ความร่วมมือไทย-จีน

read more
Movement

ครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วม‘ไทย-จีน’ ...เปิด 5 ข้อหารือ‘สี จิ้นผิง’เยือนไทยช่วง APEC

ครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมไทย-จีน สู่การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันอย่างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น

16

November

2022

16

November

2022