Business

‘เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่’ มณฑลเสฉวน จัดงานประชาสัมพันธ์การลงทุนในไทย

17

May

2024

13

May

2024

‘เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่’ ลุยจัดงานประชาสัมพันธ์การลงทุนในอาเซียน ประเดิมไทยเป็นที่แรก!

        เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2567 ‘งานสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือการลงทุนเขตเศรษฐกิจใหม่เสฉวนเทียนฝู่’ จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย, กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงหน่วยงานและภาคธุรกิจจีน-ไทยเข้าร่วมกว่า 200 คน

        ภายในงานมีการแนะนำโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ พร้อมลงนามโครงการความร่วมมือระดับสูงทั้งสิ้น 14 ฉบับ

มุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนผ่าน 5 ด้าน

        งานสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นส่งเสริมสภาพแวดล้อมการลงทุนของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ผ่าน 5 ประเด็น ได้แก่ ความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง, รากฐานทางอุตสาหกรรม, สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ, สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย และโอกาสเชิงกลยุทธ์ แนะนำมนต์เสน่ห์และข้อได้เปรียบอันเป็นเอกลักษณ์ของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่

        ปัจจุบัน เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ กำลังเร่งพัฒนาสู่เมืองแห่งนวัตกรรม การประสานงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดกว้างและแบ่งปันการพัฒนา โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายการเปิดกว้าง สร้างรากฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มั่นคง สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับเฟิร์สคลาส สร้างเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและน่าอยู่ และยกระดับศักยภาพของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่  ผลักดันให้เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่กลายเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมืองประตูสู่การเปิดกว้างของจีน เมืองในอุดมคติสำหรับการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ และเมืองที่มีเสน่ห์สวยงามและน่าอยู่  มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่เป็นเขตเมืองใหม่ที่มีศักยภาพมากที่สุดในภาคตะวันตกและทั่วประเทศจีน

        ภายในงาน คณะผู้บริหารจากเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ได้กล่าวเชิญชวนภาคธุรกิจชั้นนำของไทย อาทิ ธุรกิจด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี การเงินสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ การบริการด้านกฎหมาย โลจิสติกส์การค้า และนิทรรศการ ให้เข้ามาขยายธุรกิจ เปิดตลาดและลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่

        ดร.กรธรรม สถิรกุล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่เป็นเมืองน่าอยู่และน่าลงทุน ผมประทับใจเมืองแห่งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง ในฐานะหน่วยงานภาครัฐด้านการบริการทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสและความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายต่อไป

        Mr.Xian Baiyuan ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Sichuan Aobo New Energy Technology Co., Ltd. จากเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ ได้เล่าถึงกรณีศึกษาทางความร่วมมือด้านการค้าที่ประสบความสำเร็จระหว่างจีน-ไทย พร้อมกล่าวเชิญชวนผู้ประกอบการไทยให้เข้ามาลงทุนดำเนินธุรกิจในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่

ลงนามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 14 ฉบับ

        ภายในงาน หน่วยงานจากไทยและจีนได้ลงนามความร่วมมือทั้งสิ้น 14 ฉบับ ครอบคลุมทั้งโครงการด้านเศรษฐกิจสำนักงานใหญ่ (Headquarters Economy), การค้าระหว่างประเทศ, อุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต่ำ, การแลกเปลี่ยนเมืองพี่เมืองน้อง ฯลฯ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทไทยในการลงทุนที่เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันตกของจีน

        "งานส่งเสริมการลงทุนที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้ ได้ช่วยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่กับประเทศไทยอย่างมาก แค่มูลค่าการนำเข้าผลไม้ที่ลงนามกันในวันนี้เพียงอย่างเดียวก็เกิน 300 ล้านหยวนแล้ว ถือเป็นการบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนให้วิสาหกิจในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ได้ก้าวออกสู่ตลาดต่างประเทศ และดึงดูดภาคธุรกิจจากต่างประเทศให้เข้ามาที่เทียนฝู่มากขึ้น” ผู้รับผิดชอบสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่กล่าว “ขณะเดียวกัน นี่ยังหมายความว่า ประชาชนในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่จะได้เพลิดเพลินไปกับผลิตภัณฑ์ผลไม้คุณภาพสูงที่คัดสรรโดยตรงจากประเทศไทยได้เร็วขึ้นและดีขึ้นในอนาคตอีกด้วย”

        ทั้งนี้ มีรายงานว่า ‘เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่’ วางแผนจัดงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนใน 3 ประเทศอาเซียน โดยเลือกมาประเทศไทยก่อนเป็นจุดหมายแรก

        ระหว่างการมาเยือนไทยครั้งนี้ คณะผู้แทนส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ Reignwood Park, นิคมอุตสาหกรรมระยองไทย-จีน, สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ รวมถึงเข้าหารือกับผู้บริหารจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ หอการค้าไทย-จีน เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายและโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ภายในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน

Tags:
No items found.