Education

ม.มหิดล ต้อนรับอุปทูตจีน เชื่อมสัมพันธ์อุดมศึกษา

27

January

2022

7

December

2020

            เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสต้อนรับหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในโอกาสบรรยายพิเศษหัวข้อ “สาธารณรัฐประชาชนจีน และการอุดมศึกษาจีน”ในที่ประชุมกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 21/2563

           อุปทูตหยาง ซิน กล่าวตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันประเทศจีนมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนภาษาไทยหรือวิชาที่เกี่ยวกับภาษาไทยมากขึ้น ซึ่งอุปทูตหยางซินเองก็จบวิชาเอกภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

           นอกจากการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยแล้วยังมีมหาวิทยาลัยในจีนเป็นจำนวนมากที่มีการเรียนการสอนวิชาวรรณคดีไทยประวัติศาสตร์ไทยและทำวิจัยเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ การต่างประเทศและสังคมที่เกี่ยวกับประเทศไทยในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีนักศึกษาจากจีนมาเรียนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากที่สุดในบรรดาจำนวนนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศขณะที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้เรียนภาษาจีนในประเทศไทยรวมมากกว่า 7 ล้านคน

           อุปทูตหยาง ซิน ยังกล่าวถึงความร่วมมือที่สอดคล้องกับ“ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0”โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความร่วมมือทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งจะมีการส่งเสริมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           นอกจากนี้ จะมีความร่วมมือที่เน้นไปทางด้านแพทย์แผนโบราณทั้งจีนและไทยการศึกษาภาษาจีนและภาษาไทย และด้านอื่นๆตลอดจนจะมีการผลิตบุคลากรเพื่อสนองความต้องการระหว่าง 2 ประเทศให้มากขึ้น และเพื่อให้ทันต่อโลกยุคดิจิทัลจะร่วมพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาที่เน้นไปทางด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี Big Data หรือการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศต่อไป

           ทั้งนี้ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหิดลมีความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับมหาวิทยาลัยในจีนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน 5 อันดับแรกของจีน ได้แก่มหาวิทยาลัยชิงหวา มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง มหาวิทยาลัยฟู่ตั้นและมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง รวมทั้ง Chinese Academy of Sciences (CAS) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมสูงสุดในโลก

Tags: