PR News

ประธานหอการค้าไทย-จีน เข้าพบแสดงความยินดี กับอัยการสูงสุดท่านใหม่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

4

November

2022

4

November

2022

        เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565  นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน  พร้อมดัวย นายบุญยงค์  ยงเจริญรัฐ รองประธาน และ นายทวีศักดิ์ ธีระเกียรติกำจร กรรมการบริหาร   ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวนารี  ตัณฑเสถียร เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ท่านใหม่  เมื่อเร็วๆนี้

        หอการค้าไทย-จีน  เป็นองค์หลักของนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยและจีน มายาวนานกว่า 112ปี นอกจากนี้ หอการค้าไทย-จีน ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือและเสริมสร้างความรู้เข้าใจด้านกฎหมายธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกของหอการค้าไทย-จีน ในการนี้ หอการค้าไทย-จีน ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของท่านอัยการสูงสุด นายณรงค์ศักดิ์  กล่าว

        ในโอกาสนี้ นางสาวนารี  ตัณฑเสถียร  อัยการสูงสุด กล่าวขอบคุณคณะหอการค้าไทย-จีน นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ ประธานกรรมการ ที่ให้เกียรติมาแสดงความยินดีในครั้งนี้  และกล่าวเสริมว่า ในฐานะคนไทยที่มีเชื้อสายจีนคนหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมมณฑลต่างๆของประเทศจีน และประทับใจกับความเจริญก้าวหน้าทันสมัยของประเทศจีนเป็นอย่างยิ่ง  รวมถึงกฎหมายต่างๆของประเทศจีนก็มีการพัฒนาให้ทันสมัยเช่นกัน และยินดีให้การสนับสนุนหอการค้าไทย-จีน ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Tags: