“นิคมฉงจั่ว” เยือนไทย ร่วมสร้างกำลังการผลิตไทย-จีน

"นิคมฉงจั่ว" เยือนไทย ร่วมสร้างกำลังการผลิตไทย-จีน

            หลายปีมานี้ เมืองฉงจั่ว มณฑลกวางสี พยายามกระชับความสัมพันธ์ ติดต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายไทยให้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จ.มุกดาหาร และนครพนม เป็นต้น มีความร่วมมือกับบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) อย่างใกล้ชิด

            ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว (ไทย-จีน) นิคมอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และนิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น รวมตัวกันเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมพี่น้อง โดยก่อตัวเป็นรูปแบบการพัฒนาที่มีชื่อว่า "2 ประเทศ 4 นิคมอุตสาหกรรม" นิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว (ไทย-จีน) ที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อผลักดันความร่วมมือไทย-จีน ได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากฝ่ายไทยมากขึ้นเรื่อยๆ

            เมืองฉงจั่วเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือที่ประเทศจีนเปิดรับอาเซียน  โดยเฉพาะบทบาทแพลตฟอร์มที่ร่วมมือกับฝ่ายไทย จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านกำลังผลิตระหว่างประเทศ ระหว่างเมืองฉงจั่วและประเทศไทย เช่น สินแร่ สินค้าทางการเกษตร และ ผลิตผลจากป่า เป็นต้น รวมถึงกระชับความร่วมมือด้านธุรกิจแปรรูปในไทย คณะตัวแทนจากคณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเมืองฉงจั่ว ได้เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อเข้าร่วม  "การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทย- กวางสี ครั้งที่ 2" และศึกษาดูงานเรื่องความร่วม มือด้านกำลังการผลิตระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม ปี 2560

            เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ปี 2560 กาน อี้หราน รองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว (ไทย-จีน) พาคณะตัวแทนเข้าเยี่ยมหอการค้าไทย-จีน และสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน โดยมีรองเลขาธิการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ของหอการค้าไทย-จีน รวมทั้งอุปนายก และรองเลขาธิการของสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

            เหอ เค่อเจีย รองเลขาธิการหอการค้าไทย-จีน กล่าวว่า หอการค้าไทย-จีนก่อตั้งมากว่า 107 ปี แล้ว ตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนเป็นต้นมา ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นเป็นอย่างมาก การติดต่อด้านเศรษฐกิจ-การค้า การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และประชาชนสองประเทศมีการติดต่อไปมาหาสู่กันมากขึ้นเรื่อยๆ หน่วยงานของเรา  รับมอบหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการการประชุมนักธุรกิจเชื้อสายจีนทั่วโลก (World Chinese Entrepreneurs Convention หรือ WCEC) และ เป็นสะพานเชื่อมโยงการติดต่อและแลกเปลี่ยนของผู้ประกอบการชาวจีนทั่วโลก

            หลังจากที่รัฐบาลจีนเสนอนโยบาย One Belt One Road ส่งผลให้การค้าไทย-จีนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในฐานะที่นิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว (ไทย-จีน) เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ-การค้ากับประเทศสมาชิกอาเซียน ควรแสดงจุดแข็งด้านการค้าทวิภาคี และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หอการค้า ไทย-จีนกับเมืองฉงจั่ว จะขยายความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น สองฝ่ายได้สัมมนาแลกเปลี่ยนเชิงลึก เกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ-การค้าด้านต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับนิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว (ไทย-จีน) เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักรยางพลาสติก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมผลไม้อบแห้งประเภทนำเข้า-ส่งออก เป็นต้น

            ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว (ไทย- จีน) เข้าเยี่ยมสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน และ สัมมนาแลกเปลี่ยนเชิงลึก เกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ-การค้าด้านต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับเมืองฉงจั่ว เช่น อุตสาหกรรมป่าไม้ (ต้นยางพารา) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมอี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น

            คว่าง จิ่นหรง อุปนายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ ไทย-จีน กล่าวว่า หลายปีมานี้ สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน พยายามเป็นสะพานเชื่อมโยงธุรกิจไทย-จีน ผลักดันความร่วมมือและการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ-การค้า และวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งยังสร้างคุณูปการเพื่อการสร้าง "ประชาคมอาเซียน" เพื่อความสัมพันธ์และการติดต่อด้านเศรษฐกิจ-การค้า ระหว่างประเทศไทย มณฑลกวางสี และเมืองฉงจั่วไว้มากมาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ ไทย-จีน กับนิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว (ไทย-จีน) จะขยายความร่วมมือ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนระหว่างกันมากขึ้น เพื่อร่วมกันดำเนินยุทธศาสตร์ One Belt One Road อันยิ่งใหญ่

            กาน อี้หราน รองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว (ไทย-จีน) กล่าวขอบคุณสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน ที่หลายปีมานี้ ให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ-การค้า ระหว่างมณฑลกวางสีและเมืองฉงจั่ว รวมถึงช่วยเหลือการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว  ความสำเร็จในการจัดงาน  "เจาะลึกโอกาสการลงทุน เมืองฉงจั่ว ประตูสู่อาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road" ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน เป็นอย่างดี  โดยหวังว่าจะได้ดำเนินความร่วมมือครั้งใหม่กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของทางสมาคมฯ ขออวยพรให้สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีนเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น

/////////////////////////////