Education

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เปิดตัวหลักสูตรอบรมระยะสั้น ‘China Wealth’

12

September

2023

12

September

2023

        เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีนและหอการค้าไทยในจีนแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรสถาบันผู้นำตลาดจีนรุ่นที่ 1โดยมีคุณธนากร เสรีบุรี รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีนเป็นที่ปรึกษาหลักสูตร และมีดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการของการค้าไทยในจีน ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักธุรกิจไทยในการก้าวเข้าสู่ตลาดจีน

        หลักสูตร China Wealthเป็นหลักสูตรสำหรับนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่ต้องการเข้าสู่ตลาดประเทศจีนไปจนถึงการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนอีกทั้งยังมุ่งเน้นทักษะการทำธุรกิจกับจีนอย่างรอบด้านผ่านการบรรยายทางทฤษฎีจากนักวิชาการชั้นนำของประเทศและการถ่ายทอดประสบการณ์โดยวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจในชาติในประเทศจีนรวมไปถึงการลงมือปฏิบัติจีนผ่านเวิร์คช็อปตั้งแต่เริ่มการวางแผนโมเดลธุรกิจการสร้างแบรนด์ และการสร้างไอเดียธุรกิจจนสามารถนำไปเป็นแผนธุรกิจที่ปฏิบัติได้จริงในตลาดจีน

        คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์และนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน กล่าวว่า สิ่งที่จีนต้องการ 3 อย่างอย่างที่หนึ่งคือ Save energy (ประหยัดพลังงาน) คือผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Solar energy (พลังงานแสงอาทิตย์) และ Win energy (พลังงานลม)เพราะประเทศจีนยังขาดเรื่องพลังงาน และต้องการ Storage (แหล่งเก็บไฟ)ตามหมู่บ้านทางชนบทต่าง ๆ การดึงสายไฟมาจากที่อื่นต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากอย่างที่สอง คือ อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน คนจีนไม่ชอบเข้าครัวแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาอาหารจีนส่วนใหญ่ในขณะนี้ไม่มีแบรนด์ เพราะฉะนั้นคุณภาพไม่แน่นอนถ้าสามารถผลิตอาหารที่มีแบรนด์และมีมาตรฐาน ถึงแพงหน่อยคนจีนก็ซื้ออย่างที่สามที่เขาส่งเสริมมาก คือ การท่องเที่ยว ปัจจุบันคนจีนชอบท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นธุรกิจเกี่ยวกับบริการการท่องเที่ยวเขาส่งเสริมเต็มที่

        ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ กล่าวว่า

        “การอบรมกลุ่มเล็ก รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 ท่านโดยคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกผู้เรียนที่เป็นนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีความตั้งใจและมีศักยภาพที่จะรุกตลาดจีนในส่วนของวิทยากรประกอบด้วยนักวิชาการและนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเนื้อหาเน้นหัวข้อเฉพาะด้านที่จำเป็นและส่งผลต่อความสำเร็จในการบุกตลาดจีนผ่านการออกแบบหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจีนและนักธุรกิจผู้คร่ำหวอดในวงการหลายท่าน”

        ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการของการค้าไทยในจีน กล่าวเพิ่มเติมว่า“ภายหลังการอบรมหลักสูตร จะมีการจัด Business Trip (การเดินทางเพื่อไปทำธุรกิจ) ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้สำเร็จจากหลักสูตรเท่านั้นเพื่อหาลู่ทางและหาหุ้นส่วนในการทำธุรกิจในประเทศจีนนอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดและประยุกต์ทักษะจากการอบรมได้เราตั้งใจว่าเมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้จริงและประสบความสำเร็จในตลาดจีน”

        หลักสูตร China Wealth เปิดรับสมัครตั้งแต่ 11กันยายนถึง 28 กันยายน 2566 และจะมีการอบรมทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น. ถึง 18:00 น.เป็นเวลา 8 สัปดาห์  ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม-16 ธันวาคม 2566 ที่  True DigitalPark

        ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน โทรศัพท์02-766-8657, 083-0455-280 อีเมล sangjunfen@gmail.com หรือที่ศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-7229,  02-218-7416

Tags:
No items found.