PR News

หอการค้าไทย-จีน กระชับความสัมพันธ์ อัยการสูงสุด บูรณาการความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

29

November

2022

29

November

2022

        เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน  พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ น.ส.นารี  ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด และคณะผู้บริหารสำนักงาน อสส. เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมหอการค้าไทย-จีน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  องค์ความรู้ในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน

        นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวแสดงความยินดี  เนื่องในโอกาสที่ น.ส.นารี  ตัณฑเสถียร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด  ซึ่งเป็นอัยการสูงสุดหญิงคนแรกของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา และในโอกาสนี้  นายณรงค์ศักดิ์ ได้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุดอีก 6 ท่าน ที่ได้เลื่อนตำแหน่ง

        หอการค้าไทย-จีน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย และประเทศจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย  และสานต่อภารกิจส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนในทุกมิติ แล้ว  หอการค้าไทย-จีน ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกหอการค้าไทย-จีน อีกด้วย  นายณรงค์ศักดิ์  กล่าวเพิ่มเติม

น.ส.นารี  ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด

        น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด กล่าวขอบคุณ นายณรงค์ศักดิ์และคณะกรรมการบริหาร หอการค้าไทย-จีน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมกล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุด ก่อตั้งมา 130 ปี ในปีนี้ และหอการค้าไทย-จีน ก็ได้ก่อตั้ง 112 ในปีนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน  โดยสำนักงานอัยการสูงสุด มีบทบาทหน้าที่เป็นเสาหลักของกระบวนการยุติธรรม ในขณะที่หอการค้าไทย-จีน ส่งเสริมการทำธุรกิจของภาคเอกชน และส่งเสริมการพัฒนาความเจริญให้กับประเทศ  สำนักงาน อสส. ยินดีสนับสนุนหอการค้าไทย-จีน  เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติสืบต่อไป

Tags: