Education

“การประกวดงานออกแบบอุตสาหกรรมจีน-อาเซียนฯ ครั้งที่ 4” เปิดรับสมัครแล้ว! วันนี้-15 ก.ย.2566

22

August

2023

8

August

2023

        กลับมาแล้วอีกครั้งกับ “การประกวดงานออกแบบอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน ชิงถ้วยรางวัล ‘Golden Bauhinia Cup’ ครั้งที่ 4” เริ่มเปิดรับผลงานการออกแบบจากดีไซน์เนอร์ทั่วโลกแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.ย.2566

1. หัวข้อธีมหลัก

        “นวัตกรรมการออกแบบ สร้างความได้เปรียบใหม่ด้านอุตสาหกรรม” (Design Innovation, New Advantage of Industry

2. กำหนดการ

 • เปิดรับผลงาน: ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2566
 • พิธีมอบรางวัลช่วงเดือนตุลาคม 2566

3. หน่วยงานผู้จัด

หน่วยงานเจ้าภาพ:

 • กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
 • รัฐบาลเมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

หน่วยงานดำเนินการ:

 • สำนักอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมืองหลิ่วโจว
 • คณะกรรมการบริหารเขตใหม่เชิงนิเวศวิทยาทางตอนเหนือของหลิ่วโจว
 • ศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือด้านการออกแบบอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน

หน่วยงานสนับสนุน:

 • กระทรวงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของอินโดนีเซีย
 • กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทย

4. รายละเอียดการประกวด

(1) ประเภทการประกวด

 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design): สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาและผลิตจำนวนมากอยู่แล้ว โดยผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ ประหยัดต้นทุน และมีความเข้ากันได้กับอุตสาหกรรมของเมืองหลิ่วโจว
 2. การออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Design): การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงแนวคิดที่ยังไม่มีการผลิตจำนวนมากหรือออกสู่ตลาด โดยมุ่งเน้นที่นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม และความเป็นไปได้ในการผลิตจริง
 3. การออกแบบตามโจทย์ธุรกิจ (Enterprise Proposition): การออกแบบตามโจทย์ที่กำหนดโดยธุรกิจจากเมืองหลิ่วโจว เน้นผลงานที่ออกแบบได้ตรงตามโจทย์และเข้ากับจุดเด่นแบรนด์ มีความคิดสร้างสรรค์และนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง

(2) ประเภทผลงานที่เปิดรับ

 1. อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Equipment) : รถยนต์อัจฉริยะและพลังงานใหม่, เครื่องจักรก่อสร้างระดับไฮเอนด์และพลังงานใหม่,  เครื่องจักรทางการเกษตรอัจฉริยะ, เครื่องจักรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, อุปกรณ์พลังงานไฟฟ้า, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนอื่นๆ
 2. การออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Design) : ผลิตภัณฑ์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และแพลตฟอร์มข้อมูลที่ใช้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
 3. อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Appliances) : เครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ใช้งานกลางแจ้ง และอื่นๆ
 4. เฟอร์นิเจอร์ (Furniture Manufacture) : เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์การเดินทาง และอื่นๆ
 5. สินค้าที่มีลักษณะเฉพาะของเมืองหลิ่วโจว (Liuzhou Special Products) : การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะของเมืองหลิ่วโจว เช่น ก๋วยเตี๋ยวหลัวซือเฝิ่น น้ำมันเมล็ดชา และใบชา
 6. อื่นๆ (Others) : ผลงานการออกแบบที่ไม่รวมอยู่ในประเภทข้างต้น เช่น ผลิตภัณฑ์หลังการขายยานยนต์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบฟื้นฟูชนบท เป็นต้น

(3) โจทย์ “การออกแบบยานพาหนะขนส่งพลังงานไฟฟ้ายุคใหม่” จากบริษัท SAIC-GM-Wuling Automobile

1. โจทย์การออกแบบ

        จากแนวโน้มการพัฒนาที่รวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม และเทรนด์ความต้องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความต้องการยานพาหนะขนส่งพลังงานไฟฟ้าที่ทรงประสิทธิภาพและมีพื้นที่รองรับสินค้าได้มากขึ้น จงออกแบบดีไซน์ภายใน / ภายนอกยานพาหนะขนส่งพลังงานไฟฟ้ายุคใหม่แห่งโลกอนาคต ตามบริบทความต้องการข้างต้น โดยใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์ Wuling ประกอบ

2. เงื่อนไขการออกแบบ

        A. ออกแบบดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกตัวรถ รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

        B. แนะนำแนวคิดการออกแบบ บริบทการใช้งาน

        C. จัดแสดงผลงานไฟนอลในรูปแบบแผ่นป้ายนิทรรศการ และอาจมีคลิปวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบการอธิบายด้วย เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น

5. รางวัล

(1) กลุ่มการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design): จำนวน 50 รางวัล แบ่งออกเป็น

 • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 หยวน จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 รางวัลละ 50,000 หยวน จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 รางวัลละ 20,000 หยวน จำนวน 4 รางวัล
 • รางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 หยวน จำนวน 8 รางวัล
 • รางวัลผลงานการพลิกโฉมยอดเยี่ยม รางวัลละ 20,000 หยวน จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลผ่านเข้ารอบ จำนวน 33 รางวัล (ได้รับใบประกาศนียบัตร)

(2) กลุ่มการออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Design): จำนวน 50 รางวัล แบ่งออกเป็น

 • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 30,000 หยวน จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 รางวัลละ 20,000 หยวน จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 รางวัลละ 10,000 หยวน จำนวน 4 รางวัล
 • รางวัลชมเชย รางวัลละ 2,000 หยวน จำนวน 8 รางวัล
 • รางวัลผ่านเข้ารอบ จำนวน 35 รางวัล (ได้รับใบประกาศนียบัตร)

(3) กลุ่มการออกแบบตามโจทย์ธุรกิจ (Enterprise Proposition): โจทย์ “การออกแบบยานยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่” โดยบริษัท SAIC-GM-Wuling Automobile มอบ 3 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม มูลค่า 50,000 หยวน จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย มูลค่า 20,000 หยวน จำนวน 2 รางวัล

(4) รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน: มอบให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่มีบทบาทโดดเด่นในการช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์และตัดสินคัดเลือกผลงาน รางวัลละ 4,000 หยวน จำนวน 10 รางวัล

(5) รางวัลนักออกแบบในท้องถิ่นที่มีศักยภาพ: มอบให้กับนักออกแบบที่มีศักยภาพจากเมืองหลิ่วโจว โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาคัดเลือกและมอบใบประกาศนียบัตรให้

6. ขั้นตอนการสมัครและเอกสารที่ใช้

(1) ขั้นตอนการสมัคร

 1. สแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร
 2. ส่งใบสมัครพร้อมแนบข้อมูลผลงานการออกแบบมาทางอีเมล lzgbc2023@163.com โดยตั้งชื่อไฟล์และหัวข้ออีเมลว่า “ประเภทการประกวด - ชื่อผลงาน – หน่วยงาน – ชื่อผู้ออกแบบ”
 3. หมดเขตรับผลงานวันที่ 15 ก.ย. 2566 เวลา 22.59 น.

(2) ข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร

 1. ภาพร่างดีไซน์งานออกแบบ หรือ แผ่นป้ายจัดแสดง (ต้องมีคำอธิบายผลงานโดยย่อ) จำนวน 2-3 รูป ภาพแนวนอน ขนาด A3  ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 2MB
 2. ภาพจำลองผลงาน จำนวน 2-3 รูป ภาพแนวนอน ขนาด A3 ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 2MB
 3. รูปถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ออกแบบ 1 รูป
 4. คำอธิบายผลงานการออกแบบ (แนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน การใช้งานจริง คุณค่าด้านสุนทรียภาพ คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และความเชื่อมโยงกับหัวข้องานประกวด) เป็นไฟล์ข้อความ จำนวน 1 ไฟล์
 5. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดจาก QR Code ด้านล่าง พร้อมกรอกข้อมูล) จำนวน 1 ฉบับ
 6. (หากมี) คลิปวิดีโอแนะนำผลงาน 1 คลิป ความยาว 1-4 นาที ไฟล์รูปแบบ MP4 สัดส่วน 4:3 ความคมชัด HD
 7. (หากมี) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ฉบับ

7. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการประกวด

 1. การประกวดนี้เปิดรับผลงานการออกแบบทั้งในนามบุคคลและหน่วยงาน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติของผู้สมัคร แต่ไม่รับพิจารณาผลงานที่เคยส่งเข้าร่วมการประกวดนี้มาแล้วในปีก่อนๆ
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ควรเป็นผลงานที่ออกแบบเสร็จสมบูรณ์หลังเดือนมิถุนายน 2565 มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่สมบูรณ์ และมีความเหมาะสมกับการนำไปผลิตระดับอุตสาหกรรม
 3. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดเป็นของผู้ออกแบบหรือหน่วยงานที่สมัคร คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ที่จะจัดแสดง ตีพิมพ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มีสิทธิในการปฏิเสธก่อน (ROFR) และสิทธิในการนำผลงานการออกแบบไปแนะนำต่อในกิจกรรมอื่นๆ
 4. ผู้ออกแบบและหน่วยงานจำเป็นต้องนำผลงานตัวจริงมาจัดแสดง หากไม่สามารถนำผลงานตัวจริง (หรือโมเดล) มาจัดแสดงได้ จะเข้าเกณฑ์พิจารณารางวัลสูงสุดได้แค่เพียง “รางวัลผ่านเข้ารอบ”
 5. หากเป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วในการแข่งขันระดับมณฑลขึ้นไปในประเทศจีน หรือเคยได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติ จะเข้าเกณฑ์พิจารณาแค่ “รางวัลผลงานการพลิกโฉมยอดเยี่ยม” และ “รางวัลผ่านเข้ารอบ”
 6. ผู้สมัครหรือหน่วยงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน แต่เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการออกแบบในวงกว้าง จะมีผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารอบการประเมินขั้นสุดท้าย เพียงท่านละ / หน่วยงานละไม่เกิน 2 ชิ้นเท่านั้น
 7. ทางคณะกรรมการจัดการประกวด ขออนุญาตเก็บชิ้นงานตัวจริงไว้จัดแสดงและใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป หากชิ้นงานตัวจริงมีมูลค่าสูง ไม่สามารถมอบให้ได้ อาจเปลี่ยนเป็นการมอบแบบจำลองชิ้นงานให้กับทางผู้จัดงานแทน

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

        โทร. +86 15177572105

        อีเมล lzgbc2023@163.com

        เว็บไซต์ lzgbc.caidif.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร

(ฉบับภาษาอังกฤษ)
(ฉบับภาษาจีน)

คู่มือแนะนำงานฉบับภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

Tags:
No items found.