TAP Magazine Vol.70 APR 2022

ทุนทางวัฒนธรรม Soft Power นำไทยสู่โลก

        ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ "BCG" หรือ Bio-Circular-Green Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว)...“วัฒนธรรม” ถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ไทยมีศักยภาพที่จะนำไปใช้เป็น Soft power ผลักดันความเป็นไทยสู่ตลาดโลก สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น อาหารไทย นวดไทย มวยไทย ผ้าไทย รวมถึงภาพยนตร์ไทยที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศ  

        TAP Magazine ฉบับนี้ ได้รับเกียรติสัมภาษณ์พิเศษ ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถึงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมยุคใหม่ ทั้งการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การส่งออกวัฒนธรรมอาหารไทยมิติใหม่ ชูอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลก ตลอดจนการผลักดันผ้าไทยให้เป็นสินค้าเศรษฐกิจชิ้นสำคัญ รวมถึงการสานความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน

        ฉบับนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของกระแส Guochao (国潮 : กั๋วฉาว) หรือความนิยมแบรนด์จีนที่เริ่มแผ่ขยายสู่อาเซียน พร้อมเกาะติดการดำเนินนโยบายของจีนผ่านแผนพัฒนาเกษตรฯ ฉบับใหม่ อะไร?คือผลกระทบที่ไทยต้องเตรียมรับมือ และบทเรียนการพัฒนาภาคการเกษตรสมัยใหม่ของจีนที่ไทยสามารถนำมาปรับใช้  

        ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจและติดตาม TAP Magazine มาโดยตลอด...แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

文化“软实力”连接泰国与世界

        根据泰国生物经济、循环经济和绿色经济(BCG)经济发展战略,文化是泰国连接世界重要的软实力。无论是泰式料理、按摩、泰拳、纺织,还是备受海外市场欢迎的泰国影视作品,所有这些都能创造经济价值。

        围绕增强文化软实力,本期杂志有幸采访了泰国文化促进厅厅长猜•那空猜。他讲述了以文化之做好新时代文化推动统战工作,涉及数字创新赋能文旅发展,多维度输出泰国饮食文化,打造泰国菜是“世界上最美味的药物”,推动泰国纺织成为世界市场的重要经济产品,以及加强泰中两国文化领域合作。

        本期内容还将介绍拓展东南亚市场的国潮文化和中国发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》给泰国带来的影响和借鉴意义。

        最后,衷心希望本期杂志能给您启迪和收获,我们下期再会!