Movement

เปิดสุนทรพจน์ “สี จิ้นผิง” ผู้นำจีนกล่าวอะไร? กับที่ประชุม APEC 2022

19

November

2022

19

November

2022

        เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565  นายสี จิ้นผิง ประธานธิบดีประเทศจีน ได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 29 ในหัวข้อ “สามัคคี ร่วมมือและกล้ารับผิดชอบ เพื่อประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของเอเชียแปซิฟิก” (แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน :CMG)โดยมีใจความว่าดังนี้

        ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาและมิตรสหายทั้งหลาย ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับท่านทั้งหลาย ณ กรุงเทพมหานคร “เมืองแห่งสวรรค์ " ที่สวยงาม นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้พบกันโดยตรงแบบออฟไลน์ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

        ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งไปยังรัฐบาลไทย โดยเฉพาะ ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยที่ตั้งใจและใช้ความพยายามเพื่อเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้

        ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19เกิดขึ้นซ้ำหลายระลอก และจะยืดเยื้อต่อไป การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ลัทธิฝ่ายเดียวและลัทธิคุ้มครองได้ทวีความรุนแรงห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทานของโลกได้รับผลกระทบ ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ ความปลอดภัยด้านธัญญาหาร  ความมั่นคงด้านพลังงาน และปัญหาอื่นๆมีความซับซ้อนและรุนแรงอย่างหนัก

        ภูมิภาค“เอเชียแปซิฟิก” เป็นสถานที่ลงหลักปักฐานของเราและเป็นแหล่งขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้พัฒนาและเป็นไปอย่างคึกคักโดยได้สร้าง "ปาฏิหาริย์แห่งเอเชียแปซิฟิก" ดึงดูดความสนใจของทั่วโลกความร่วมมือส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้หยั่งรากลึกในใจของผู้คนทั้งหลายช้านานมาแล้ว

        ขณะนี้โลกได้ยืนอยู่ที่ทางแยกของประวัติศาสตร์อีกครั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความสำคัญและมีบทบาทโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

        คนจีนสมัยโบราณระบุไว้ว่า"ผู้รอบรู้จะไม่สับสน ผู้มีคุณธรรมจะไม่กังวล ผู้กล้าหาญจะไม่หวั่นเกรง" ในสถานการณ์ใหม่เราต้องร่วมมือสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งเอเชียแปซิฟิก เพื่อสร้างความรุ่งโรจน์ใหม่ของความร่วมมือแห่งเอเชียแปซิฟิก ด้วยประการเหล่านี้ข้าพเจ้ามีข้อเสนอดังต่อไปนี้

 
ประการแรก : ปกป้องความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมระหว่างประเทศสร้างสรรค์เอเชียแปซิฟิกให้มีสันติภาพและความมั่นคง

        ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลจากสภาพแวดล้อมที่สงบสุขและมั่นคง ทำให้เราตระหนักว่าต้องให้เกียรติแก่กันสามัคคีกัน และร่วมมือกัน เมื่อเผชิญกับอุปสรรคต่างๆเราต้องปรึกษาหารือกันเพื่อค้นหาปัจจัยร่วมที่ใหญ่ที่สุด

        เราควรยึดมั่นแนวคิดด้านความปลอดภัยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมครอบคลุม ให้ความร่วมมือ และยั่งยืน เคารพอธิปไตย และบูรณภาพเหนือดินแดนแต่ละประเทศ ไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่น เคารพเส้นทางการพัฒนาและระบบสังคมที่ประชาชนของแต่ละประเทศเลือกเอง ให้ความสำคัญต่อความห่วงใยด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลของแต่ละประเทศ  ขจัดความขัดแย้งและข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยการเจรจาอย่างสันติ  

        เราต้องมีส่วนร่วมในการสร้างธรรมาภิบาลโลกอย่างแข็งขันเพื่อผลักดันให้ระเบียบของประชาคมโลกพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ยุติธรรม และสมเหตุสมผลอีกทั้งให้มีหลักประกันทางสันติภาพและความมั่นคงทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก

 

ประการที่สอง : ยึดมั่นในความเปิดกว้าง สร้างสรรค์เอเชียแปซิฟิกให้มีความมั่งคั่งร่วมกัน

        ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่า การเปิดกว้างร่วมมือและได้ชัยชนะร่วมกันถึงเป็นหนทางที่ถูกต้องในโลก เราต้องยืนหยัดลัทธิภูมิภาคแบบเปิดกว้าง เสริมสร้างการประสานนโยบายเศรษฐกิจแบบมหภาค สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ขับเคลื่อนกระบวนการให้เศรษฐกิจเป็นแบบองค์เดียวกันในระดับภูมิภาคอย่างคงเส้นคงวา และสร้างเขตการค้าเสรีระดับสูงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สำเร็จโดยเร็ว

        เราต้องยืนหยัด“การพัฒนาเพื่อประชาชน ด้วยประชาชน และผลลัพธ์สู่ประชาชน”ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมั่งคั่งร่วมกัน จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้ครอบคลุมและมีคุณภาพขับเคลื่อนต่อไป เพื่อเข้าร่วม“ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก” และ“ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจดิจิทัล”เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบหลอมรวมระดับภูมิภาค

        ในปีหน้า จีนจะพิจารณาการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฟอรัมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ( BRI: Belt and Road Initiative )  ครั้งที่ 3 เพื่อเพิ่มพลังขับเคลื่อนใหม่แก่การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก

 

ประการที่สาม : ยึดมั่นในการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำ สร้างสรรค์เอเชียแปซิฟิกให้สะอาดและสวยงาม

        การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นความท้าทายที่มนุษยชาติต้องเผชิญร่วมกันจำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี พร้อมทั้งเร่งการพัฒนาให้สอดคล้องกันระหว่างความเป็นดิจิทัลกับความเป็นสีเขียว(ภารกิจการพัฒนาเติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม)ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับทางด้านทรัพยากรพลังงาน โครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างการบริโภคผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบสีเขียว

       ในปีนี้เราได้ร่วมกันกำหนด “เป้าหมายกรุงเทพฯว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว”ร่วมกันส่งเสริมการปกป้องสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาและการพัฒนาเศรษฐกิจ

        จีนจะสนับสนุนการดำเนินตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ข้าพเจ้าได้เสนอข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาทั่วโลกที่องค์การสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้ว เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านการลดความยากจน ความมั่นคงทางอาหารพลังงาน สาธารณสุข และอื่นๆ และเร่งดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 2030จีนยินดีต้อนรับประเทศในเอเชียแปซิฟิกมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน

 

ประการที่สี่ : เราต้องยึดมั่นในการร่วมทุกข์ร่วมสุขสร้างสรรค์เอเชียแปซิฟิกให้สนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

        เราต้องมองความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว รักษาบทบาทที่เป็นช่องทางหลักของเอเปก (APEC) ในความร่วมมือระดับภูมิภาคและรักษาทิศทางที่ถูกต้องของความร่วมมือย่านเอเชียแปซิฟิก

        เราต้องยึดหลักการและวัตถุประสงค์ของเอเปก(APEC) ลงลึกกระชับความเป็นหุ้นส่วนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เปิดกว้าง ร่วมมือ และได้ชัยชนะร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เราต้องส่งเสริม"จิตวิญญาณแห่งครอบครัวใหญ่" ร่วมทุกข์ร่วมสุข ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

        มิตรสหายทั้งหลาย

        เมื่อเดือนที่แล้วการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ได้จัดขึ้นด้วยความสำเร็จ ได้ชี้ให้เห็นทิศทางและกำหนดพิมพ์เขียวสำหรับการพัฒนาของจีนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

        จีนยินดีที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพัฒนาร่วมกันกับทุกประเทศบนพื้นฐานที่เคารพซึ่งกันและกันเสมอภาค และอำนวยประโยชน์แก่กัน จีนจะยึดมั่นการเปิดประเทศในขอบเขตที่ใหญ่ยิ่งขึ้น เปิดกว้างทางสาขายิ่งขึ้น และในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ยืนหยัดเดินบนหนทางความทันสมัยตามอัตลักษณ์จีน สร้างระบบใหม่ทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้างในระดับสูงขึ้น และแบ่งปันโอกาสการพัฒนาของจีนกับโลกโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

        มีสุภาษิตไทยว่า"หว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น" เราได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งวิสัยทัศน์ปูตราจายาไว้ด้วยกัน ควรเพาะปลูกอย่างประณีตและร่วมกันดูแลอย่างพิถีพิถันบ่มเพาะดอกไม้แห่งความเจริญรุ่งเรืองเพื่อการพัฒนาร่วมกันของ “เอเชียแปซิฟิก”

        ขอขอบพระคุณทุกท่าน

Tags: