Focus

5 เส้นทาง เชื่อมจีนตอนใต้ เปิดเส้นทางสู่อาเซียน

21

July

2022

21

July

2022

        นอกจากเส้นทาง R3A หรือ R3B ที่หลายคงคงได้เคยมีโอกาสเดินทางด้วยรถผ่านจากเชียงของ ขึ้นห้วยทราย เข้าไปถึงสิบสองปันนา ทางมณฑลยูนนานแล้ว การเชื่อมจีนตอนใต้เพื่อเปิดเส้นทางสู่อาเซียนยังมีเส้นทางอื่น ๆ รวมประมาณ 5 เส้นทางที่น่าสนใจ โดย ดร. ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รวบรวมเส้นทางทั้ง 5 เส้นทางที่ควรทราบไว้ดังนี้

        เส้นทางแรก คุนหมิง-ยู่วี่-บ่อหาน-ไทย เส้นทางนี้ก็คือเส้นทาง R3A สามารถที่จะเดินทางโดยรถได้ตลอดเส้นทาง ซึ่งกำลังจะมีการปรับปรุงเรื่องระบบระเบียบการข้ามแดนเพื่อที่จะได้สามารถอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะหลังช่วงโควิด-19 ซึ่งหลังการเปิดใช้งานทางรถไฟจีน-ลาวปลายปี 2564 ที่ผ่านมา เส้นทางนี้จึงเป็นเส้นทางที่ใช้งานควบคู่ไปกับทางรถไฟมากยิ่งขึ้น

        เส้นทางที่สอง เป็นเส้นทางจากคุนหมิงเชื่อมเข้าฮานอย เป็นเส้นทางคุนหมิง-หยู่ซี-ด่านเหอโข่ว เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มีสินค้าขนส่งไปเป็นจำนวนมาก จากฮานอยขึ้นไป สามารถเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางยูนนานได้ โดยมีสะพานที่ชายแดนจีนและเวียดนาม กว่างซีมีบทบาทสำคัญมากขึ้นภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative นอกจากนี้ ยังมีขบวนรถไฟที่แล่นผ่านทางรถไฟ จากเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เชื่อมโยงสินค้าจากจีนมายังเวียดนาม

        เส้นทางที่สาม เป็นเส้นทางที่มาจากทางฝั่งตะวันตก จะเป็นเส้นทางคุนหมิง-หยู่ซี-ต้าหลี่ จุดนี้มีความสำคัญเพราะว่าหยู่ซีเป็นชายแดนที่มีศักยภาพเป็นอย่างมากระหว่างยูนนานกับเมียนมา เนื่องจากจุดนี้เป็นจุดที่มีการค้าขายมากที่สุด มีสินค้าผ่านแดนมากที่สุดในระหว่างมณฑลยูนนานทั้งหมด

        เส้นทางที่สี่ เป็นเส้นทางที่มาจากคุนหมิง-เมืองเติ้ง-หยู่ซี-เหลียงซาน เพื่อที่จะเข้ามาทางเมืองเติ้งแต่จุดนี้ยังมีทางเชื่อมที่ขาดหายไประหว่างทางอีกมาก เส้นทางยังไม่สมบูรณ์ ยังต้องมีการพัฒนาสร้างเสริมบางช่วงไปอีก

        เส้นทางที่ห้า ขึ้นไปทางทิศเหนือ จากคุนหมิง-ต้าหลี่-หัวเฉียว แล้วไปเชื่อมออกทางเมียนมาเข้าอินเดีย เส้นทางนี้สามารถใช้เดินทางขึ้นไปถึงทิเบตได้ด้วย ซึ่งเส้นทางนี้จะเป็นเหมือนกับห้าแยกในมณฑลยูนนาน เส้นทางนี้ยังไม่แล้วเสร็จ แต่เป็นเส้นทางสำคัญในอนาคตอีกเช่นเดียวกัน

        จากวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่ประเทศจีนต้องการที่จะเป็น“หนึ่งศูนย์กลาง หนึ่งรัศมี สองระเบียง สามแนว และ หกภูมิภาค”  โดยระเบียงแรกในสองระเบียง หมายถึง เมียนมา อินเดียและบังคลาเทศ ที่อยู่ทางด้านเอเซียใต้ ซึ่งก็ถือเป็นฝั่งตะวันตกของยูนนาน และอีกระเบียงคือ ทางเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ที่เชื่อมทั้งเมียนมา ลาว ไทย และเวียดนาม โดยมีแม่น้ำล้านช้าง(โขง) เป็นแม่น้ำเชื่อมต่อระหว่างประเทศ 

        ดังนั้น ภาพรวมของการเชื่อมต่อหรือ Connectivity ของจีนทำให้อาเซียนต้องติดตามและวางแผนเชื่อมต่อเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกันต่อไป

 

--------------------------------------------------

Photo Credit: XinhuaSilk Road, NEWS.CN

Tags:
No items found.