China 360°

ปักกิ่งเริ่มใช้ “หยวนดิจิทัล”จ่ายค่าโดยสารรถไฟ

12

January

2022

1

August

2021

            รายงานข่าวจากสำนักข่าวCRI ของจีนเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.นี้เป็นต้นไป การขนส่งระบบรางปักกิ่งเริ่มรองรับการชำระด้วย “หยวนดิจิทัล”(Digital RMB) ผ่านประตูและซื้อบัตรโดยสารรถไฟใต้ดินได้ทั้ง24 สายแล้ว

           ก่อนหน้านี้แอพพลิเคชั่น “อี้ทงสิง” (亿通行) ของการขนส่งระบบรางปักกิ่งเริ่มให้ใช้หยวนดิจิทัลชำระค่าโดยสารได้แล้วแต่หลังจากการอัพเกรดครั้งล่าสุดนี้ได้เพิ่มฟังก์ชั่นใหม่รองรับการใช้หยวนดิจิทัลซื้อบัตรโดยสารได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์รวมถึงชำระค่าโดยสารเพิ่ม และเติมเงินค่าโดยสารทำให้รองรับการใช้หยวนดิจิทัลได้ครบสมบูรณ์แบบแล้ว

           อนึ่งในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีนระยะ5 ปีฉบับที่ 13 (ปี 2016 - 2020) การขนส่งระบบรางปักกิ่งมีปริมาณการขนส่งเฉลี่ยวันละกว่า10 ล้านคน การใช้หยวนดิจิทัลนี้จะช่วยให้ผู้โดยสารได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอำนวยความสะดวกในการออกเดินทางมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Tags: