Focus

รองประธานกว่างซี เยือนกระทรวงพาณิชย์กระชับความร่วมมือจีน-ไทย

18

October

2023

18

October

2023

        วันที่ 17 ต.ค. 2566 เวลา 13.00 น.  ฯพณฯ เหมียว ชิ่งวั่ง รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบคุณภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย โดยมีคุณหม่าน ชางเสวีย อธิบดีกรมวิทยุและโทรทัศน์ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และคุณเซี่ย เซี่ยงหยาง ประธานบริษัท Guangxi Radio & TV Network Co. Ltd. รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านวิทยุและโทรทัศน์ของกว่างซีเข้าร่วมหารือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีน -ไทย และกระชับความร่วมมือด้านวิทยุโทรทัศน์ระหว่างจีน-ไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

        โดยได้เสนอแนวทางความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับไทย ดังนี้

  1. ส่งเสริมการซื้อขายลิขสิทธิ์ผลงาน
  2. กระชับความร่วมมือในภาคการค้าและบริการระหว่างกว่างซีกับประเทศไทย
  3. ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า

        นอกจากนี้ ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน ASEAN-China Media Week ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2023 ที่ประเทศมาเลเซีย จะเป็นเวทีที่ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างจีนและไทย และผลักดันการสร้าง “ประชาคมจีน-อาเซียนที่มีอนาคตร่วมกัน” ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

Tags:
No items found.