PR News

11 เยาวชนไทยคว้ารางวัลโครงการประกวดภาพวาดเยาวชนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2

18

July

2022

18

July

2022

        ประกาศผลแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรมประกวดภาพวาดเยาวชนจีน-อาเซียนครั้งที่ 2 จัดโดยสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน มณฑลกุ้ยโจว, สำนักเลขาธิการสัปดาห์แลกเปลี่ยนทางการศึกษาจีน-อาเซียน ร่วมกับสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนอายุ3-22 ปี ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดภายใต้หัวข้อ  “ร่วมสร้างอนาคตที่งดงามไปด้วยกัน” (We together paint a better future) เพื่อส่งเสริมมิตรภาพอันดีระหว่างจีนและอาเซียน

        กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วจีน, อาเซียน 10 ประเทศ และประเทศอื่น ๆ อีก 7 ประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในปีนี้อย่างล้นหลาม มากกว่า 4 หมื่นภาพ โดยมี 11 เยาวชนไทยที่โชว์ผลงานคว้ารางวัลในครั้งนี้  ได้แก่

        1.ณัฐธิดา พูนสันเทีย รางวัลชนะเลิศ (ประเภทวัยรุ่น อายุ 13-22 ปี )

        2. Rasita Rakjai รางวัลชนะเลิศ (ประเภทวัยรุ่น อายุ13-22 ปี)

        3.Wiyada Thuearwut  รางวัลที่ 2 (ประเภทวัยรุ่น อายุ 13-22 ปี)

        4.ชาริณี เหง้ามูล รางวัลที่ 3 (ประเภทวัยรุ่น อายุ 13-22 ปี)

        5. Janthakan Jitiporn รางวัลที่ 3 (ประเภทวัยรุ่น อายุ 13-22 ปี)

        6.NathanichnMailveang  รางวัลชมเชย ( ประเภทวัยรุ่น13-22 ปี)  

        7. 刘丽娜 รางวัลชมเชย ( ประเภทวัยรุ่น 13-22 ปี)  

        8. อนันลักษณ์ จอกทอง รางวัลชมเชย (ประเภทวัยรุ่น 13-22 ปี)  

        9. WichayaphornThirak รางวัลชมเชย (ประเภทวัยรุ่น 13-22 ปี)

        10.  俊浩รางวัลที่ 2(ประเภทวัยเด็ก 3-12 ปี)

        11. 亚那帕·查宋巴รางวัลชมเชย (ประเภทวัยเด็ก3-12 ปี)

        ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่างซีในเดือนก.ค.และจัดแสดงที่ศูนย์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนจีน-อาเซียน (เผิงไหล) เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจวในเดือนส.ค.

-------------------------------------------------------------

ที่มา : https://mp.weixin.qq.com/s/cbcxUY3I0bLLc7m0dSP1Uw

Tags:
No items found.