Lifestyle

เปิดประตูการท่องเที่ยวกว่างซี สัมผัสมนต์เสน่ห์จีนตอนใต้ หลากหลายทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม

12

April

2023

10

April

2023

        ได้เวลาเที่ยวเมืองจีนที่มีมากกว่า “กำแพงเมืองจีน” ... เปิดประตูสู่ “กว่างซี” มณฑลทางใต้ของจีนที่อยู่ใกล้กับไทย ดินแดนที่ขึ้นชื่อทั้งในด้านทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรม

        เที่ยว“กว่างซี” มณฑลเดียว มีครบทั้งแม่น้ำ ภูเขา ทะเล และวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยขณะนี้ กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยกลับไปเยือนอีกครั้ง โดยนำคณะผู้แทนการท่องเที่ยวกว่างซีเดินทางจากประเทศจีน จัดกิจกรรมโปรโมทการท่องเที่ยวกว่างซี พร้อมแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับกว่างซี  ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียติจาก ชูวิทย์ ศิริเวชกุล ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมมิตรภาพไทย-จีน และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย-จีน เข้าร่วมภายในงาน

โอว อวี๋จวิน อธิบดีกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

   

         โอว อวี๋จวิน อธิบดีกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง กล่าวว่า กว่างซี เป็นเขตปกครองตนเองชนกลุ่มน้อย 1 ใน 5 ของจีน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน มีพื้นที่ 237,600 ตร.กม. มีประชากรมากกว่า 50 ล้านคน มีกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่หลากหลายทั้งชนเผ่าจ้วง, ฮั่น, เย้า, แม้ว, ต้ง ฯลฯ  

        เป็นมณฑลเดียวทางภาคตะวันตกของจีนที่มีทั้งชายฝั่งและชายแดนเป็นจุดตัดของเข็มขัดทางเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ทางเส้นทางสายไหมทางทะเล

        กว่างซีเป็นมณฑลท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีนมีวัฒนธรรมประจำชาติ ศิลปะและขนบธรรมเนียมพื้นบ้านที่มีสีสัน รวมถึงภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย  

กุ้ยหลิน

        ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง“กุ้ยหลิน” , “ปาหม่า” หมู่บ้านอายุยืนติดอันดับโลก, ภาพเขียนสีอันลึกลับโบราณบนผาหิน“ฮวาซาน”, “คลองหลิงฉวี”ในอำเภอซิงอัน มรดกวิศวกรรมชลประทานของโลก, “น้ำตกเต๋อเทียน”น้ำตกข้ามพรมแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย, “เกาะเหวยโจว”เกาะภูเขาไฟอายุน้อยที่สุดในจีน และบ้านเกิดของปลาโลมาขาวที่ “อ่าวซานเหนียง”ในเมืองชินโจว เป็นต้น

น้ำตกเต๋อเทียน

        นอกจากนี้ กว่างซียังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อันมีเอกลักษณ์โดดเด่น อาทิ วัฒนธรรมชาลิ่วเป่า และชาน้ำมันของชนเผ่าเหยา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อีกทั้งยังมีเครื่องแต่งกายเพลงพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของชนเผ่าต้ง และศิลปะดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าจิง ซึ่งล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อันล้ำค่า

ชาน้ำมันของชนเผ่าเหยา

       ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลก รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย มายังกว่างซี ดังคำกล่าวที่ว่า “จีนและไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน”         การท่องเที่ยวไทยและกว่างซียังรักษาความสัมพันธ์อันดีมาช้านานทั้งสองฝ่ายมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับประชาชนทั้งสองฝ่าย  

        ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนการแพร่ระบาดของโควิดทั่วโลก จำนวนนักท่องเที่ยวจากไทยไปกว่างซี มีจำนวนเกือบ 128,000 คน ติดอยู่ในอันดับที่ 7  

        ขณะที่ทิวทัศน์เขตร้อนที่สวยงามและมีเสน่ห์ของประเทศไทยวัฒนธรรมชาวพุทธ และประเพณีพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากกว่างซีเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทย

        เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและจังหวัดสุราษฎร์ธานีของไทย ยังได้มีการลงนามทำความตกลง “บ้านพี่เมืองน้อง” การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันอย่างกว้างขวางในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

        ทั้งนี้ กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของกว่างซี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อตลาดการท่องเที่ยวไทย และหวังที่จะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย โอกาสนี้เราหวังที่จะได้นำเสนอทรัพยากรการท่องที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายและโดดเด่นต้อนรับคนไทยทุกคนมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ที่น่าประทับของกว่างซี

“เกาะเหวยโจว”เกาะภูเขาไฟอายุน้อยที่สุดในจีน

นาขั้นบันไดหลงจี๋

"ปาหม่า" หมู่บ้านอายุยืน
Tags: