China 360°

จีนปรับมาตรการใหม่! คนไทยเข้าจีน ตรวจแค่ ATK

3

March

2023

28

February

2023

        เว็บไซต์สถานทูตจีน อัพเดทมาตรการใหม่ล่าสุด บินจากไทยเข้าจีน ตรวจแค่ Atk มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (1 มี.ค.66) เป็นต้นไป

        จากเดิมที่ต้องตรวจ PCR 48 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง เปลี่ยนเป็นส่งผลตรวจ Atk ผ่านทางออนไลน์ แล้วไม่ต้องโชว์ผลตรวจก่อนขึ้นเครื่องอีก แต่ยังขอให้สวมใส่หน้ากากตอนเวลาที่อยู่บนเครื่อง

        รายละเอียดเพิ่มเติม: http://th.china-embassy.gov.cn

        (ตอนนี้จีนยังเปิดแค่วีซ่าเรียนและทำงาน ใครอยากไปเที่ยวจีน ยังคงต้องรอไปก่อน)

Tags:
No items found.