Culture

งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2024

24

May

2024

21

May

2024

มูลนิธิ Reignwood Cultural Foundation จัดยิ่งใหญ่! งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2024 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างจีนและไทย

        เมื่อวันที่18 พฤษภาคมที่ผ่านมา มูลนิธิ Reignwood Cultural Foundation จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2024 ภายใต้หัวข้อ “ส่องอนาคตผ่านการสืบทอด” เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างจีนและไทยโดยได้รับเกียรติจาก นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงานโดยจัดขึ้นคู่ขนานพร้อมกันทั้งในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และภายในศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกโครงการเรนวูด ปาร์ค จังหวัดปทุมธานี

        หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานครั้งนี้คือการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนจีน-ไทย อาศัยคนรุ่นใหม่เป็นตัวเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมจีนสู่เวทีโลกเยาวชนคืออนาคตและความหวังของประเทศชาติ ทั้งยังเป็นพลังสำคัญในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนจีน-ไทย ไม่เพียงแต่ช่วยทลายกำแพงทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกัน แต่ยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับมิตรภาพอันดีระหว่างจีนและไทยอีกด้วย

        วันที่ 16-18 พ.ค. ที่ผ่านมาเยาวชนจากทั้งสองประเทศได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมออกเดินทางสำรวจเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นเวลา 3 วันในประเทศไทยโดยเริ่มจากไปเยือนโรงเรียนนานาชาติ KISสัมผัสกับสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนแบบนานาชาติเยือนศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก ภายในโครงการ Reignwood Park เรียนรู้ความเหมือนและแตกต่างระหว่างสองวัฒนธรรมรวมถึงได้ลองสวมใส่ชุดไทยไปเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วทำความรู้จักกับจุดเด่นของชุดไทยเรียนรู้ประวัติความเป็นมาทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ของไทยตลอดจนบทบาทสำคัญที่ชาวจีนโพ้นทะเลมีต่อสังคมไทย

        นางสาวหลู จ้าน (Ms.Lu Zhan) เลขาธิการมูลนิธิ Reignwood Cultural Foundation กล่าวว่า กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่2 ปี 2024 "ส่องอนาคตผ่านการสืบทอด Inheriting The Past, Shaping TheFuture" ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สอดคล้องกับวันพิพิธภัณฑ์สากลเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำร่องแนวทางใหม่ในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมสู่คนรุ่นใหม่ซึ่งหวังว่าจะทำให้คนทั่วโลกเข้าใจประเทศจีนลึกซึ้งยิ่งขึ้น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและเพิ่มความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมครั้งนี้ ในเวลาเดียวกันนั้น เรายังหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนทุกๆวัยสนใจและชื่นชอบพิพิธภัณฑ์มากขึ้น และทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง อดีตและอนาคตมรดกและนวัตกรรม

นางสาว หลูจ้าน (Ms.Lu Zhan) เลขาธิการมูลนิธิ Reignwood Cultural Foundation

        นางสาววรพนิต รวยรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เรนวูด อินเตอร์เนชั่นแนล (Reignwood International) กล่าวว่า งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 2 ปี 2024จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการก่อตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกโครงการเรนวูด ปาร์ค พร้อมตอกย้ำแนวคิดของการพัฒนาสีเขียว ซึ่งกลุ่มบริษัทเรนวูดฯได้สร้างและพัฒนาอารยธรรมทางนิเวศให้แน่นแฟ้นและยืนยาว

นางสาววรพนิต รวยรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เรนวูด อินเตอร์เนชั่นแนล (ReignwoodInternational)
“จากนโยบายยกเว้นวีซ่าระหว่างจีน-ไทยได้เปิดพื้นที่ความร่วมมือที่กว้างขวางขึ้น ในวันเดียวกันนี้เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว เราได้จัดพิธีเปิดตัวศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก อย่างเป็นทางการพร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีน-อาเซียน ภายใต้แนวคิด ‘สีสันเส้นทางสายไหม ทอฝันจากใจหมู่ช่าง’ รวมถึงจัดคอนเสิร์ต The East Meets West Concert และงานมนต์เสน่ห์แห่งตรุษจีน-พี่น้องไทยจีน สุขีรับปีมังกรทองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมอีกมากมาย ซึ่งไม่เพียงช่วยให้คนไทยรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้นแต่ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้สัมผัสกับเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยด้วย”

        สำหรับงานในปีนี้มีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกอันลึกซึ้งของวัฒนธรรมจีนและอาเซียนทั้งร่วมกันค้นหารูปแบบและเส้นทางใหม่สำหรับการสืบทอดทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือเยาวชนรุ่นใหม่ของ Reignwood จะข้ามพรมแดนจากพระตำหนักเหรินโซ่วเตี้ยน ในประเทศจีนไปยัง ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกณ โครงการ Reignwood Park ในประเทศไทยโดยพวกเขาจะใช้มุมมองและหัวใจในการบันทึกการเดินทางที่น่าจดจำนี้ และถ่ายทอดมิตรภาพระหว่างเยาวชนของจีนและไทยด้วยจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือ

        สำหรับแผนในอนาคต กลุ่มบริษัทเรนวูดฯ มีแผนและมาตรการในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ ด้วยการสร้างรากฐานที่มั่นคงในประเทศจีนและไทยต่อไปพร้อมกระชับความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ เพื่อขยายความร่วมมือเพิ่มเติมในด้านอุตสาหกรรมสุขภาพตลอดจนสำรวจโอกาสความร่วมมือในด้านอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมโดยเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของโครงการเรนวูด ปาร์ค จะช่วยส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศร่วมเขียนบทใหม่ของการพัฒนาจีน-ไทยไปด้วยกัน

        นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวปาฐกถาในงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ“ความสำคัญและเส้นทางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของเยาวชนและความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศว่า

"อาเซียนและจีนมีความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมีความสัมพันธ์อันดีในทุกมิติทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งจากความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจีน-อาเซียนจะสามารถนำไปสู่การขยายแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของระดับเยาวชนและร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศเกิดการขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจทางสังคมระหว่างกันให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง"
นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

        ตลอดเวลาที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความร่วมมือกับมณฑลต่างๆในประเทศจีนและเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน และได้ประโยชน์ร่วมกันทุกประเทศในภูมิภาค โดยมีนโยบายผลักดัน Soft Powerของไทย ทั้งในด้านสินค้าและบริการไปยังต่างประเทศซึ่งขณะนี้มีแผนโครงการนำร่องสร้างความร่วมมือกับ KOL/ Influencerของจีน โดยจับคู่กับสินค้าของไทย และเชิญ KOL มายังไทยเพื่อร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ของสินค้าในช่องทางการตลาดสมัยใหม่(Live Commerce) ในเดือนพฤษภาคม 2567

        นาง สวี่หลาน (Mrs.Xu Lan) อุปทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า จีนและประเทศในกลุ่มอาเซียนเชื่อมโยงกันทั้งทางทะเลและทางบกโดยมีขนบธรรมเนียมและการเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมที่บูรณาการและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและต้นกำเนิดทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งในฐานะศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ "เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่21"ประเทศไทยได้กลายเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการก่อสร้างร่วมของโครงการ"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ซึ่งทำให้การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยเริ่มมีบทบาทมากขึ้น

นาง สวี่หลาน (Mrs.Xu Lan) อุปทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

        สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียนที่จัดขึ้นในปีนี้ได้จัดแสดงเทคโนโลยี AI และเผยแพร่ผ่านสื่อของReignwood Global Ambassadors ซึ่งนำชีวิตใหม่มาสู่โบราณวัตถุทางสถาปัตยกรรมของจีนที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยเพิ่มองค์ประกอบที่เป็นนวัตกรรมและเพิ่มความหลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีAIเข้ามาใช้เป็นครั้งแรก จะช่วยยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมงาน และเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถมาเข้าร่วมและสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของงานได้มากขึ้นด้วย

        สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลนิธิ Reignwood Cultural Foundation จะสามารถร่วมมือกับพันธมิตรที่มีใจเดียวกันมากขึ้นในอนาคตเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสำหรับเยาวชนต่อไปเพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อันงดงามของชาติจีนก้าวไปสู่ระดับสากลและร่วมกันส่งเสริมจีนและอาเซียนแบ่งปันความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและการเรียนรู้ร่วมกันจากวัฒนธรรม

Tags:
No items found.