Education

ม.เกริก เปิดหลักสูตร ‘นักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน’รุ่นที่ 1 สร้างผู้นำการค้ายุคใหม่ จับมือ‘ไทย-จีน’ก้าวสู่อาเซียน

12

January

2022

21

September

2020

        เปิดหลักสูตรแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับ “นพธ.รุ่น1” หรือ หลักสูตร“นักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน”หลักสูตรใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัยเกริกที่ตอบโจทย์ผู้ที่สนใจทำการค้าร่วมกับจีนเพื่อปรับตัวรับกับโลกยุคใหม่ทางการค้าโดย ศ.ดร. นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ให้เกียรติเปิดตัวหลักสูตรปฐมฤกษ์ พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ“เมื่อการค้าโลกเปลี่ยน การค้าไทย-จีน เปลี่ยน!” เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา

        ศ.ดร. นพ.กระแส กล่าวว่า แม้วิกฤต COVID-19 จะทำให้โลกเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมการเมืองระหว่างประเทศ แต่สักวันหนึ่งการแพร่ระบาดไวรัสย่อมยุติลง สิ่งที่สำคัญจึงต้องเดินหน้าสร้างคนให้มี“ภาวะผู้นำ” เพื่อก้าวสู่การทำธุรกิจในอนาคตข้างหน้า โดยเฉพาะการค้าไทย-จีน ซึ่งจะยังคงมีบทบาทสำคัญและขยายตัวอย่างเนื่อง

       “ วันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรืออีกหลายๆอย่างที่เรากำลังตื่นเต้นกันล้วนแต่ใช้เงินซื้อได้ แต่ภาวะผู้นำทางการค้าที่จะนำพาการเปลี่ยนแปลงการค้าไทย-จีน เป็นสิ่งที่ซื้อกันไม่ได้ แต่ต้องสร้างขึ้นมาเองซึ่งต้องเริ่มต้นสร้างความสำเร็จจากการสร้าง“สามัญสำนึก” หรือ Common Sense ในการทำการค้าระหว่างไทย-จีน...  

        ในมุมมองของผม การจะเป็นนักพัฒนาธุรกิจไทย-จีนได้ ต้องมีความเก่งและเชี่ยวชาญใน 3 P ได้แก่ 1.People– รู้จักคน รู้เขา รู้เรา ถ้าอยากทำการค้ากับจีนต้องเริ่มจากการรู้จักคนจีนให้ดี และต้องมีเพื่อนที่เป็นเครือข่ายคนไทยด้วย 2.Professional– มีความเป็นมืออาชีพในการเจรจาการค้า และ3.PersonalDiscipline – ความมีวินัยในตนเอง พูดคำไหนคำนั้น พูดแล้วเชื่อถือได้

        ผมเชื่อว่าการเปิดหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีนของมหาวิทยาลับเกริกในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้การศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างไทย-จีน ด้วยการ “สร้างคน”ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อมาทำการค้ายุคใหม่ระหว่างไทย-จีน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการจับมือกันเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างไทย-จีนกับอาเซียนต่อไปในอนาคต” ศ.ดร.นพ.กระแส กล่าว

        สำหรับหลักสูตร“นักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน” (นพธ.รุ่น 1) เป็นหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกที่มุ่งตอบโจทย์ผู้ที่สนใจเป็นนักธุรกิจการค้าไทย-จีนอย่างเป็นระบบได้ทั้งเพื่อนและความรู้รวมถึงได้ต่อยอดทางธุรกิจกับคู่ค้าของโลกในยุคนี้คือประเทศจีน โดยเน้นการเรียนรู้ที่อัดแน่นทั้งเนื้อหาทางวิชาการที่เข้มข้นและภาคปฏิบัติ

        นอกจากนี้ ยังมีพี่เลี้ยงคอยให้ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจโดยแบ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎีจากคณาจารย์ชาวจีน 6 ครั้ง และคณาจารย์ชาวไทยอีก 6ครั้ง รวม 12 ครั้ง ส่วนที่เหลืออีก 3 ครั้ง แบ่งเป็นงานเสวนาใหญ่ 2 ครั้ง และครั้งสุดท้ายเป็นการนำเสนอแผนธุรกิจในลักษณะBusiness Matching โดยมีภาคเอกชน นักลงทุนและตัวแทนจากสถาบันการเงินเข้าร่วมฟัง

Tags: