China 360°

ส่องการเติบโตเศรษฐกิจ‘กวางตุ้ง’ มณฑลของจีนที่มี GDP เทียบเท่ารัสเซีย

22

February

2022

22

February

2022

        มณฑลกวางตุ้งถือได้ว่าเป็นมณฑลที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆของจีน ดังจะเห็นจากตัวเลข GDP มณฑลกวางตุ้งในปี 2564 ที่มีมูลค่าทะลุ 12.4 ล้านล้านหยวน เติบโตขึ้น 8% (YoY) ซึ่งนับว่าเป็นมณฑลแรกของประเทศจีนที่ทำลายสถิตินี้ โดย GDP ของมณฑลกวางตุ้งในปี 2564 ที่ผ่านมา มีมูลค่าเทียบเท่ากับ GDP ของประเทศแคนาดาและรัสเซีย

        จากรายงานของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2564 GDP ของประเทศจีนเติบโตขึ้นเล็กน้อย คิดเป็น 8.1% (YoY) ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากในภาวะที่ประเทศต้องประสบกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโควิด-19 และการขาดแคลนพลังงานในประเทศ แต่ในทางกลับกัน GDP ของมณฑลกวางตุ้งกลับเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จครั้งนี้

        ในปี 2564 การค้าระหว่างประเทศของมณฑลกวางตุ้งทะลุ 8.27 ล้านล้านหยวน คิดเป็น 16.7% (YoY) ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกา หรือการระบาดของโควิด-19 ก็ตาม จึงแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเศรษฐกิจในมณฑลกวางตุ้งที่ไม่ได้วัดแค่ปริมาณการบริโภคของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังมีอุตสาหกรรมคุณภาพสูงและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของโครงสร้างอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น การใช้เทคโนโลยีไฮเทคต่างๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรม และจากองค์ประกอบหลายๆ ด้านเหล่านี้ เป็นปัจจัยทำให้มณฑลกวางตุ้งเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2564 อุตสาหกรรมในมณฑลกวางตุ้งมีมูลค่า 3.75 ล้านล้านหยวน เติบโตขึ้น 9% (YoY)

        มณฑลกวางตุ้งคือหัวใจสำคัญและเป็นผู้นำในด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศจีน มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเสริมแรงและช่วยพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจคุณภาพสูง โดย 4 อันดับของเมืองที่มี GDP ที่สูงที่สุดในมณฑลกวางตุ้งได้แก่ 1.ตงก่วน มี GDP ทะลุ 1 ล้านล้านหยวน 2.กวางโจว 3.เซินเจิ้น และ 4.ฝอซาน

        ในปัจจุบันมณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่มี GDP สูงที่สุดในประเทศต่อเนื่องยาวนานถึง 33 ปี ซึ่งเหตุผลที่สำคัญในความสำเร็จนี้ คือ การวางแผนรากฐานการค้าระหว่างประเทศให้แข็งแกร่งตั้งแต่แรกเปิดประเทศ เช่น การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในบริเวณอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า การพัฒนาเซินเจิ้นให้เป็นเมืองผู้นำด้านเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาเขตความร่วมมือในเขตเหิงฉิน เมืองจูไห่ และเขตเฉียนไห่ เมืองเซินเจิ้น เป็นต้น

        อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจของประเทศจีนในปีนี้ รัฐบาลจีนได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตของ GDP ที่ค่อนข้างต่ำ ตัวอย่างเช่น มณฑลหูเป่ยได้กำหนดเป้าหมาย GDP สำหรับปี 2565 ที่ประมาณ 7% ในขณะที่มณฑลกวางตุ้งตั้งเป้าสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประมาณ 5.5% ในปีนี้

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐและภาคธุรกิจไทย

        สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว วิเคราะห์ว่า ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ GDP ทะลุ 12.4 ล้านล้านหยวนของมณฑลกวางตุ้งในปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของมณฑลกวางตุ้ง ในการเป็นมณฑลที่มีความแข็งแกร่งและเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจจีน และการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศของมณฑลกวางตุ้งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ GDP ทะลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงนับว่าเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการไทยที่จะมีโอกาสในการส่งออกสินค้าสู่มณฑลกวางตุ้งและประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น

        อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกันการแข่งขันในตลาดก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้ประกอบการควรศึกษา/พิจารณาเรื่องคุณภาพของสินค้า การทำการตลาด ศึกษาเทรนด์ของผู้บริโภค หรือสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาด เพื่อให้สินค้าเป็นที่จดจำของผู้บริโภคชาวจีน

Tags: