Culture

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

14

July

2022

5

June

2022

        นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนจากรูปแบบออฟไลน์มาเป็นหลักสูตรออนไลน์ ซึ่งก็มีผู้เรียนชาวไทยหลากหลายช่วงวัย หลากหลายอาชีพให้ความสนใจสมัครเข้ามาร่วมเรียนหลักสูตรคอร์สภาษาจีนและกู่เจิง ของศูนย์ฯ โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วมเรียนทั้งสองหลักสูตรแล้วทั้งสิ้น 162 คน

        จากจุดเริ่มต้นของความไม่คุ้นเคยสู่การค่อย ๆ ปรับตัวจนสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างเต็มที่และได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ ผู้เรียนสามารถลดความเก้อเขินของการมีปฏิสัมพันธ์ระยะประชิดทางออฟไลน์และมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์มากขึ้น ขณะที่ซอฟต์แวร์การเรียนรู้ที่หลากหลายก็ทำให้การแบ่งปันสื่อการเรียนการสอนทำได้ง่ายขึ้น ฟังก์ชันการบันทึกวิดีโอขณะที่สอน ทำให้อาจารย์สามารถกลับไปตรวจดูผลงานของผู้เรียนและให้คำแนะนำรายบุคคลได้อย่างตรงจุด ขณะเดียวกันผู้เรียนก็สามารถนั่งเรียนได้จากที่บ้าน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

        ผู้เรียนต่างลงความเห็นว่า ศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ เป็นช่องทางที่ดีสำหรับชาวไทยในการเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมจีน เนื้อหาหลักสูตรภาษาจีนของทางศูนย์ฯ ได้รับการออกแบบมาอย่างดี แปลกใหม่และมีความน่าสนใจ อาจารย์ผู้สอนอธิบายด้วยภาษาไทยและภาษาจีนที่เข้าใจง่าย ผู้เรียนจะได้ทั้งพัฒนาทักษะความสามารถภาษาจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนควบคู่กัน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาและการทำงานในอนาคต นอกจากนี้ผู้เรียนยังกล่าวอีกว่า ครูผู้สอนกู่เจิงเป็นครูผู้มากประสบการณ์ สามารถเข้าใจความต้องการทางจิตวิทยาของผู้เรียนในวัยต่าง ๆ และกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จากการฝึกฝนและหมั่นพัฒนาทักษะ ทำให้ผู้เรียนหลายคนกลายเป็นผู้ที่ชื่นชอบกู่เจิง และสามารถแสดงการบรรเลงเดี่ยวกู่เจิงได้อย่างยอดเยี่ยม

        หลังจากนี้ ศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ดึงเอาข้อดีของช่องทางออนไลน์เข้ามาสร้างเป็นระบบการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เร่งสร้างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่เข้าถึงผู้คนในท้องถิ่น เพื่อให้คนไทยรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้น

Tags: