China 360°

จีนเพิ่ม 158 อาชีพใหม่ รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมเกิดใหม่

27

October

2022

28

September

2022

        สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ย.กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงทางสังคมของจีน เปิดเผยว่า จีนได้เพิ่ม 158 อาชีพใหม่ในรายการอาชีพที่ได้รับการยอมรับ นับตั้งแต่ปี 2015 ทำให้สถิติในรายการฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ รวมอยู่ที่ 1,639 อาชีพแล้ว

        รายการอาชีพฉบับปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วยอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาคดิจิทัล 97 อาชีพ รวมถึงอาชีพต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของจีน อาทิ วิศวกรรมการเข้ารหัสข้อมูล การจัดการคาร์บอน และเทคโนโลยีการเงิน ขณะเดียวกันกระทรวงฯ ได้พยายามกำหนดมาตรฐานระดับชาติสำหรับอาชีพใหม่ ๆ และเปิดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อบ่มเพาะผู้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น

        ทั้งนี้ เศรษฐกิจดิจิทัลกำลังเฟื่องฟูในจีน โดยมีขนาดตลาดแตะ 45.5 ล้านล้านหยวน (ราว 241.04 ล้านล้านบาท) เมื่อนับถึงสิ้นปี 2021

Tags: