Lifestyle

เปิด 10 เส้นทางใหม่ ‘ท่องเที่ยวกำแพงเมืองจีน’

12

January

2022

9

September

2021

            สำนักบริหารมรดกวัฒนธรรมกรุงปักกิ่ง เปิดตัว10 เส้นทางท่องเที่ยวกำแพงเมืองจีนสายใหม่โดยมีจุดประสงค์เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับกำแพงเมืองจีนมากยิ่งขึ้น

           เส้นทางท่องเที่ยวสายใหม่ครอบคลุม9 หมู่บ้านและ 27 พื้นที่ชมวิวในอุทยานวัฒนธรรมกำแพงเมืองจีนระดับชาติเชื่อมโยงกำแพงเมืองจีนด่านสำคัญในปักกิ่ง อาทิ จวียงกวน ปาต๋าหลิ่ง และมู่เถียนอวี้ผู้เยี่ยมชมจะได้สัมผัสวัฒนธรรมกำแพงเมืองจีนผ่านกลุ่มเส้นทางดังกล่าว ซึ่งพรั่งพร้อมด้วยมรดกทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์การปฏิวัติ และสภาพแวดล้อมทางนิเวศอันเขียวชอุ่ม

           ทั้งนี้ กำแพงเมืองจีนประกอบด้วยกำแพงหลายช่วงที่เชื่อมต่อกันจนมีความยาวรวมกว่า20,000 กม.โดยส่วนที่ตั้งอยู่ในปักกิ่งทอดยาว 520 กม. มีด่านปาต๋าหลิ่งเป็นกำแพงช่วงที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

Tags: