Culture

สนง.การท่องเที่ยวจีนฯ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ จัดกิจกรรมนับถอยหลัง 100 วัน สู่ปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาว

12

January

2022

27

October

2021

ผู้เขียน : ตู้ จิง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

        วันที่ 27 ต.ค. 2564 เป็นวันเริ่มนับถอยหลัง 100 วัน สู่ปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมนับถอยหลังสู่มหกรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่ ซึ่งจะจัดขึ้นในอีก 100 วันข้างหน้าที่กรุงปักกิ่ง เมืองแรกในโลกที่เป็นเจ้าภาพทั้งโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาวนี้ไปพร้อมกัน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “ปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาว 2022” และนิทรรศการ “แหล่งมรดกโลกในประเทศจีน” ที่โถงนิทรรศการหลักของศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ พร้อมจัดกิจกรรมคู่ขนานผ่านทางออนไลน์

นิทรรศการ “ปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาว 2022”

        เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมกีฬาปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทย สนง.การท่องเที่ยวจีนฯ ได้วางแผนจัดกิจกรรม “ร่วมเดินทางกับปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาว” ช่วยให้ชาวไทยได้สัมผัสบรรยากาศเสมือนได้ไปร่วมงานโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่ง ตลอดจนรู้จักและเข้าใจประเทศจีนมากขึ้น

นิทรรศการ “แหล่งมรดกโลกในประเทศจีน”

        นิทรรศการ “แหล่งมรดกโลกในประเทศจีน” เป็นนิทรรศการที่สนง.การท่องเที่ยวจีนฯ และศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของจีนในการจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ปีนี้ ที่นครฝูโจว โดยจัดแสดงแหล่งมรดกโลกทั้ง 56 แห่งในประเทศจีน รวมทั้งนำข้อมูลจากนิทรรศการขึ้นแผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กของศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ แสดงให้ชาวไทยได้เห็นถึงผลงานการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของจีน

เฉวียนโจว : ศูนย์กลางการค้าทางทะเลระดับโลกของจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน

        เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น สนง.การท่องเที่ยวจีนฯ ยังได้จัดการประกวดวาดภาพสำหรับเยาวชนและคนวัยหนุ่มสาวในหัวข้อ “ร่วมเดินทางกับปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาว” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยวัย Gen Z   ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าวจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสนง.การท่องเที่ยวจีนฯ กับฝ่ายวัฒนธรรม สถานทูตจีนประจำประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกระทรวงวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมต่อเนื่องภายใต้หัวข้อ “ร่วมเดินทางกับปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาว”

        นอกจากนี้ สนง.การท่องเที่ยวจีนฯ ยังได้เผยแพร่ชุดวิดีโอเกี่ยวกับปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาว วิดีโอแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวปักกิ่งในฤดูหนาว และวิดีโอพาทัวร์เมืองปักกิ่งผ่านช่องทางออนไลน์ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาวในไทยอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ และเป็นการส่งคำเชื้อเชิญอันจริงใจไปยังพี่น้องชาวไทย

Tags: