China-ASEAN Panorama

ฟอรั่ม CAIDIF ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่เมืองหลิ่วโจว กระชับความร่วมมือด้านการออกแบบอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน

19

October

2023

19

October

2023

        เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2566 งานประชุมฟอรั่มนวัตกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน (China-ASEAN Industrial Design & Innovation Forum หรือ CAIDIF) ครั้งที่ 6 และพิธีมอบรางวัลการประกวดงานออกแบบอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน ชิงถ้วยรางวัล ‘Golden Bauhinia Cup’ ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ เมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ภายใต้หัวข้อหลักว่าด้วย “ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองด้านอุตสาหกรรม”

        งานครั้งนี้ มีศูนย์อาเซียน-จีน (ASEAN-China Centre) กรมอุตสาหกรรมและสารสนเทศเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และรัฐบาลเมืองหลิ่วโจวเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งได้รับเกียรติจากตัวแทนภาครัฐ หน่วยงานด้านการออกแบบอุตสาหกรรม  สถาบันการออกแบบ ดีไซน์เนอร์และสื่อมวลชนจากประเทศต่างๆ อาทิ จีน มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์เข้าร่วมทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

จางจ้วง รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯและนายกเทศมนตรีเมืองหลิ่วโจว

        จาง จ้วง รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯ และนายกเทศมนตรีเมืองหลิ่วโจว กล่าวในพิธีเปิดการประชุมว่า “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองหลิ่วโจวได้มุ่งขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมด้วยการออกแบบ มุ่งมั่นทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมคุณภาพสูง สร้างเมืองการผลิตที่ทันสมัย และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่อุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์ อัจฉริยะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการเชิงลึกของอุตสาหกรรมดั้งเดิมเข้ากับการออกแบบอุตสาหกรรม”

        “ปัจจุบัน เมืองหลิ่วโจว มีศูนย์การออกแบบอุตสาหกรรมระดับชาติทั้งสิ้น 3 แห่ง คือ ศูนย์การออกแบบ GM-Wuling, Liugong และ Dongfeng Liuzhou Motor รวมถึงศูนย์การออกแบบอุตสาหกรรมระดับมณฑลทั้งสิ้น 28 แห่ง ที่ค่อยๆ ก่อตัวรวมกันเป็นระบบนิเวศการออกแบบอุตสาหกรรมที่ประสานงานขับเคลื่อนการพัฒนาแบบรวมจุด”

        “วันนี้เราได้มาร่วมกันเป็นสักขีพยานการเปิดตัว “เมืองการออกแบบอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Industrial Design City) เมืองหลิ่วโจวพร้อมที่จะใช้โอกาสนี้ในการกระชับความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรมกับประเทศและภูมิภาคต่างๆ ตามความตกลง RCEP มากขึ้น มุ่งมั่นยกระดับแพลตฟอร์มการบริการ RCEP ในหลิ่วโจว ผลักดันเมืองหลิ่วโจวสู่การเป็น “ศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับนานาชาติสู่อาเซียน” ดึงดูดภาคธุรกิจและบุคลากรผู้มีความสามารถทางด้านนวัตกรรมให้มารวมตัวกันที่หลิ่วโจว เข้าร่วมกับเมืองการออกแบบอุตสาหกรรมฯ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคการผลิตกับการออกแบบอุตสาหกรรม”  นายกเทศมนตรีเมืองหลิ่วโจว กล่าว

เคอ เหมย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมและสารสนเทศ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

        ด้าน เคอ เหมย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมและสารสนเทศเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้เสนอแนะ 3 แนวทาง เพื่อบรรลุความก้าวหน้าใหม่ๆ ด้านการออกแบบอุตสาหกรรมไว้ดังนี้ 1) เร่งการบูรณาการเชิงลึกระหว่างห่วงโซ่นวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมกับห่วงโซ่ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้วยการออกแบบอุตสาหกรรม  2) เดินหน้าจัดงานประชุมและเวทีการประกวดด้วยมาตรฐานระดับสูง เพื่อสร้างแพลตฟอร์มระดับไฮเอนด์สำหรับการแลกเปลี่ยนและพัฒนาด้านการออกแบบอุตสาหกรรม  3) ยึดมั่นในบทบาทของกว่างซี ในการส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคระหว่างจีน-อาเซียน และกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

Datuk Lim Ban Hong ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมะละกาประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

        Datuk Lim Ban Hong อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย (MITI) และ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมะละกาประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวผ่านทางวิดีโอว่า “มะละกา ถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญของประเทศมาเลเซีย มีนิคมอุตสาหกรรม 23 แห่ง เขตการค้าเสรี 2 แห่ง และโรงงานกว่าหลายร้อยแห่งของบริษัทต่างๆ ทั้งจากประเทศจีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ที่เข้ามาลงทุนที่มะละกา มะละกามีรากฐานความร่วมมือฉันมิตรที่กว้างขวางกับมณฑลและเมืองท้องถิ่นต่างๆ ของจีน หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะสามารถสร้างสะพานเชื่อมความร่วมมือใหม่ๆ ระหว่างมะละกากับหลิ่วโจว ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของกว่างซี”

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทย

        ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทย เน้นย้ำว่า การออกแบบเชิงอุตสาหกรรมและนวัตกรรมไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวเนื่องถึงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่น ๆ

        “หัวใจสำคัญของการออกแบบอุตสาหกรรมและนวัตกรรม คือการให้ความสำคัญกับ ‘ผู้คน’ เราต้องใส่ใจกับความต้องการของผู้คนอยู่เสมอ และคิดค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพและสุนทรียภาพ ผ่านการออกแบบและนวัตกรรมที่ได้แนวคิดมาจากการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน” ดร.ดนุช กล่าว

        ภายในห้องบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและคณะตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ในแวดวงการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมและนวัตกรรมจากทั้งในประเทศจีนและอาเซียน ได้ขึ้นกล่าวบรรยายในหัวข้อพิเศษต่างๆ เช่น แนวโน้มการพัฒนาการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมและนวัตกรรม โอกาสทางความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการออกแบบ และกลยุทธ์ในการส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคการผลิตกับการออกแบบอุตสาหกรรม

        นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “เมืองการออกแบบอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน” โดยมีบริษัทชั้นนำในจีนจำนวน 7 แห่งเข้าร่วมลงนาม เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้ามาลงทุนในเมืองหลิ่วโจวมากยิ่งขึ้น และผลักดันเมืองหลิ่วโจวสู่การเป็น “ศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับนานาชาติสู่อาเซียน”

        ขณะเดียวกันยังได้มีการจัด พิธีมอบรางวัล “การประกวดงานออกแบบอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน ‘Golden Bauhinia Cup’ ครั้งที่ 4” และ “งานพันธมิตรด้านการออกแบบอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนในแวดวงการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน ได้แบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน

        การออกแบบอุตสาหกรรม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่นวัตกรรม ทั้งยังเป็นมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไปสู่ระดับกลางถึงสูง

        หลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 26 ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เมื่อเดือน ก.ย. 66 ที่ผ่านมาว่า จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับอาเซียน ปลดล็อกโอกาสสร้างการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เร่งยกระดับภาคอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมและอุตสาหกรรมเกิดใหม่ ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

        งานประชุมฟอรั่มนวัตกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม (CAIDIF) จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2561 ปัจจุบันจัดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น 6 ครั้ง ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนด้านการออกแบบและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สำคัญระหว่างจีนและอาเซียน

Tags:
No items found.