Business

หอการค้าไทย-จีน และ DITP ต้อนรับคณะรองผู้ว่ามณฑลฝูเจี้ยน

31

May

2024

31

May

2024

หอการค้าไทย-จีน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ต้อนรับคณะรองผู้ว่ามณฑลฝูเจี้ยน กว่า 50 คนเข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง ไทยและจีน (มณฑลฝูเจี้ยน)

        เมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2567 นาย Lin Wenbin รองผู้ว่ามณฑลฝูเจี้ยนนำคณะนักธุรกิจจีน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กว่า 50 คน เข้าร่วมสัมมนา “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทย-จีน(ฝูเจี้ยน)” ร่วมจัดโดย สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำมณฑลฝูเจี้ยน (CCPIT-Fujian) และหอการค้าไทย-จีน ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 120 คน ณ หอประชุมใหญ่ หอการค้าไทย-จีน

นาย Lin Wenbin รองผู้ว่ามณฑลฝูเจี้ยน

        นาย Lin Wenbin รองผู้ว่ามณฑลฝูเจี้ยน กล่าวเปิดสัมมนาว่าเป้าหมายการนำคณะผู้ประกอบการของมณฑลฝูเจี้ยนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อแสวงหาลู่ทางทางธุรกิจ กระชับมิตรภาพระหว่างไทย-จีน และขยายโอกาสความร่วมมือแบบ win-win มณฑลฝูเจี้ยนเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเล และเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคคลากรสำคัญๆของจีนมีความได้เปรียบทำเลที่ตั้ง มีการคมนาคมสะดวก จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามเส้นทางBRI

นายยรรยง พวงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

        นายยรรยง พวงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการบูรณาการความร่วมมือในการจัดงานสัมมนา ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ในปีที่ผ่านมา การค้าระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและประเทศไทยมีมูลค่า 6,902 ล้านเหรียญสหรัฐโดยมณฑลฝูเจี้ยนส่งออกสินค้ามายังประเทศไทย มูลค่า 4,940 ล้านเหรียญสหรัฐและนำเข้าสินค้าจากไทย มูลค่า 1,979 ล้านเหรียญสหรัฐโดยกลุ่มสินค้าอาหารมีสัดส่วน ร้อยละ 32 ของมูลค่าการค้ารวมระหว่างกัน พร้อมขอให้ความสำคัญต่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก และในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมงาน “ThaiFex-Anuga Asia 2024” โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567” ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ท่านจาง เซียวเซียว ทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย

        ท่านจาง เซียวเซียว ทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทยกล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีต่อกันระหว่างประเทศไทยและจีน โดยเฉพาะในช่วง 2-3ปี ที่ผ่านมามีการเดินทางแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำทั้งสองประเทศ การค้าการลงทุนระหว่างไทย-จีน มีความมั่นคง ด้วยทั้งสองฝ่ายได้ใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกัน

       นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน ยินดีให้การต้อนรับคณะรองผู้ว่ามณฑลฝูเจี้ยน และเล็งเห็นว่ามณฑลฝูเจี้ยนมีความเจริญทางเศรษฐกิจ เป็นที่เริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเลมีความใกล้ชิดกับประเทศไทย การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสองฝ่ายกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

       ในโอกาสนี้ CCPIT-Fujian และสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่างๆร่วมลงนาม MOU เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกาคค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและมณฑลฝูเจี้ยนโดยมี นาย Xu Min ประธาน CCPIT-Fujian และนายยุญยงค์ ยงเจริญรัฐรองประธานหอการค้าไทย-จีน และ ผู้อำนวยการบริหาร สมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนฯ เป็นผู้ลงนาม

       อนึ่งหลังการสัมมนาผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน(ฝูเจี้ยน)ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าและแลกเปลี่ยนข้อมูลโอกาสและลู่ทางทางธุรกิจระหว่างกัน

Tags:
No items found.