China 360°

จีนเปิดทางรถไฟ 'เฉิงตู-คุนหมิง' สายใหม่ ประหยัดเวลาเกินครึ่ง

28

December

2022

27

December

2022

เส้นทางรถไฟสายใหม่ ‘เฉิงตู-คุนหมิง’  ระยะทาง 915 กม. เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ทางรถไฟสายใหม่ที่เชื่อมระหว่างสองเมืองใหญ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนแห่งนี้ มีความเร็วออกแบบ 160 กม./ชม. ทอดแนวรางเกือบคู่ขนานกับทางรถไฟสายเฉิงตู-คุนหมิงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก 19 ชม. เหลือ 7.5 ชม.

อนึ่ง ทางรถไฟสายเฉิงตู-คุนหมิงเส้นใหม่ วิ่งผ่านเทือกเขาสูงชันและข้ามแม่น้ำหลายสาย ซึ่งทำให้เกิดสารพัดความท้าทายระหว่างการก่อสร้าง

Wang Wei หัวหน้าวิศวกรจาก China Railway Eryuan Engineering Group Co., Ltd. เผยว่าทางรถไฟสายเฉิงตู-คุนหมิงเส้นใหม่ มีอุโมงค์ยาว 7 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งยาวมากกว่า 10 กม. และสะพานที่มีช่วงกลางสะพานยาว 11 แห่ง

ทางรถไฟสายเฉิงตู-คุนหมิงนี้ถือเป็นโครงการหลักในยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคตะวันตกของจีน คาดว่าจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปิดกว้างภูมิภาคจีนตะวันตกเฉียงใต้อย่างมีคุณภาพสูง

ที่มา : สำนักข่าวซินหัว

Tags:
No items found.