China 360°

กว่างซีกับการพัฒนา Night Economy สร้างโอกาสธุรกิจด้วยสีสันยามค่ำคืน

27

December

2022

27

December

2022

        เมื่อเวลากลางคืนคืบคลานเข้ามา ตลาดริมถนนในย่านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาเซียนเมืองหนานหนิง ก็สว่างไสวราวกับตอนกลางวันและเต็มไปด้วยแสงสีมีชีวิตชีวา

        ปัจจุบัน ย่านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาเซียนเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีผู้ประกอบธุรกิจกลางคืนมากกว่า 2,000 ราย และมีการพัฒนากิจกรรมการบริโภคยามค่ำคืน 8 กิจกรรม ได้แก่ การชมวิวยามค่ำคืน Green City Night Scene, การรับประทานอาหารยามค่ำคืน ASEAN Night Banquet, การชอปปิงยามค่ำคืน Mixc Night Shopping, ความบันเทิงยามค่ำคืน Fashion Night Entertainment, ที่พักยามค่ำคืน Xinbo Night Accommodation, การแสดงยามค่ำคืน Zhuang Brocade Night Show, การดูแลสุขภาพยามค่ำคืน Green Hill Night Health Care และการอ่านหนังสือยามค่ำคืน Book Sea Night Reading

        ชีวิตที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาคือสิ่งที่ทำให้หัวใจของผู้คนอบอุ่นที่สุด และ "เศรษฐกิจกลางคืน" ก็มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นอุปสงค์ในท้องถิ่นและส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้คน และความเจริญรุ่งเรืองได้กลายเป็นตัวชี้วัดความมีชีวิตชีวาของเมือง

        ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้ออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา "เศรษฐกิจกลางคืน" (Night Economy) และทุกภาคส่วนก็ขานรับด้วยการดำเนินกิจกรรม "เศรษฐกิจกลางคืน" อย่างแข็งขัน เช่น การรับประทานอาหารนอกบ้านยามค่ำคืน การชมวิวยามค่ำคืน ความบันเทิงยามค่ำคืน การชอปปิงยามค่ำคืน ฯลฯ เพื่อเปลี่ยน "นักท่องเที่ยวแบบมาแล้วไป" ให้กลายเป็น "นักท่องเที่ยวแบบพักค้าง" ซึ่งช่วยกระตุ้นการบริโภคภาคกลางคืนและช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ย่านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกลางคืนระดับชาติ เช่น ย่านสามถนนและสองตรอก (Three Streets and Two Alleys) ในเมืองหนานหนิง, ย่านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Culture and Tourism Area) ในเมืองหนานหนิง, หมู่บ้านเยว่เหย่ต้ง (Yueye Dong Village) ในเมืองหลิ่วโจว, ย่านถนนตะวันออกตะวันตก (East West Street) ในเมืองกุ้ยหลิน, รีสอร์ตนักท่องเที่ยวหรงช่วง (Rongchuang Tourist Resort) ในเมืองกุ้ยหลิน และเมืองโบราณไท่ผิง (Taiping Ancient Town) ในเมืองฉงจั่ว ได้กลายเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนา "เศรษฐกิจกลางคืน" ในกว่างซี

        เพื่อยกระดับการบริโภคยามค่ำคืน กว่างซีได้ประกาศ "มาตรการหลายประการเพื่อส่งเสริมการบริโภคเพิ่มเติม" ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ขายเปิดร้านจนถึงดึก รวมถึงมุ่งเน้นบ่มเพาะและสร้างย่านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกลางคืนที่ผสานรวมการรับประทานอาหารยามค่ำคืน การชอปปิงยามค่ำคืน ทัวร์ยามค่ำคืน ฯลฯ พร้อมการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท้องที่พยายาม "สร้างความแตกต่าง" "ความเชี่ยวชาญ" และ "ลักษณะเฉพาะ" และส่งเสริมการยกระดับผู้ให้บริการในยามค่ำคืน

        "เศรษฐกิจกลางคืนมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการปลดปล่อยพลังของการบริโภคและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ เราจะยังคงส่งเสริมการสร้างสรรค์และการพัฒนาเศรษฐกิจกลางคืน, ยกระดับการบูรณาการธุรกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน, พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างจริงจังและส่งเสริมการบริโภคภาคกลางคืนรูปแบบใหม่, ผลักดันสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับการบริโภคภาคกลางคืน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในเมือง" ไล่ ฟู่เฉียง (Lai Fuqiang) รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง กล่าว

Tags: