Highlight

รองประธานกว่างซี เข้าพบหารือกับกระทรวงวัฒนธรรมไทย

16

October

2023

16

October

2023

        รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าพบหารือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อกระชับความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและกว่างซี

        วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเหมียว ชิ่งวั่ง (H.E. MIAO Qingwang) รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าพบหารือกับ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อกระชับความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและกว่างซี ผ่านทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยที่โดดเด่นและประเพณีพื้นบ้าน เช่น เทศกาลสงกรานต์ มวยไทย โขน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ โดยมี นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

        ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวจะเป็นโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือร่วมกันระหว่างวิสาหกิจจากทั้งสองฝ่ายในด้านต่างๆ เช่น วิทยุและโทรทัศน์ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนต่อไป

Tags:
No items found.