เส้นทางสายไหม สู่ทศวรรษแห่ง “เพชร”

เส้นทางสายไหม สู่ทศวรรษแห่ง “เพชร”

          ปีนี้เป็นปีที่อาเซียนก่อตั้งครบรอบ 50 ปี และเป็นปีสำคัญที่การสร้างยุทธศาสตร์ “One Belt and One Road” พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นปีแห่งความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน

เพื่อขานรับยุทธศาสตร์ “One Belt and One Road” เร่งจังหวะการดึงดูดธุรกิจและเงินทุน ส่งเสริมความร่วมมือด้านกำลังการผลิตระหว่างประเทศไทย-จีน ให้มีการพัฒนาในเชิงลึก การจัดกิจกรรมโปรโมตความร่วมมือด้านกำลังการผลิตระหว่างประเทศจีน-อาเซียน และนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จึงเกิดขึ้น ณ Nanning Winwin Hotel นครหนานหนิง

          กิจกรรมดังกล่าว มีรัฐบาลเมืองฉงจั่ว สำนักงานเขตเศรษฐกิจอ่าวตังเกี๋ยและความร่วมมือกับอาเซียน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีนิคมอุตสาหกรรมจีน-ไทย (ฉงจั่ว) เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ร่วมจัดงาน ภายในงานมี หวัง เหวินจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตเศรษฐกิจอ่าวตังเกี๋ยและความร่วมมือกับอาเซียน หลิว โหย่วหมิง เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองฉงจั่ว และประธานคณะกรรมการสามัญประจำสภาประชาชนเมืองฉงจั่ว หลาว หนิงจวิน รองนายกเทศมนตรีเมืองฉงจั่ว ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนมเข้าร่วมกิจกรรม

          หลิว โหย่วหมิง กล่าวว่า ความร่วมมือด้านกำลังผลิตระหว่างประเทศ เป็นขอบเขตสำคัญของความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน จากการที่ความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน ก้าวเข้าสู่ “ทศวรรษแห่งเพชร” ร่วมสร้างยุทธศาสตร์ “One Belt and One Road” และสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีปฏิสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ความร่วมมือด้านกำลังการผลิตจีน-อาเซียน นำมาซึ่งโอกาสสำหรับการดำเนินความร่วมมือด้านกำลังการผลิตของนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน ปัจจุบันด้วยการผลักดันของไทย-จีนทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้ “2 ประเทศ 7 นิคมอุตสาหกรรม ไทย-จีน” กลายเป็นแบบอย่างใหม่ของความร่วมมือด้านกำลังการผลิตระหว่างจีน-อาเซียน และกลายเป็นนิวไฮแลนด์ของการสร้างประชาคมจีน-อาเซียน รวมทั้งกลายเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของการสร้างยุทธศาสตร์ “One Belt and One Road”

          หวัง เหวินจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตเศรษฐกิจอ่าวตังเกี๋ยและความร่วมมือกับอาเซียน กล่าวว่า ฉงจั่ว เป็นประตูทางบกสู่อาเซียน หลายปีมานี้ เมืองฉงจั่วพยายามขานรับนโยบาย “One Belt One Road” ใช้นิคมอุตสาหกรรมจีน-ไทย (ฉงจั่ว) เป็นแรงผลักดันสำคัญ มุ่งมั่นผลักดันการสร้าง “ฐานสาธิตความร่วมมือด้านกำลังการผลิตระหว่างประเทศ” ดึงดูดธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และธุรกิจการค้าเชิงแปรรูปของไทย เข้าไปลงทุนในนิคมฯ เปิดช่องทางใหม่ให้ธุรกิจอาเซียนอย่างประเทศไทยไปลงทุนในประเทศจีน

 

          ภายในงาน สมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม ตัวแทนจากนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง และนิคมอุตสาหกรรมจีน-ไทย (ฉงจั่ว) ได้แนะนำข้อได้เปรียบของการพัฒนาและภาพอนาคตในปัจจุบันของนิคมอุตสาหกรรม ต้องเสริมสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนเชิงลึก ผลักดันความร่วมมือด้านการค้า-การลงทุนที่เน้นความร่วมมือด้านกำลังการผลิตเป็นหลัก ภายใต้รูปแบบ “สองประเทศหลายนิคม” สร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือแบบไร้รอยต่อ บรรลุความร่วมมือใหม่ทางเศรษฐกิจ-การค้าที่มีประสิทธิผล  

          กิจกรรมครั้งนี้ พยายามขานรับนโยบาย “One Belt and One Road” ใช้การลงมือปฏิบัติจริง กระชับความร่วมมือด้านกำลังการผลิตไทย-จีน สร้างคุณูปการใหม่ให้แก่การผลักดันความสัมพันธ์ที่เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น และสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีปฏิสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

///////////////////////////////