Cover story- กษัตริย์นักพัฒนา

 

กษัตริย์นักพัฒนา

          จากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ของพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า 70 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัตินั้น ทำให้ประชาชนคนไทยได้มีความเป็นอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารอย่างเป็นสุขเพียงใด

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มิได้ทรงงานเฉพาะในฐานะพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่ทรงห่วงใยทุกข์สุขของประชาชน พระองค์ได้ทรงงานอย่างหนัก เพื่อต่อสู้กับความยากจน และสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ โดยได้พระราชทานพระราชดำริและโครงการพัฒนาไว้มากกว่า 4,350 โครงการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

          โดยในบรรดาพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,350 โครงการ ที่ล้วนเป็นการทรงงานเพื่อมุ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาดิน และการเกษตรไทย ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ

          นอกจากการพัฒนาประเทศตามโครงการพระราชดำริต่างๆ แล้ว ยังได้เห็นถึงความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อปัญหาบ้านเมือง ทั้งในเรื่องการคอร์รัปชัน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในยามที่ประเทศชาติเกิดปัญหาวิกฤติ ถึงขั้นเกิดสงครามกลางเมือง ผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก รัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ด้วยพระบารมีของพระองค์ ทำให้วิกฤติการณ์ร้ายแรงนั้นยุติลงได้ราวปาฏิหาริย์ สร้างความประหลาดใจให้คนทั้งโลกมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ “วันมหาวิปโยค” ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2516 หรือ เหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2535 หรือแม้กระทั่ง ทรงยับยั้งอารมณ์ที่กำลังคลั่งแค้นของคนไทย ในการไปชุมนุมหน้าสถานทูตเขมรในปี พ.ศ.2546 ให้สงบลงได้ ด้วยพระราชดำรัสเพียงไม่กี่ประโยคของพระองค์ 

          ในแง่ของคนจีนที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเอง ก็เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้ว เมื่อครั้งในอดีต หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ซึ่งไทยอยู่ในฐานะประเทศที่พ่ายแพ้สงคราม หลังจากถูกบีบบังคับให้เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ทำให้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝ่ายสัมพันธมิตร เงื่อนไขหนึ่งคือ ให้กองทัพจีน ส่งกำลังทหารเข้ามาปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นในประเทศไทย แต่เนื่องจากรัฐบาลไทยห่วงใยความมั่นคงของชาติ และต้องการพลิกสถานการณ์มาเป็นฝ่ายสัมพันธมิตร จึงขอให้ทหารญี่ปุ่นยอมวางอาวุธ ต่อลอร์ด หลุยส์ เมาท์แบตเตน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอังกฤษ ประจำภาคเอเชียตะวันออกไกล

           เหตุการณ์ครั้งนั้น ทำให้ชาวจีนเกิดความไม่พอใจ ประกอบกับ ประเทศจีนได้ให้สัญชาติจีนกับคนจีนที่เกิดนอกประเทศ ยิ่งทำให้เกิดกระแสชาตินิยมในหมู่ชาวจีนเป็นอย่างมาก คนจีนที่พักอาศัยในบริเวณย่านเยาวราช  ราชวงศ์ สำเพ็ง ต่างแสดงออกถึง ความรู้สึกชาตินิยม ด้วยการประดับธงชาติจีนตามร้านค้า บ้านเรือน  นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ทำร้ายคนไทยที่ผ่านเข้าไปในย่านของคนจีน รวมทั้งการหยุดงาน ปิดร้าน ทำให้เกิดภาวะสินค้าขาดแคลน นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนไทยกับคนจีนในประเทศ

          แต่ด้วยพระราชกรณียกิจ การเสด็จประพาสสำเพ็งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2489 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็น สมเด็จพระอนุชาในขณะนั้น ทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนไทยกับคนจีนกลับมาแน่นแฟ้นอีกครั้งหนึ่ง

                                

ในหลวงในดวงใจชาวไทยจีน

           “ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน มีมายาวนานมากว่าหลายช่วงอายุคน เพราะอย่างที่รู้ ก็คือ เยาวราชมีอายุมากกว่า 220 ปี ราชวงศ์ไทยทุกพระองค์เคยเสด็จมาที่เยาวราชเกือบทุกพระองค์” จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธาน หอการค้าไทย-จีนกล่าว

            ในอดีตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จเยี่ยมชาวจีนที่สำเพ็ง ขณะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ทรงเสด็จมางานตรุษจีนที่เยาวราชทุกปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเคยเสด็จพร้อมกับสมเด็จพระเทพฯ เมื่อปี 2004 อีกด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ก็เคยเสด็จมาที่เยาวราชเช่นกัน

นอกจากนั้น สมเด็จพระเทพฯ เองเสด็จไปยังมณฑลต่างๆ ของจีนถึง 30 กว่าครั้ง บางทีมากกว่าคนจีนเองด้วยซ้ำ  ดังนั้น ถือว่า สัมพันธไมตรีดีเยี่ยม คนจีนถ้าพูดถึงคำว่า “สิรินธร” นี่จะรู้เลยว่าใคร

            “เราคนไทยเชื้อสายจีน ต่างก็ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกปี นอกจากการจัดงานตรุษจีนแล้ว ทุกวันที่ 5 ธ.ค. ก็จะจัดงานยิ่งใหญ่ทุกปีเช่นกัน การจัดงาน ในหลวงในดวงในชาวไทยจีน ครั้งนี้ ก็เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน และยังต้องการแสดงให้ทั่วโลกได้รับรู้ เพราะพื้นที่เยาวราช ก็มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยว รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยเองด้วย” 

             หอการค้าไทย-จีน สมาคมแต้จิ๋ว สมาคมตระกูลแซ่ และร่วมกับอีก 160 สมาคมจีน พร้อมกับคนไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช จึงร่วมจัดงาน ในหลวงในดวงใจชาวไทยจีน เพื่อถวายความอาลัยแก่พระองค์ท่าน  โดยเริ่มด้วยการสวดมนต์ พระสงฆ์จำนวน 89 รูป มีการแปรอักษร จุดเทียนถวายพระพรและร้องเพลง  ภายในงานจะมีอาหารจากร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่เยาวราชทั้งหมดแจกให้กับผู้ร่วมงานฟรีจำนวน 1 แสนชุดด้วย 

             “เราคนไทยเชื้อสายจีน ต่างก็ระลึกถึงพระองค์ และต้องการแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน เพราะคนจีนที่มาค้าขายในเมืองไทย จะเสมอภาค อบอุ่น ไม่เหมือนอยู่กับประเทศอื่น ไทยก็เหมือนบ้านหลังที่ 2 ทุกคนตั้งใจจะอยู่ที่นี่ ไม่กลับไปจีนแล้ว เพราะลูกหลานทุกคนก็อยู่ที่นี่แล้ว”