Education

ส่อง ‘รร.นานาชาติจีน’ แห่งแรกในไทยที่ใช้หลักสูตรประเทศจีน..ดีจริงไหม? หลักสูตรเป็นอย่างไร?

27

March

2024

29

April

2023

        ทำความรู้จักโรงเรียนนานาชาติเปิดใหม่“โรงเรียนนานาชาติจีน (ประเทศไทย)” ซึ่งกำลังจะเปิดเรียนปีการศึกษาแรกในเดือนส.ค.2566 นี้  โดยชูจุดขาย“โรงเรียนนานาชาติจีนแห่งแรกของไทยที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนถอดแบบมาจากจีน” ภายใต้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการไทย ทำให้เด็กที่เข้าเรียนที่นี่สามารถเรียนต่อได้ทั้งที่จีนและไทย ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวชาวจีนที่เข้ามาทำงานเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในเมืองไทย และครอบครัวพ่อแม่ชาวไทยที่อยากส่งลูกไปเรียนต่อเมืองจีน

รร.ตั้งอยู่ที่ไหน ? มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?

         โรงเรียนนานาชาติจีน หรือ ChinaInternational School ตั้งอยู่ในซอยนวมินทร์ 74 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ  

ภาพจาก : เว็บไซต์ โรงเรียนนานาชาติจีน

        เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทนานาชาติ ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก กับบริษัท หมิงจ้ง อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติจีนแห่งแรกขึ้นเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2564 โดยมีอาจารย์หวาง ฉางหมิง ประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก กับนายสมชาย กิตติชัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนั้น

พิธีลงนามจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติจีนแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2564 (ภาพจาก : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกริก)

รร.นานาชาติแห่งแรกในไทยที่ถอดแบบหลักสูตรมาจากจีน

           ข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของโรงเรียน (https://www.chinis.ac.th/) ระบุว่าโรงเรียนนานาชาติจีน เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทนานาชาติ ที่ได้นำวิธีการจัดการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและความเป็นสากล จัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาจีนเป็นหลัก เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านภาษาและวิชาการอย่างเข้มข้น

           หลักสูตรของโรงเรียนเป็นระบบการเรียนซึ่งทันสมัยที่สุดในประเทศจีน ทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับการเรียนรู้สู่สากล เน้นจัดบรรยากาศการเรียนการสอนแบบนานาชาติสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งวิชาการและภาษาจีนเหมาะสำหรับผู้ปกครองและผู้เรียนที่เห็นถึงความจำเป็นด้านวิชาการและภาษาจีน

           นอกจากนี้ โรงเรียนนานาชาติจีนยังเป็นศูนย์ประสบการณ์วัฒนธรรมฉีหลู่แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเมืองซานตง บ้านเกิดของท่านขงจื่อ เป็นต้นกำเนิดและเป็นศูนย์กลางสำคัญของวัฒนธรรมฉีหลู่

โรงเรียนนานาชาติจีนที่นี่ ยังเป็นศูนย์ประสบการณ์วัฒนธรรมฉีหลู่แห่งแรกของประเทศไทย (ภาพจาก : Facebook โรงเรียนนานาชาติจีน )

 

ตอบโจทย์ทั้งพ่อแม่ชาวไทยและชาวจีน

          นายหวาง เสี่ยวฮุย (Wang Xiaohui) ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติจีน (ฝ่ายจีน) กล่าวว่า ปัจจุบันมีชาวจีนที่เดินทางเข้ามาทำงานและประกอบธุรกิจในเมืองไทยเป็นจำนวนมากแต่มีความกังวลเรื่องการเรียนของลูกยังอยากให้ลูกได้รับการศึกษาแบบในประเทศจีนอยู่ ขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มพ่อแม่ชาวไทยที่อยากได้เรียนรู้ภาษาจีนอยากส่งลูกไปเรียนต่อที่จีน เพื่อปูทางสู่โอกาสการทำงานในอนาคต และการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน ซึ่งกำลังทวีบทบาทเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก

        “ ทั้งสองโจทย์นี้ ทำให้เราลงทุนลงแรงอย่างเต็มที่เพื่อสร้างโรงเรียนนานาชาติจีนแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนที่เรียนจากโรงเรียนที่นี่ สามารถเรียนต่อในอุดมศึกษาได้ทั้งในไทยในจีน รวมถึงต่างประเทศ "

ภาพจาก : Facebook โรงเรียนนานาชาติจีน

        " โรงเรียนนานาชาติจีนของเราแตกต่างโรงเรียนอื่นๆที่มีการสอนภาษาจีนซึ่งมีอยู่หลายแห่งในไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นหนักที่ด้านภาษา แต่โรงเรียนของเราถอดแบบหลักสูตรมาจากประเทศจีน ทำให้เด็กที่เรียนที่นี่จะได้ทั้งวิชาการแบบจีนและได้ทั้งภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมถึงได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมจีนและความเป็นสากล” ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติจีนกล่าวในการจัดงาน Open House แนะนำโรงเรียน

หวาง เสี่ยวฮุย (Wang Xiaohui) ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติจีน (ฝ่ายจีน) ( Photo : สยามรัฐ)

        โรงเรียนนานาชาติจีน เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีเอกลักษณ์ความเป็นจีนสมัยใหม่แห่งแรกของประเทศไทย ใช้หลักสูตรที่ทันสมัยที่สุดจากประเทศจีนที่ได้รับการอนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการของไทย โดยใช้ภาษาจีนเป็นหลักในการเรียนการสอน สอนโดยครูชาวจีน

        พร้อมกันนี้ยังมีการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาที่จำเป็นและหลากหลายสู่ความเป็นสากล ให้นักเรียนสามารถได้การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรจีน มีบรรยากาศการเรียนรู้เสมือนเรียนที่ประเทศจีนโดยไม่ต้องเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน เปิดสอนตั้งระดับชั้น ป.1 - ม.6  

ภาพจาก : เว็บไซต์ โรงเรียนนานาชาติจีน

         “นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติจีน มีทางเลือกมากมาย ทั้งสามารถไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่จีนก็ได้ หรือจะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในไทยก็ได้ และยังสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนแถบยุโรปหรืออเมริกา ที่โรงเรียนของเรามีความร่วมมือด้วยก็ได้เช่นกัน ผมในฐานะที่มีประสบการณ์การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมามากกว่า 31 ปี สัญญาว่าเราจะบ่มเพาะปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความรู้และพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต”

บรรยากาศกิจกรรม Open House (ภาพจาก : Facebook โรงเรียนนานาชาติจีน )

อยากส่งลูกเรียน ใช้เงินเท่าไหร่ ?

        ด้าน ดร.เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติจีน (ฝ่ายไทย) กล่าวว่า เราเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับคำชมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ว่าเป็นแห่งแรกที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน เหมือนยกโรงเรียนของจีนมาอยู่เมืองไทย โดยที่เด็กไทยไม่ต้องเดินทางไปเรียนถึงที่จีน ถือเป็นโอกาสดีของคนไทยที่จะได้เรียนโรงเรียนนานาชาติจีนในราคาที่จับต้องได้ไม่แพงเมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาติอื่นๆ

บรรยากาศกิจกรรม Open House (ภาพจาก : Facebook โรงเรียนนานาชาติจีน )

        ขณะนี้ โรงเรียนอยู่ระหว่างเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ป.1 , ป.4 , ม.1 และ ม.4 จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2566  โดยค่าเทอมมีทุนและส่วนลดให้ มีการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน ก่อนจะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในช่วงเดือนส.ค.2566 นี้

        ค่าใช้จ่ายในการเรียนรร.นานาชาติจีน ประกอบด้วย

        ++ ค่าเทอม (รวมค่าอาหารกลางวันและของว่าง) 139,800 บาท / เทอม

        ++ ค่าแรกเข้า (หรือขึ้นทะเบียนนร.ใหม่) 10,000 บาท

        ++ ค่าสมัครเรียน 3,000 บาท

ภาพจาก : Facebook โรงเรียนนานาชาติจีน

  

        ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์https://www.chinis.ac.th/  สอบถามโทร 0824494228 ,  Line: @chinainter และสามารถเข้าชมคลิปย้อนหลัง บรรยกาศการจัดกิจกรรม Open House ได้ที่ Facebook : โรงเรียนนานาชาติจีนChina International School 中国国际学校  

 

---------------------------------------------------

ที่มา :

รร.นานาชาติจีน (ประเทศไทย)

ประชาชาติธุรกิจ

สยามรัฐ

Tags:
No items found.