Education

คนไทยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านจัดการห่วงโซ่อุปทานตามแนว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

17

November

2023

9

November

2023

บรรยากาศในโครงการฝึกอบรมผู้มีความสามารถด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศด้านการผลิตอัจฉริยะระดับกลางและระดับสูงตาม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

        วันที่ 25 กันยายน 2566 โครงการฝึกอบรมผู้มีความสามารถด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศด้านการผลิตอัจฉริยะระดับกลางและระดับสูงตามแนว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ประจำปี 2566 จัดขึ้นที่นครฉงชิ่ง ประเทศจีน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวไทยทั้งสิ้น 31 คน รวมระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 30 วัน

        ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิควิศวกรรมฉงชิ่ง กับ บริษัท Chongqing New-Elegance International Logistics Co., Ltd โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิตในกลุ่มประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศในสาขาการผลิตอัจฉริยะ

        โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 24 ตุลาคม 2566 ในรูปแบบหลักสูตรที่ผสมผสานทั้งการเรียนรู้ทักษะ การจัดการและวัฒนธรรม เนื้อหาการอภิปรายมุ่งเน้นไปที่ภาคการผลิตและห่วงอุปทานอัจฉริยะ (ศุลกากรนำเข้า-ส่งออก, อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน)  โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาล่าสุด รวมทั้งได้รับประสบการณ์ด้านการผลิตอัจฉริยะผ่านการบรรยายเชิงทฤษฎี การวิเคราะห์กรณีศึกษา การนำไปประยุกต์ใช้เชิงปฏิบัติ รวมถึงการเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน

        นอกเหนือจากคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์กว่า 10 ท่าน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิควิศวกรรมฉงชิ่งแล้ว ทางโครงการฯ ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากสมาคมและองค์กรชั้นนำต่างๆ รวมถึงหน่วยงานด้านวัฒนธรรมมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้เข้าร่วมอบรมด้วย ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สัมผัสกับเทคโนโลยีและเทรนด์ในสาขาการผลิตอัจฉริยะและการจัดการห่วงโซ่อุปทานในมุมมองที่หลากหลาย ถือเป็นโอกาสให้คนไทยได้สัมผัสกับเทคโนโลยีด้านการผลิตขั้นสูง และแนวคิดการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของจีน เพื่อนำไปพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการทำงานของตนเองมากยิ่งขึ้น

        นอกจากนี้ โครงการฝึกอบรมดังกล่าว ยังมีส่วนช่วยกระชับความร่วมมือด้านการผลิตอัจฉริยะและการจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทย-จีน สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิตและห่วงโซ่อุปทานระหว่างสองประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินการร่วมกันของข้อริเริ่ม  “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ต่อไป

Tags:
No items found.