Highlight

ครม. ไฟเขียว ‘ฟรีวีซ่า’ จีน-คาซัคสถาน นาน 5 เดือน

13

September

2023

13

September

2023

        วันนี้ (13 ก.ย.) ที่ประชุมครม. มีมติอนุมัติ ‘ฟรีวีซ่า’ เป็นการชั่วคราวแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน-คาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 25 กันยายนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นระยะเวลา 5 เดือน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

        นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่า มาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนของรัฐบาลจะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 500,000 - 700,000 คน โดยจำนวนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนี้ จะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยปี 2566 รวมกว่า 4.2 ล้านคน ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 ล้านคน

        สำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง 8 เดือนแรกที่ผ่านมา (1 มกราคม - 27 สิงหาคม) แล้วกว่า 17,500,000 คน มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาแล้ว 2,182,038 คน เป็นอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Tags:
No items found.