Lifestyle

การท่องเที่ยวจีน จัดกิจกรรม “ค้นหาสุดยอดนักท่องเที่ยวเมืองจีน”

19

May

2022

19

May

2022

        หากคุณชื่นชอบการใช้ชีวิต ชอบการท่องเที่ยว รักการถ่ายรูป ชอบการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ และได้มีการแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวประเทศจีนของตัวเองผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์เหล่านี้ ได้แก่ เฟซบุ๊กเพจ ช่องยูทูป อินสตาแกรม และติ๊กต็อก ถ้าเช่นนั้น คุณคือ “สุดยอดนักท่องเที่ยวเมืองจีน” ที่เราตามหา เชิญมา ร่วมกิจกรรมกันเถอะ

หัวข้อกิจกรรม: “สุดยอดนักท่องเที่ยวเมืองจีน”

หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

ผู้จัดร่วม: THAI-ASEAN Panorama Magazine

ระยะเวลาส่งผลงาน: วันที่ 19 พฤษภาคม 2022 ถึง 19 กรกฎาคม 2022

ระยะเวลาพิจารณาผลงาน: วันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2022

ประกาศผล: 27 กรกฎาคม 2022

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม:

 1. ผู้เข้าร่วมต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. ช่องทางสื่อสารของผู้เข้าร่วมเช่น เฟซบุ๊กเพจ ช่องยูทูป อินสตาแกรม และหรือติ๊กต๊อก ต้องมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มเท่ากับหรือมากกว่า 3000 คนขึ้นไป
 3. เนื้อหาบนแพลตฟอร์มของผู้เข้าร่วมต้องเคยแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศจีน การสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยว ภาพทัศนียภาพอันสวยงามของประเทศจีน และเป็นเนื้อหาที่ให้ความจรรโลงใจและพลังงานบวกกับผู้ติดตาม เป็นต้น
 4. หากมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อข้างต้น จึงจะสามารถร่วมกิจกรรมได้

เงื่อนไขผลงาน:

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระในหัวข้อ “สุดยอดนักท่องเที่ยวเมืองจีน” ไม่จำกัดรูปแบบและแนวทาง สามารถนำเสนอประเทศจีนในด้านของ ทัศนียภาพของบ้านเมืองและธรรมชาติ จุดชมวิวทางอารยธรรมจีน สถานที่ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สุขภาพและการพักผ่อน เทศกาลโบราณ อาหารอันมีเอกลักษณ์ เป็นต้น โดยจัดทำเนื้อหาในรูปแบบของบทความหรือการเขียนบล็อก วิดีโอการท่องเที่ยว ภาพบันทึกทางอากาศ ประกอบการบรรยายที่สร้างสรรค์ และสามารถนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวประเทศจีนของตนเองในรูปแบบ Vlog ได้

2. รูปแบบการส่งผลงาน:

 • ประเภทบทความหรือการเขียนบล็อก (เนื้อหา+ภาพประกอบ) เนื้อหาสามารถเป็นภาษาไทย จีน หรืออังกฤษ ไม่จำกัดความยาวของเนื้อหา ใช้ภาพ 10-20 ภาพ รูปแบบ jpg หรือ png ขนาดภาพตั้งแต่ 2-10 MB ส่งในรูปแบบ Word+PDF
 • ประเภทวิดีโอ ส่งเป็นไฟล์ mp4 หรือ mov ความยาว 1-5 นาที ความละเอียด 1280x720 พิกเซลขึ้นไป

3. กรุณาส่งผลงานมาทางอีเมล beautifulchina.activities@gmail.com เขียนหัวข้อการส่งอีเมลว่า ร่วมกิจกรรม “สุดยอดนักท่องเที่ยวเมืองจีน” เนื้อหาในอีเมลกรุณาระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน
 • ชื่อผลงาน
 • ช่องทางการติดต่อ (ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)
 • ชื่อบัญชีสื่อหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของคุณพร้อมลิงค์
 • กรุณาเปลี่ยนชื่อ(rename)ไฟล์ผลงานก่อนส่งดังต่อไปนี้ “ชื่อเจ้าของผลงาน+ชื่อผลงาน+เบอร์ติดต่อ” จากนั้นจึงแนบไฟล์ส่งทางอีเมล

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้สูงสุด 2 ผลงาน

ของรางวัล:

ชนะเลิศลำดับที่ 1-5 รับเกียรติบัตร “ทูตการท่องเที่ยวเมืองจีน” พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท และของที่ระลึกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม

ชนะเลิศลำดับที่ 6-10 รับเกียรติบัตร “สุดยอดนักท่องเที่ยวเมืองจีน” พร้อมเงินรางวัล 1500 บาท และของที่ระลึกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม

วิธีการคัดเลือกผลงาน:

1. การคัดเลือกเบื้องต้น:  ผลงานซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกพิจารณา คัดแยกประเภท และคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบในเบื้องต้น

2.  การคัดเลือกขั้นสุดท้าย: หน่วยงานผู้จัดเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว การถ่ายภาพ การสื่อสารและด้านที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาตัดสินผลงานในขั้นสุดท้าย

แถลงการณ์กิจกรรม:

 1. ผู้ส่งผลงานจะต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผลงานต้นฉบับซึ่งสร้างด้วยตัวเอง และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าร่วมกิจกรรมในประเภทเดียวกันกับกิจกรรม “ค้นหาสุดยอดนักท่องเที่ยว” มาก่อน โดยผลงานหรือส่วนของผลงานต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางภาพ เสียง สิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอื่น และผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบต่อความรับผิดชอบหรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อการละเมิดนั้น
 2. ฝ่ายผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดของผลงานที่ได้รับรางวัล และสามารถดัดแปลง แก้ไข เนื้อหาของผลงาน (หากมีความจำเป็น)โดยคงความหมายเดิมของผลงานไว้ เพื่อความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์โดยไม่แสวงหาผลกำไรผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ของฝ่ายผู้จัดได้
 3. ภายหลังการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อหรือตอบกลับการติดต่อของผู้จัดภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 4. ฝ่ายผู้จัดขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการพิจารณาเงื่อนไขอื่นใดของกิจกรรม โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ:

Email:beautifulchina.activities@gmail.com

Facebook Inbox: การท่องเที่ยวจีน - CNTO Bangkok

Tags:
No items found.