เปิดความร่วมมือนิคมอุตสาหกรรมพี่น้องไทย-จีน

เปิดความร่วมมือนิคมอุตสาหกรรมพี่น้องไทย-จีน

            

            ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีน-ไทยได้จัดงานประชาสัมพันธ์ “2 ประเทศ 4 นิคมอุตสาหกรรม ไทย-จีน” ขึ้นในระหว่างงานไชน่า-อาเซียน เอ็กซ์โป ครั้งที่ 13 ซึ่งในครั้งนั้น มีนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง รวมตัวกันเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมพี่น้อง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ฉงจั่ว) เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น ได้ก่อตัวขึ้นในรูปแบบ “2 ประเทศ 4 นิคมอุตสาหกรรม” ซึ่งสอดคล้องกับแผนระยะยาวของยุทธศาสตร์ “One Belt One Road” ของรัฐบาลจีนและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของการพัฒนาระหว่างไทย-จีนสองประเทศ

            ปีนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองฉงจั่ว ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้จัดงานประชาสัมพันธ์ “2 ประเทศ 4 นิคมอุตสาหกรรม ไทย-จีน” อีกครั้งที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ การลงทุนและการติดต่อระหว่างจีน-ไทย พร้อมๆ กับลงนามความร่วมมือระหว่างนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ฉงจั่ว) กับนิคมอุตสาหกรรมระยอง (จีน-ไทย) บริษัทสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 

            นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ฉงจั่ว) มีเนื้อที่กว่า 100 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางการปกครองเมืองฉงจั่ว และจุดรวมของหลายประเทศ เช่น เส้นทาง One Belt One Road เขตเศรษฐกิจอ่าวตังเกี๋ย และเขตเศรษฐกิจแม่น้ำจูเจียง-แม่น้ำซีเจียง ทั้งยังเป็นฐานสาธิตด้านกำลังการผลิตของเขตนำร่องการพัฒนาและการเปิดสู่ภายนอกเมืองผิงเสียง มณฑลกวางสี และได้รับนโยบายสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น แผนพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตกของจีนและการเปิดชายแดน เป็นต้น เขตนิคมอุตสาหกรรมอยู่ห่างจากชายแดนจีน-เวียดนาม ประมาณ 90 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,700 กิโลเมตร มีจุดแข็งด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ “เปิดประตูพบเวียดนาม เดินสองก้าวถึงอาเซียน” ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม มีเงื่อนไขทางโลจิสติกส์ เช่น ทางด่วน ทางรถไฟ เป็นต้น อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติอู๋ซวี นครหนานหนิง ประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจากชายฝั่งทะเล 130 กิโลเมตร มีเงื่อนไขด้านการลงทุนที่ดี

            ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ฉงจั่ว) ประสบความสำเร็จในการดึงดูดธุรกิจที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ จำนวนกว่า 65 ราย เช่น บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, Eramet Comilog, Angel Yeast และ China National Building Material Group (CNBM) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลอ้อยแบบหมุนเวียน ฐานอุตสาหกรรมเหมืองแร่แมงกานีสและแร่ธาตุหายาก อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

            นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ฉงจั่ว) มุ่งเน้นพัฒนา 6 ฐานอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ฐานอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของอาเซียน ฐานอุตสาหกรรมผลักดันพลังงานใหม่ ฐานอุตสาหกรรมวัสดุรูปแบบใหม่ ฐานอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลอ้อยแบบหมุนเวียน ฐานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวและการพักอาศัยสไตล์ไทย ด้วยเหตุนี้ เขตนิคมอุตสาหกรรม จึงได้รับนโยบายสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น แผนพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตกของจีนและการเปิดชายแดน การสร้างเศรษฐกิจอ่าวตังเกี๋ย

            ขณะเดียวกัน รัฐบาลเมืองฉงจั่วยังมีนโยบายการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรม สนับสนุนธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมให้ยิ่งใหญ่ และให้การสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนา เช่น การผลิตน้ำตาลอ้อยแบบหมุนเวียน แบตเตอรี่ การแปรรูปอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของอาเซียน (การแปรรูปผลไม้เปลือกแข็ง) และวัสดุรูปแบบใหม่ ฯลฯ ตามรูปแบบของนโยบาย “One Project One Discussion,One Project One Discussion,One Industry One Policy”   

            เพราะได้รับการสนับสนุนจากนโยบายประเทศ ที่นี่กำลังจะกลายเป็นเขตอุตสาหกรรมแบบสากล ที่มีความสามารถในการแข่งขัน ทำเลทองที่ซุกซ่อนความมั่งคั่ง เวทีที่ทำให้ความฝันกลายเป็นจริง นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ฉงจั่ว) ใช้โฉมหน้าใหม่ ดึงดูดสายตาคนทั่วโลก

“ไทย-จีน” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “One Belt One Road”

            สำหรับเวทีที่กรุงเทพ นอกจากแนะนำ “2 ประเทศ 4 นิคมอุตสาหกรรม ไทย-จีน” แล้วยังมีการจัดสัมนาเรื่อง “เจาะลึกโอกาสลงทุน เมืองฉงจั่ว ประตูสู่อาเซียน ภายใต้ยุทธศาสตร์  One Belt One Road” ซึ่งนอกจากได้รับเกียรจากนางจาง เพ่ยตง อุปทูตฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเป็นเจ้าภาพฝ่ายจีน แล้วยังได้รับเกียรติจากนายพรชัย ตระกูล วรานนท์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ มาเป็นเจ้าภาพฝ่ายไทยอีกด้วย โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาเป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เส้นทางสายไหมจีนกับอนาคตอุตสาหกรรมไทย” จึงถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองที่หลากหลาย

 

จาง เพ่ยตง อุปทูตฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

จีนมีการลงทุนตามแนวนโยบาย One Belt One Road จำนวนมาก จึงมองว่า จะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนให้เกิดขึ้นตลอดเส้นทางนี้ สอดรับกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของไทยที่จะก่อให้เกิดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมยุคสมัยใหม่นี้ นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและช่วยเสริมนโยบาย One Belt One Road จึงมองว่านิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ฉงจั่ว) จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เสริมความร่วมมือไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เนื่องจากเมืองฉงจั่วเป็นประตูภาคใต้ของจีนสู่อาเซียน

 

พรชัย ตระกูลวรานนท์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

นโยบาย One Belt One Road จะช่วยจุดประกายความหวังให้กับประชาชาติต่างๆที่อยู่ในเส้นทางนี้ โดยไทยได้ประโยชน์เช่นกันและถือเป็นโลกาภิวัฒน์รูปแบบใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 และสำหรับเมืองฉงจั่ว มลฑลกวางซี มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ขณะที่ระยองและมุกดาหารของไทยเป็นเมืองหน้าด่านของประเทศไทย ส่วนจังหวัดระยองเป็นที่ตั้งของโครงการอีอีซี ที่จะช่วยให้ประเทศไทยเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นทางออกไปสู่สากลและระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น

 

จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน

นโยบาย One Belt One Road ของรัฐบาลจีนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย 4.0 ของไทยที่ต้องการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ซึ่งนักลงทุนจีนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นว่าปี 2559 นักลงทุนจีนเข้ามาขอรับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ 69 โครงการ คิดเป็นเม็ดเงิน 24,288 ล้านบาทเป็นรองเพียงญี่ปุ่นเท่านั้น

 

นิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

            กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนไทยสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อพัฒนาและพร้อมเข้าสู่ยุทธศาสตร์ One Belt One Road ของรัฐบาลจีน ซึ่งการลงนามความร่วมมือระหว่างนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ฉงจั่ว) กับ 3 นิคมอุตสาหกรรมของไทยเชื่อว่า จะก่อตัวเป็นรูปแบบการพัฒนาร่วมกันที่มีชื่อว่า 2 ประเทศ 4 นิคมอุตสาหกรรม ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยนิคมฯ ไทย-จีน (ฉงจั่ว) ตั้งเป้าหมายเป็นฐานการผลิตอาหารที่สำคัญของเขตการค้าเสรีจีนและอาเซียน ซึ่งล่าสุดมีผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าร่วมลงทุนแล้ว 86 ราย มียอดเงินลงทุนกว่า 1 พันล้านหยวนและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ ส่งออกไปจำหน่ายมากกว่า 80 ประเทศ ในปีนี้ตั้งเป้าขยายตัว 33% หรือมีมูลค่า 80,000 ล้านหยวน

/////////////////////