China 360°

จีนเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี หวังพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น

12

January

2022

31

May

2021

        ความมุ่งมั่นของจีนในการพัฒนาประเทศโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพึ่งพาตนเอง และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้ถูกตอกย้ำอีกครั้งในโรดแมปการพัฒนาประเทศ ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของจีน ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา

        ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เรียกร้องให้จีนยกระดับความพยายามในการสร้างชาติให้เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนบรรลุเป้าหมายการเสริมแกร่งและการพึ่งพาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการบุกเบิกเทคโนโลยีหลักในภาคส่วนสำคัญ ๆ โดยเน้นย้ำถึงการสร้างระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยกลุ่มความร่วมมือด้านนวัตกรรมซึ่งนำโดยบริษัทชั้นนำ และได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานด้านนวัตกรรมอื่น ๆ

        เขาระบุว่าจำเป็นต้องกระตุ้นให้เกิดการแก้ปัญหาสำคัญ ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพุ่งเป้าไปที่ปัญหากดดันและเร่งด่วน ก่อนที่จะขยายไปสู่การตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและความต้องการระยะยาวของประเทศ  

        งานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยใหม่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขยายกระบวนการคิดไปยังขอบเขตใหม่ ๆ ความพยายามของจีนในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นอิสระสะท้อนผ่านความสำเร็จมากมาย อาทิ การพัฒนาระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว, การสำรวจอวกาศ เช่น การสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคาร รวมถึงการก่อสร้างสถานีอวกาศของตนเอง, การสร้างเรือดำน้ำลึกขับเคลื่อนด้วยมนุษย์ “เฟิ่นโต้วเจ่อ” นอกจากนี้ จีนยังพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง เทคโนโลยีการสื่อสาร 5G และเทคโนโลยี AI ด้วยตนเอง  

        โอกาสนี้ ผู้นำจีนยังได้ตอกย้ำถึงบทบาทของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการระดับชาติ มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยขั้นสูง รวมถึงบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายสร้างความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ให้มากขึ้น ตลอดจนพยายามแก้ปัญหาสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมและผลประโยชน์ระยะยาวของชาติ

        ทั้งนี้ นวัตกรรมมีความสำคัญในการพัฒนาและสร้างจุดแข็งด้านการพัฒนาใหม่ของจีน ตามที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2564-2568) และวัตถุประสงค์ระยะยาวถึงปี 2578

        ในปี 2559 รัฐบาลจีนได้ตั้งเป้าว่าจะทำให้จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ทันสมัยที่สุดภายในปี 2563 และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมภายในปี 2573 รวมทั้งเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนถึงวาระครบรอบ 100 ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2592

Tags: