจั่วเจียง” อย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาเมืองที่อยู่โดยรอบ และสร้างพื้นที่สีเขียว ปัจจุบันเมืองฉงจั่วกำลังสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขตมรดกอย่างต่อเนื่อง เพิ่มการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมในเขตมรดก รวมถึงตรวจตราและประเมินมรดกโลก โดยวางแผนว่าจะเผยแพร่และผลักดันโครงการต่างๆ ภายในเขตมรดก เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก๊สชีวภาพ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ และโครงการผลิตแก๊สชีวมวล เป็นต้น

    นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะทำให้เขตมรดก กลายเป็นพื้นที่นำร่องพลังงานสีเขียว ที่จะช่วยส่งเสริมให้ภาพเขียนสีเขาฮวาซาน ได้รับการอนุรักษ์มากยิ่งขึ้นด้วย

*รู้หรือไม่?*

    “ภาพจิตรกรรมบนหน้าผาเขาฮวาซาน” ในความหมายแคบ หมายถึง ภาพจิตรกรรมบนหน้าผาเขา  ฮวาซานในอำเภอหนิงหมิง

     ส่วนความหมายกว้าง หมายถึง กลุ่มภาพจิตรกรรมบนหน้าผาที่กระจายอยู่ตามแนวชายฝั่งแม่น้ำจั่วเจียง