Lifestyle

Lifestyle

阅读更多

北海以南,遇见涠洲

2022

10

03

2022

09

01

Read MOre

Love In Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะมิติใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองพัทยา

เปิดตัวแล้ว Love in Museum แลนด์มาร์กใหม่เมืองพัทยา ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

16

October

2023

18

August

2023

Read MOre

‘เหิงโจว’ เมืองหลวงแห่งมะลิของโลก

เมืองเหิงโจว ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการผลิตดอกมะลิมากที่สุดในโลก ว่ากันว่า “ดอกมะลิทุกๆ 10 ดอกในโลก มี 6 ดอกมาจากเมืองเหิงโจว”

1

June

2023

1

June

2023