China-ASEAN Panorama

การประชุมกรอบความร่วมมือรอบอ่าวเป่ยปู้ ครั้งที่ 11 จับตามองท่าเรือสากล ร่วมกันสร้างเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่

5

April

2022

13

October

2020

ผู้เขียน: เฉิน ลี่ปิง นิตยสาร CAP

        การประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ครั้งที่ 11 และการประชุมสุดยอดความร่วมมือท่าเรือสากลอ่าวเป่ยปู้ 2020 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2563 ณ นครหนานหนิง กว่างซี ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งผลักดันการสร้างเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ และท่าเรือสากลรอบอ่าวเป่ยปู้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน และภายใต้สถานการณ์ที่ยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 การประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ครั้งที่ 11 ในปีนี้ จึงมีความพิเศษแตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆมา

ภาพการประชุม Pan-BeibuGulf Economic Cooperation Forum ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2552

ปีพิเศษกับการจัดกิจกรรมที่พิเศษ

        เว่ย หราน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเลขาธิการสำนักงานวางแผนและบริหารการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ ระบุว่า หัวข้อหลักของการประชุมในครั้งนี้คือ “จับตามองท่าเรือสากล ร่วมกันสร้างเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ และยุคใหม่ของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้” โดยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือยุคใหม่ระหว่างจีนและประเทศอาเซียน ในการสร้างท่าเรือสากลและเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจทางทะเล รวมถึงโอกาสใหม่ๆของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน

ขบวนรถไฟสาย ‘เขตใหม่หลานโจว-ท่าเรือชินโจว-กรุงเทพฯ’ เปิดตัวเที่ยวปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2562

        ถาน หยวนเจิน รองผู้อำนวยการและสมาชิกสำนักงานวางแผนและบริหารการก่อสร้างเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นหนึ่งวันเต็ม ช่วงเช้าเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของแขกรับเชิญ ปาฐกถาพิเศษ และการอภิปรายสองหัวข้อ หัวข้ออภิปรายมุ่งเน้นไปที่การสร้างเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก และท่าเรือสากลรอบอ่าวเป่ยปู้ ส่วนช่วงบ่ายแบ่งออกเป็นสองการประชุมย่อย เน้นหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน ภายใต้สภานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าทั่วโลก เช่น ความร่วมมือด้านท่าเรือ การเชื่อมต่อการขนส่งทางบกและทางทะเล และความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม

        ในขณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 การประชุมครั้งนี้ได้บูรณาการทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยที่รูปแบบการประชุม หัวข้อการอภิปรายและการสัมมนาจะใช้รูปแบบออนไลน์เป็นหลัก นอกจากนี้ยังได้นำหัวข้ออภิปรายบางส่วนมาพูดคุยกันภายใต้บริบทของการรับมือ COVID-19 ด้วย

ขบวนรถไฟเชื่อมต่อ ‘เรือ+ราง’ สาย ‘ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือชินโจว-สถานีหวังเจียอิ๋ง’ เปิดตัวเที่ยวปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563

ขับเคลื่อนการพัฒนาอนุภูมิภาคจีน-อาเซียน

        ความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการเชื่อมต่อทางทะเลระหว่างมณฑลแนวชายฝั่งทะเลตอนใต้ของจีนกับอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในอนุภูมิภาค โดยมีการประชุมกรอบความร่วมมือรอบอ่าวเป่ยปู้ ซึ่งจัดขึ้นมาแล้ว 10 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2549 เป็นหนึ่งในกลไกผลักดันที่สำคัญ ภายใต้การผลักดันของการประชุมดังกล่าว ความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้บรรลุผลสำเร็จเชิงบวกบางประการดังนี้

  1. ขอบเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ขยายวงกว้างมากขึ้น ซึ่งมีส่วนผลักดันการสร้าง ‘ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน’ และ ‘โครงข่ายความร่วมมือเมืองท่าจีน-อาเซียน’ ผลักดันการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลระหว่างจีน-อาเซียน ส่งเสริมกลไกความร่วมมือทางทะเลรอบอ่าวเป่ยปู้ และความร่วมมือด้านกำลังการผลิตระดับนานาชาติ
  2. เวทีและกลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้น ในการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างเวทีและกลไกความร่วมมือที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น
  3. ยกระดับความร่วมมือระหว่างกว่างซีกับนานาประเทศ กว่างซีได้ยกระดับความร่วมมือกับประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ผ่านการประชุมฯ มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ความร่วมมือ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการค้าร่วมกัน โดยอาเซียนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของกว่างซีมาหลายปีต่อเนื่อง
Tags: