PR News

กรมพัฒน์ ประกาศความสำเร็จปั้นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพไทย สู่ตลาด E-Commerce โลก

5

September

2023

5

September

2023

        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน From 1,000 to Super Smart Trader Online ประกาศความสำเร็จของกิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Young Smart Trader Online) เฟ้นหาผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์กว่า 1,000 คน คัดสรรจนได้สุดยอดนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ 5 ราย ที่สามารถสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจได้ทุกทาง พร้อมกับพาดูงานที่ Lazada แพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์ระดับโลก และได้รับการช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ร้านดังขึ้นไปอีก รวมถึงได้รับการวางแผนธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพจากบริษัท Wisesight ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดีย

        นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันกันได้ในตลาด จึงจัด “กิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ” (Young Smart Trader Online) เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ รวมไปถึงสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการให้ก้าวทันสู่ตลาดการค้าออนไลน์ อีกทั้งยังมีการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักการค้าออนไลน์กับสินค้าที่มีศักยภาพ ซึ่งผู้ประกอบการไทยจำนวนมากอาจเก่งในการผลิตสินค้า แต่ไม่เก่งขายสินค้าของตนเอง กิจกรรมนี้จึงช่วยเชื่อมโยงทั้งสองกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยกันขายสินค้า และสร้างรายได้อย่างเกื้อกูลกัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน ทั้งการฝึกอบรม การประสานความร่วมมือกับ e-Marketplace ชั้นนำที่เป็นช่องทางการขายออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับมือใหม่จนถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึก รวมทั้งสนับสนุนการกระตุ้นยอดขายผ่านแคมเปญด้านการตลาด ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทย และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และมั่นคง

        ซึ่งกิจกรรม Young Smart Trader Online มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 1,515 ราย จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ และได้ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงอย่างดี โดยมี 4 กิจกรรมหลักที่จะเฟ้นหาสุดยอดนักการค้าออนไลน์มืออาชีพตัวจริง ได้แก่

        1) กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 1,086 ราย

        2) กิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาเชิงปฏิบัติการ

        3) กิจกรรม Matching Week จับคู่สินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อทดลองขายจริงบนแพลตฟอร์มออนไลน์

        โดยทั้ง 2 กิจกรรมนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 302 ราย และผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 90 ราย

        และ 4) กิจกรรม Online Campaign & Marketing Support ช่วยกระตุ้นยอดขาย จัดโปรโมชัน พร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลดราคาสินค้า ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจเพิ่มขึ้นจำนวนมาก”

        ซึ่งก็ได้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกสุดยอดนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Super Smart Trader Online ทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่

        คุณพิมพ์นิภา ตุลาวาสินเจริญ

        คุณศิวพร ลิขิตเลิศล้ำ

        คุณศุภลักษณ์ สิทธิชอบธรรม

        คุณจิดาภา ประมวลศิลป์

        และ คุณธันยวัฒน์ ควรกิจ สุดยอดนักการค้าออนไลน์ที่ได้ยอดเยอะที่สุด

        โดยได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และโอกาสเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ Lazada แพลตฟอร์มการค้าขายออนไลน์ระดับโลก และได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media จากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อช่วยทำให้ร้านค้าออนไลน์ของเหล่าสุดยอดนักการค้าออนไลน์เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยที่ผ่านมามีผู้เข้าถึง กว่า 15 ล้านครั้ง อีกทั้งยังได้พันธมิตรอย่างบริษัท Wisesight ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียที่จะมาช่วยในการวางแผนธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย เรียกได้ว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยบนโลกธุรกิจออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

          นางสาวกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA) หนึ่งในหน่วยร่วมพันธมิตร กล่าวว่า “ทางสมาคมฯ ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำต่าง ๆ เพื่อปั้นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพในกิจกรรม Young Smart Trader Online ของทาง DBD ในนามสมาคมฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจประเทศไทยพัฒนา และเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ตามเป้าหมายและภารกิจของทางสมาคมฯ”

        และนางสาวกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ ยังได้กล่าวถึง E-Commerce ทั้งในไทย และในจีน ว่า E-Commerce นั้นเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ในกับผู้ประกอบการหลายคนในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากที่ผ่านวิกฤตช่วงนั้นมาสิ่งที่ควรจะสานต่อคือกระแส Live Commerce เนื่องจากสถิติการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ประเทศจีน ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะไลฟ์เพื่อขายสินค้าของตน ซึ่งเป็นแนวคิดที่อยากจะผลักดันผู้ประกอบการในไทยให้สามารถต่อยอดธุรกิจเดิมของตนเองให้เพิ่มยอดขายให้มากขึ้นให้ได้เหมือนกับผู้ประกอบการที่ประเทศจีน ผ่านกิจกรรม Young Smart Trader Online นี้

        ซึ่งกิจกรรม Young Smart Trader Online ไม่เพียงแต่เป็นการเริ่มต้นก้าวแรกสู่การค้าขายออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ได้อย่างมั่นใจ แต่จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาศักยภาพและปรับตัวตามกระแส การเปลี่ยนแปลงของตลาด และเป็นก้าวสำคัญเพื่อก้าวข้ามขีดความสามารถของตนเองสู่การเติบโตในยุคดิจิทัล

Tags:
No items found.