Business

‘อี้อู’ตลาดค้าส่งยักษ์ใหญ่จีน จับมือ AWC พันธมิตรในไทย ผลักดัน AEC Trade Center ‘ประตูน้ำ-ประตูน้ำพระอินทร์’ แจ้งเกิด “โมเดลใหม่ขายส่ง” ดันไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมตลาดโลกกับอาเซียน

10

April

2024

15

March

2023

        เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา  อี้อู (Yiwu) หรือ Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. (CCC Group) ผู้พัฒนาและบริหารตลาดค้าส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากเมืองอี้อู ประเทศจีน ได้ลงนามสานต่อความร่วมมือเชิงกลยุทธ์บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยในเครือ TCC Group ของมหาเศรษฐีไทย “เจริญ สิริวัฒนภักดี”

        ผนึกความแข็งแกร่ง 2ยักษ์ใหญ่ไทย-จีน เสริมศักยภาพธุรกิจค้าส่งของไทย ขับเคลื่อนโครงการ  AEC Trade Center เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสู่ตลาดค้าส่งนานาชาติอย่างครบวงจรระดับภูมิภาค

บรรยายภาพ : Mr. Zhao Wenge, President of CCC Group และ โชคดี วิศาลสิงห์ กรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

        วัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AWC กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือร่วมระหว่างกันครั้งนี้ เป็นการร่วมขับเคลื่อน AEC Trade Center 2 พื้นที่ ได้แก่ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ และประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโมเดลใหม่ที่ไม่เคยมีในภูมิภาค ให้เป็นศูนย์กลางของผู้ผลิตสินค้าค้าส่งจากทั่วโลก เชื่อมโยงสู่ผู้ซื้อทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยแพลตฟอร์มการค้าส่งแบบบูรณาการ (INTEGRATED BUSINESS PLATFORM) ที่เชื่อมโยงผู้ขายและผู้ผลิตจากทั่วโลกตรงสู่ผู้ซื้อ ทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ ยกระดับอุตสาหกรรมค้าส่งให้ตอบทุกโจทย์ของผู้ขายและผู้ซื้อ รวมผู้ผลิตจากทั่วโลกมาอยู่ในแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการลูกค้าทั่วภูมิภาค ให้สามารถสรรหาสินค้าคุณภาพหลากหลาย พร้อมด้วยบริการทางธุรกิจต่างๆ ครบครันในที่เดียว (FULL ASSORTMENT)

        เพื่อร่วมยกระดับอุตสาหกรรมการค้าส่งของประเทศ พร้อมสร้าง Eco-System ของธุรกิจค้าส่งอย่างต่อเนื่อง (NON-STOP OPPORTUNITY) ด้วยความร่วมมือของผู้นำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาคมการค้าต่างๆ ที่พร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคอย่างแท้จริง

        Mr. Zhao Wenge President of Zhejiang China Commodities City Group Company Limited หรือ CCC Group  ผู้พัฒนาและบริหารตลาดค้าส่งเมืองอี้อู เปิดเผยว่า “บริษัทฯ เชื่อมั่นใน AWC ในฐานะผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศไทยที่มีศักยภาพ และมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้ง 2 ประเทศ สานต่อความร่วมมือที่มีในครั้งที่ผ่านมา ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกัน เพื่อเดินหน้าก้าวไปสู่เป้าหมายในการให้ประเทศไทยเป็นเกตเวย์และศูนย์กลางทางการค้าและการส่งออกของ Yiwu ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการทั่วโลกในการเข้าถึงสินค้าได้ในราคาต้นทาง ตลอดจนช่วยส่งเสริมการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าไปยังอาเซียน ผ่านเครือข่ายอันแข็งแกร่งของเรา”

        Yiwu Thailand Selection Showcase by ATC ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงสินค้าจากเมืองอี้อูแห่งแรกของไทย บนทำเลระดับไพร์มโลเคชั่นย่านประตูน้ำ เพื่อเป็นศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจสำหรับอี้อูในประเทศไทย และให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยสามารถเลือกสรรสินค้าได้ในราคาต้นทาง

        พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ (Solution Service Center: SSC) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้า เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการคัดสรรสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยไปแสดงและจัดจำหน่ายที่ประเทศจีนผ่าน “IC Mall” ศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าทางออฟไลน์และออนไลน์ซึ่งเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรวมถึงการขยายต่อไปทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน เช่น Tmall.com, JD.com, Alibaba.com, Koala.com, IC_Mall Wechat Application รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมส่งออกสินค้าจากไทยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ของ Phenix Box ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจค้าส่งทั้งในแง่การบริการจัดการธุรกรรมที่ตรงกับธุรกิจได้ง่ายขึ้น อาทิ Bulk Purchase, Group Purchase, Multi Level Procurement อีกด้วย

Tags:
No items found.