Culture

รู้จัก‘เฉวียนโจว’ เมืองมรดกโลกอันดับที่ 56 ของจีน

12

January

2022

20

September

2021

'เฉาเทียนเหมิน' หนึ่งใน 7 ประตูเมืองโบราณของเฉวียนโจว

        เมืองเฉวียนโจวตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน มีชื่อเดิมว่า ‘ชื่อถง’ เมืองเฉวียนโจวมีประวัติยาวนานกว่า1,300 ปี ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเลโบราณ‘ท่าเรือชื่อถงเมืองเฉวียนโจว’ เป็นหนึ่งในสี่ท่าเรือหลักทางการค้าต่างประเทศของจีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน เมืองเฉวียนโจวได้เป็นประจักษ์พยานการพัฒนาอันเฟื่องฟูของการค้าทางทะเลระดับโลกในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่10-14 และยังถูกยกให้เป็น ‘ท่าเรืออันดับหนึ่งของตะวันออก’เช่นเดียวกับท่าเรือเมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ มีการทำการค้าและพาณิชย์กับประเทศต่างๆกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

สะพานลั่วหยาง

        ‘สะพานลั่วหยาง’หรือ ‘สะพานว่านอัน’ เป็นสะพานหินข้ามทะเลที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศจีนมีอายุกว่า 1,000 ปี ถือเป็นหนึ่งในสี่สะพานโบราณเลื่องชื่อของจีน(อีก 3 สะพานที่เหลือคือ สะพานหลูโกวที่ปักกิ่ง สะพานจ้าวโจวที่เหอเป่ยและสะพานกว่างจี้ที่กวางตุ้ง) ทางทิศใต้ของสะพานมี ‘บันทึกสะพานว่านอัน’ แผ่นศิลาจารึกที่เขียนโดยไช่เซียงปราชญ์ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนอักษรในสมัยราชวงศ์ซ่ง สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคงานด้านสถาปัตยกรรมการสร้างสะพานศิลปะการเขียนอักษร และการสลักแผ่นศิลาจารึกในสมัยโบราณ

ท่าเรือสือหู

       ‘พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การเดินเรือเฉวียนโจว’เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในประเทศจีนที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเดินเรือระหว่างจีนกับต่างประเทศโดยเฉพาะโบราณวัตถุมากมายที่มีเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายฝั่ง สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางทะเลที่รุ่งโรจน์มาตั้งแต่สมัยโบราณของจีนเฉวียนโจวในฐานะเมืองท่าสำคัญบนเส้นทางสายไหมทางทะเลโบราณ ยังมีแหล่งภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์กลุ่มอาคารที่มีลักษณะเฉพาะทางตอนใต้ของฝูเจี้ยนอีกมากมายที่ควรค่าแก่การมาเยือน

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

       ล่าสุดเมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2564 ‘เมืองเฉวียนโจวศูนย์กลางการค้าทางทะเลระดับโลกของจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน’ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกครั้งที่ 44 ที่นครฝูโจว กลายเป็นมรดกโลกลำดับที่ 56 ของจีน

เจดีย์ว่านโซ่ว

       ‘เมืองเฉวียนโจวศูนย์กลางการค้าทางทะเลระดับโลกของจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน’ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่10-14 และดำรงอยู่ถึงปัจจุบัน ซึ่งกระจายอยู่ในบริเวณอ่าวเฉวียนโจวโดยมีเขตเมืองเฉวียนโจวในปัจจุบันเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วยแหล่งมรดก 22 แห่งอาทิ หินแกะสลักฉีเฟิงภูเขาจิ่วยื่อ สำนักงานดูแลการค้าทางทะเล (ระหว่างประเทศ) ฯลฯสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างเมืองท่าเรือ ที่มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นในสมัยนั้น มีองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่สำคัญหลายประการทั้งในด้านโครงสร้างทางสังคม ระบบการปกครอง การคมนาคม การผลิต และการค้าขาย ฯลฯ

ซากสะพานซุ่นจี้โบราณ

       ในฐานะที่เป็นดั่งบานหน้าต่างของการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างประเทศจุดเชื่อมต่อสำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเล รวมทั้งท่าเรือศูนย์กลางการค้าทางทะเลระดับโลกที่โดดเด่นของจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนเมืองเฉวียนโจวถือเป็นกรณีแบบฉบับของโลกยุคโบราณในด้านการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อารยธรรมซึ่งกันและกันรวมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติในปัจจุบัน

อ่าวเฉวียนโจว

เรื่อง: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ
ภาพ: Xinhua News

Tags: