Lifestyle

จิ่วจ้ายโกว' เปิดรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ หลังปิดฟื้นฟูจากแผ่นดินไหว

12

January

2022

29

September

2021

            รายงานข่าวจากสำนักข่าวซินหัวเปิดเผยว่า จิ่วจ้ายโกว จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงในมณฑลเสฉวนเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านมา นับเป็นเวลากว่า 4 ปีหลังเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

           ทัศนียภาพของจิ่วจ้ายโกวได้รับการฟื้นฟูคุณภาพสู่ระดับก่อนเกิดแผ่นดินไหวแล้วรวมถึงมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ด้วยจุดชมวิวจิ่วจ้ายโกวได้รับการประเมินภัยพิบัติอย่างครอบคลุมตั้งแต่มีการบูรณะพื้นที่โดยได้เฝ้าระวังและบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงสูงต่อภัยทางธรณีวิทยาอย่างใกล้ชิด

           ช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่กว่า 2.7 แสนต้นพร้อมซ่อมแซมและฟื้นฟูถิ่นที่อยู่อาศัยเชิงนิเวศรวม 1,075 ไร่ส่วนภูเขาและพืชพรรณที่เสียหายต่างฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน

Tags: