China 360°

‘สี จิ้นผิง’ประกาศชัยชนะจีนแก้จน

12

January

2022

1

March

2021

        ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ประกาศชัยชนะอย่างสมบูรณ์ในการขจัดความยากจน เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ระหว่างร่วมพิธีแสดงความสำเร็จในการขจัดความยากจนและยกย่องบุคคลต้นแบบ ที่มหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง โดยประกาศว่า ในวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน จีนได้รับชัยชนะโดยสมบูรณ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างรอบด้านตามมาตรฐานปัจจุบัน ประชากรยากจนในชนบทกว่า 98.99 ล้านคน อำเภอยากจนทั้งหมด 832 แห่งและหมู่บ้านยากจนทั้งหมด 128,000 แห่งได้หลุดพ้นจากความยากจน

        ความยากจนเชิงภูมิภาคโดยรวมได้รับการแก้ไข ทำให้ภารกิจการแก้ไขปัญหาความยากจนนั้นบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่จะบันทึกในประวัติศาสตร์ ถือเป็นเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ของชาวจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชาติจีน โดยจีนได้บรรลุเป้าหมายขจัดความยากจนเร็วกว่าที่กำหนดไว้ใน “วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 แห่งสหประชาชาติ” ถึง 10 ปี

        ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพ.ย. 2556 ในระหว่างการตรวจเยี่ยมมณฑลหูหนาน นับเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ชูแนวคิด “การบรรเทาความยากจนแบบมุ่งเป้า” แนวคิดดังกล่าวเป็นการกำหนดนโยบายบรรเทาความยากจนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และกลายเป็นแนวทางในการต่อสู้ความยากจนของจีน โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 800,000 คนถูกส่งไปปฏิบัติงานบรรเทาความยากจนในสถานที่จริง

        ทั้งนี้ ในพิธีประกาศความสำเร็จครั้งนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังได้มอบรางวัลเชิดชูบุคคลต้นแบบในการต่อสู้เพื่อบรรเทาความยากจนของจีน 20 คน อาทิ จาง กุ้ยเหมย คุณครูใหญ่แห่งโรงเรียนมัธยมหญิงตอนปลายหัวผิงลี่เจียง มณฑลยูนนาน ต้นแบบคุณครูที่อุทิศตัวเพื่อการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารมานานกว่า 40 ปี, เหมาเซียงหลิน หัวหน้าคณะกรรมการหมู่บ้านเซี่ยจวง เขตอู่ซาน ในเมืองฉงชิ่ง ซึ่งเคยเป็นผู้นำนำชาวบ้านกว่า 100 คน สร้างถนนเชื่อมหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างของหุบเขา ออกสู่โลกภายนอกด้วยมือเปล่า, ไป๋จิงอิ๋ง ประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนของ เคอเอ่อชิ้น มองโกเลียใน ผู้สืบทอดงานปักผ้าแบบดั้งเดิมของชาวมองโกเลีย และเป็นหัวหน้ากลุ่มบรรเทาความยากจนที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเย็บปักถักร้อยในท้องถิ่น

        ทั้งนี้ นับตั้งแต่จีนเริ่มการปฏิรูปและการเปิดประเทศในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ผู้อยู่อาศัยในชนบทที่ยากไร้ 770 ล้านรายได้หลุดพ้นจากความยากจน เมื่อคำนวณตามเส้นแบ่งความยากจนในปัจจุบันของจีน นอกจากนี้ จีนยังมีส่วนในการลดความยากจนทั่วโลกมากกว่า 70% ในช่วงเวลาเดียวกันด้วย

Tags: