Business

การประชุมด้านการค้า วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน (กุ้ยโจว)-ไทย

23

May

2024

21

May

2024

ไทย-กุ้ยโจว ร่วมกันจัดประชุมด้านการค้า วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กระชับความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

        “การประชุมด้านการค้า วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประเทศจีน(กุ้ยโจว)-ประเทศไทย” จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ หอการค้าไทย-จีน

        โดยได้รับเกียรติจาก นายหลี ปิ่งจวิน (Mr. Li Bingjun) ผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว, นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน เข้าร่วมและกล่าวในงาน

        ภายในงาน ตัวแทนจากบริษัทในมณฑลกุ้ยโจวและไทย ได้ร่วมกันพูดคุยถึงแนวโน้มการพัฒนาธุรกิจ ทั้งในด้านการค้า อุตสาหกรรมสิ่งทอ วัฒนธรรม การเกษตร การท่องเที่ยวและอื่นๆ รวมถึงโอกาสกระชับความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจไทย-จีนในอนาคต

        นอกจากนี้ นายอู๋ เทา (Mr.Wu Tao) ผู้อำนวยการกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลกุ้ยโจว ยังได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนแนะนำข้อมูลด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลกุ้ยโจวให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

        นายหลี ปิ่งจวิน (Mr. Li Bingjun) ผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว กล่าวว่า เมื่อครั้งที่ท่านประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้มาเยือนประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ทั้งสองประเทศได้ประกาศจะร่วมกันสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนร่วมกัน ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์จีน-ไทย 

        การมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ เราได้นำคณะตัวแทนภาคธุรกิจจากมณฑลกุ้ยโจวเดินทางมาด้วย ถือเป็นการดำเนินการตามฉันทามติของผู้นำทั้งสองประเทศ เพื่อกระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติระหว่างกุ้ยโจวและไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยผู้ว่าการหลี่ได้กล่าวแนะนำข้อมูลทั่วไปและศักยภาพการพัฒนาของมณฑลกุ้ยโจวให้ผู้เข้าร่วมงานฟัง ทั้งยังหวังว่าการประชุมครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกุ้ยโจวกับสมาคมการค้าและภาคธุรกิจไทยในด้านต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาคการผลิต เกษตรกรรม การค้า ฯลฯ ผ่านแรงสนับสนุนจากข้อริเริ่ม ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ และความตกลง RCEP ต่อไป เดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค ขยายโอกาสทางความร่วมมือและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน

        นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จีนและไทยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้น ทั้งในด้านการทูต พาณิชย์ วัฒนธรรม ฯลฯ ประเทศไทยและกุ้ยโจวต่างมีศักยภาพอย่างมากในด้านการค้า การลงทุน เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรม การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายอย่างลึกซึ้งในทุกมิติ หอการค้าไทยในฐานะองค์กรภาคเอกชน จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อกระชับมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างไทยและจีนต่อไป

        นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน ได้แนะนำถึงภาพรวมการพัฒนาและข้อได้เปรียบด้านการลงทุนของประเทศไทย พร้อมชี้ให้เห็นถึงข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งอันเป็นเอกลักษณ์และศักยภาพการพัฒนาของมณฑลกุ้ยโจว ซึ่งมอบโอกาสทางความร่วมมือที่ดีให้กับการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระหว่างจีน-ไทย โดยหอการค้าไทย-จีน จะมุ่งมั่นทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาของจีนและสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดีของไทยอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านการค้าและวัฒนธรรมระหว่างไทยและกุ้ยโจว และร่วมสนับสนุนการสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกันในยุคใหม่ต่อไป

Tags:
No items found.