Education

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ “ต้นแบบ”แห่งการปฏิรูปการศึกษา ที่ใช้“ธรรม”นำ“ปัญญา”แห่งแรกประเทศไทย

12

January

2022

21

August

2020

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ โรงเรียนในฝันที่นี่ เรียนฟรี กินฟรีอยู่ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยความตั้งใจมั่นในการสืบสานคำสอนของท่านพุทธทาสในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา พระภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดสวนโมกข์และมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และมวลมหาประชาชนผู้มีจิตศรัทธา จึงได้ร่วมใจกันในการก่อร่างสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบที่จัดการเรียนการสอนในระดับปวช.และ ปวส. ตามแนวทางคำสอนของท่านพุทธทาส คือสอนให้นักศึกษาปฏิบัติธรรมะอย่างจริงจังทุกวัน ควบคู่ไปกับการสอนวิชาชีพโดยเน้นภาคปฏิบัติเพื่อความเป็น“มืออาชีพ”ภายใต้หลักการ“ความรู้คู่ความดี”

        “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ” เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 บนพื้นที่กว่า 50ไร่ใจกลางเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันมีนักศึกษา414 คน จากทุกภาคของประเทศ โดยนักศึกษาทุกคนพักอยู่ในหอพักของวิทยาลัย ทำวัตรเช้า-เย็นนั่งสมาธิ และฟังธรรมทุกวัน โดยมีพระคุณเจ้าจากวัดสวนโมกข์ ไชยา จำนวน 5 รูป จำพรรษาอยู่ในสำนักสงฆ์ภายในวิทยาลัย ทำหน้าที่สอนธรรมะแก่นักศึกษา วิทยาลัยจัดเลี้ยงอาหารฟรีทุกวันและไม่เก็บค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

        จุดเด่นของวิทยาลัย คือ การสอนภาษาจีน และภาษาอังกฤษโดยมีครูเจ้าของภาษา ให้นักศึกษาทุกคนมีขีดความสามารถ ในการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่วชำนาญอาจารย์ที่สอนวิชาชีพต่าง ๆ เป็น GM, Chef และหัวหน้างานที่เป็นมืออาชีพจากสถานประกอบการต่าง ๆ 21 แห่ง นักศึกษาและอาจารย์ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง”ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการทำนา ปลูกผัก เลี้ยงไก่เลี้ยงปลา ผลิตอาหาร เพื่อการบริโภคภายในวิทยาลัย โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในวิทยาลัยล้วนมาจากการบริจาคของผู้มีจิตเมตตาทั้งสิ้น

        ทั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าประคุณสมเด็จธงชัย ได้มีเมตตาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาสร้างหอพักและอาคารเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ในวันที่ 3 ก.ย. ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้มีศีลธรรมคุณธรรม

        “ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณอาตมาได้เดินทางไปดูด้วยตนเองและชื่นใจ ได้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้ได้รับเลี้ยง ดูแลนักศึกษาคนยากคนจนจากทั่วประเทศ ที่สำคัญยิ่ง วิทยาลัยแห่งนี้ยังเน้นเรื่องศีลธรรมคุณธรรมเป็นอันดับหนึ่งอาตมาได้ร่วมมือกับหลวงพ่อภาวนาโพธิคุณ ลูกศิษย์ของท่านพุทธทาส ได้มาอบรมศีลธรรมให้กับนักศึกษาที่นี่และนักศึกษาที่นี่ทำวัตรเช้าทำวัตรเย็น อยู่ในศีลธรรม อยู่ในกรอบของคุณธรรม นี่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะไปอยู่สถานที่ใด หากมีคุณธรรมแล้ว เขาจะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมสืบต่อไปแน่นอน

        นักเรียนที่นี่เรียนฟรี กินพรี อยู่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เราจึงต้องระดมทุนไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเอามาจุนเจือการเรียนการศึกษาและการบริหารของวิทยาลัยแห่งนี้โอกาสนี้ อาตมาจึงขอเรียนเชิญพุทธบริษัทผู้มีใจบุญใจกุศลทั้งหลายได้มาช่วยกัน ในการสร้างบ้านสร้างเมืองให้กับเยาวชนยุคใหม่การให้โอกาสแก่คน ถือเป็นบุญ เป็นกุศลอย่างยิ่ง”เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย กล่าว

               ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อเป็นทุนการศึกษาสร้างหอพักและอาคารเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท6 เลขที่บัญชี 637-1-01722-2 รายละเอียดเพิ่มเติม/ออกใบเสร็จ www.newlife.bbvc.ac.th เบอร์โทรศัพท์02-653-2952-3 E-mail: admin@bbvc.ac.th

Tags: