China-ASEAN Panorama

“การร่วมกันผลิตสารคดี” สื่อกลางเสริมสร้างความเข้าใจจีน-อาเซียน

17

October

2023

16

October

2023

        ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จีนและอาเซียนได้มีความร่วมมือผลิตสารคดีร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น

        สารคดีเรื่อง “ความทรงจำแห่งกาลเวลา” (光阴的故事) ที่จีนและสปป.ลาวร่วมกันถ่ายทำ มียอดรับชมผ่านทางออนไลน์แล้วหลายล้านวิว เช่นเดียวกับ สารคดีเรื่อง “มิตรภาพจีนเวียดนาม” (中越情谊) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างทีมงานทั้งสองประเทศในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน ถ่ายทำ ตัดต่อ ประชาสัมพันธ์ไปจนถึงการออกอากาศร่วมกัน

        ขณะเดียวกัน  จีนและไทยก็ได้ร่วมกันผลิตสารคดีชุด “เรื่องเล่าแห่งกาลเวลา ไทย-จีนพี่น้องกัน” (光阴的故事——中泰一家亲) บอกเล่าถึงเรื่องราวความร่วมมือไทย-จีนในมิติต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา  ผ่านมุมมองของผู้ที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศ

        นอกจากนี้ จีน กัมพูชาและไทย ยังเคยได้ร่วมกันผลิตสารคดีชุด  “อ่าวเดียวกัน โลกเดียวกัน” (一湾一世界, One Gulf One World) บอกเล่าเรื่องราวต้นกำเนิด พัฒนาการและความสำเร็จของการสร้าง “เส้นทางการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่” (ILSTC) ร่วมกัน รวมถึงภาพรวมของความเชื่อมโยงด้านการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีน-อาเซียนและทั่วโลก

ขอบคุณภาพจาก: สถานีโทรทัศน์กว่างซี

Tags:
No items found.