Education

Education

No items found.
Read MOre

‘หอการค้าไทย-จีน’ ร่วมกับ ‘สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์’ เปิดหลักสูตร Da Lao Ban รุ่นที่ 9

หอการค้าไทย-จีน ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรพัฒนานักบริหารหอการค้าไทย-จีน Da Lao Ban รุ่นที่ 9” เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้มแข็งให้กับทายาทนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่

4

June

2022

3

June

2022